Postępowanie AEZ/S-007/2022

18-02-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/52945/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2022

Przedmiot zamówienia: Dostęp do bazy danych - UpToDate na potrzeby Biblioteki Uczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )