Postępowanie AEZ/S-073/2020

18-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17563/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa licencji serwerowych oraz dostępowych do serwerów poczty e-mail dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 października 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )