Postępowanie AEZ/S-044/2020

05-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14989/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa, wraz z montażem i ustawieniem regałów metalowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – regały metalowe do archiwizacji dokumentacji medycznej do budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, Pakiet 2 - regał archiwizacyjny metalowy na potrzeby Komisji Bioetycznej, Pakiet 3 - regały metalowe, archiwizacyjne do budynku przy ul. Pawińskiego 3, Pakiet 4 - regały magazynowe do budynku Zwierzętarni, Pakiet 5 - regał magazynowy modułowy na potrzeby Działu Logistyki, Pakiet 6 - regały magazynowe na potrzeby Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej, Pakiet 7 - regały metalowe do Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów

Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )