Postępowanie AEZ/S-179/2023

17-11-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/114226/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-179/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu do utrzymywania królików o masie do 5 kg, znak sprawy: AEZ/S-179/2023

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )