Postępowanie AZP/Z-059/2021

17-12-2021

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AZP/Z-059/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2022 do godziny 15:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )