Postępowanie AZP/Z-044/2021

04-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/35817/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-044/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1", znak sprawy AZP/Z-044/2021

Termin składania ofert: do dnia 22 października 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )