Postępowanie AEZ/S-058/2021

06-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/41176/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-058/2021

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 2 )