Postępowanie AEZ/S-072/2022

27-06-2022

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-072/2022

Przedmiot zamówienia: Wytwarzanie oraz dostarczanie badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATIMP) CAR T antyCD19 na potrzeby badania klinicznego, numer sprawy AEZ/S-072/2022

Termin składania ofert: do dnia 11 lipca 2022 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )