Postępowanie AZP/Z-045/2021

16-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36764/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-045/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 sierpnia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )