Postępowanie AEZ/S-065/2021

18-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/45295/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )