Postępowanie AEZ/S-028/2021

24-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/37424/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Meble laboratoryjne i dygestoria do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Chemii Organicznej Pakiet 2 - Meble laboratoryjne i dygestorium do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )