Postępowanie AZP/Z-005/2020

04-02-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-005/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych oraz systemu awaryjnego podtrzymania temperatury ciekłym dwutlenkiem węgla w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )