Postępowanie AEZ/S-004/2020

22-01-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa systemu do badań oddychania komórkowego z kontrolą temperatury próbki na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej WUM. Pakiet 2 Dostawa reaktora mikrofalowego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM. Pakiet 3 Dostawa koncentratora próżniowego na potrzeby Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUM Pakiet 4 Dostawa refraktometru na potrzeby Zakładu Chemii Fizycznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 30 stycznia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )