Postępowanie AEZ/S-103/2020

29-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21573/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-103/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego oraz pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Model nogi do wkłuć doszpikowych z dodatkową skórą i kompletem wkładek – 1 zestaw Pakiet 2 Trenażer do nauki udrożniania dróg oddechowych u osób dorosłych – 2 szt. Pakiet 3 Rynometr akustyczny – 1 kpl. Pakiet 4 Zestaw do oceny ręki – 1 zestaw Pakiet 5 Głowica do badań ultrasonograficznych – 2 szt. Pakiet 6 Model do treningu iniekcji podskórnych i domięśniowych - 2 zestawy Pakiet 7 Wytrząsarka do płytek mikrotitracyjnych – 1 szt. Pakiet 8 Monitor do pomiaru parametrów hemodynamicznych - 1 szt. Pakiet 9 Myjka do wydruków – 1 szt. Pakiet 10 Lampa zabiegowa – 1 szt. Pakiet 11 Palnik wodorowy – 1 szt. Pakiet 12 Wirówka laboratoryjna – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 18 stycznia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )