Postępowanie AZP/Z-058/2021

30-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/49223/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-058/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowej obsługi wsparcia technicznego dla urządzeń Centralnego Wydruku

Termin składania ofert: do dnia 24 stycznia 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )