Postępowanie AZP/Z-021/2021

04-01-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/49448/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-021/2021

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na monitorowaniu badania klinicznego w ramach realizacji projektu „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna (...), AZP/Z-021/2021

Termin składania ofert: do dnia 09 lutego 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )