Postępowanie AEZ/S-001/2021

09-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25999/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, naprawy i pogotowia technicznego dźwigów i innych urządzeń transportu bliskiego (UTB), w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy Schindler w budynku Apteki przy ul. Nielubowicza 5; Pakiet nr 2 - Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy OTIS w budynkach Rektoratu i Centrum Dydaktycznego; Pakiet nr 3 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy Winda Warszawa w obiektach WUM; Pakiet nr 4 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy KONE w Centrum Biblioteczno Informacyjnym; Pakiet nr 5 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy Prolift w Domu Medyka ul. Oczki 1 A; Pakiet nr 6 - Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy City Lift w Centrum Badań Przedklinicznych ul. Banacha 1B; Pakiet nr 7 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego platform firmy Vimec S.P.A. Włochy w obiektach WUM przy ul. Ciołka 27 i ul. Oczki 1; Pakiet nr 8 - Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego pozostałych UTB w WUM.

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !