Postępowanie AEZ/S-083/2019

07-08-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Rozbiórka wiaty śmietnikowej oraz zmiana zagospodarowania terenu przy budynku Domu Studenta DS 1 w Warszawie, przy ul. Batalionu AK Pięść 9, Pakiet 2: Budowa naziemnego sytemu parkingowego przy budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Binieckiego 6

Termin składania ofert: do dnia 26 sierpnia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )