Postępowanie AEZ/S-039/2021

04-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/35856/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, mikropipet, pipet oraz końcówek; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego firmy Milteny i Biotec Pakiet 3: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego Pakiet 4: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych Pakiet 5: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego między innymi firmy Aquaria Pakiet 6: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych Pakiet 7: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych do posiadanych urządzeń firmy Eppendorf Pakiet 8: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych Pakiet 9: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )