Postępowanie AEZ/S-144/2016

18-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-144/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )