Postępowanie AEZ/S-178/2016

02-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-178/2016

Przedmiot zamówienia: Prenumerata czasopism krajowych na 2017 r. w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla Biblioteki Głównej oraz administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 - Czasopisma krajowe (dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )