Postępowanie AZP/Z-024/2021

08-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38574/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2021

Przedmiot zamówienia: Opracowanie symulatora opartego na technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR – Virtual/Augmented Reality) przeznaczonego do szkolenia studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )