Postępowanie AEZ/S-058/2020

02-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17967/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – meble laboratoryjne i dygestoria do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych, Pakiet 2 - meble laboratoryjne do pracowni analitycznej Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów, Pakiet 3 - stanowiska laboratoryjne do wyposażenia pomieszczeń w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej.

Termin składania ofert: do dnia 08 grudnia 2020 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )