Postępowanie AEZ/S-134/2018

21-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-134/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu stomatologicznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa piaskarki profilaktycznej na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM Pakiet 2 Dostawa mikrosilnika implantologicznego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM Pakiet 3 Dostawa jezdnego aparatu RTG na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM Pakiet 4 Dostawa perioskopu na potrzeby Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM Pakiet 5 Dostawa mikrosilników endodontycznych na potrzeby Katedry Stomatologii Zachowawczej WUM Pakiet 6 Dostawa mikrosilnika endodontycznego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM Pakiet 7 Dostawa mobilnego chirurgicznego ssaka dentystycznego na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM. Pakiet 8 Dostawa urządzenia do automatycznej konserwacji końcówek stomatologicznych na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM. Pakiet 9 Dostawa optyki artroskopowej z pojemnikiem do sterylizacji na potrzeby Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM Pakiet 10 Dostawa lampy polimeryzacyjnej na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM Pakiet 11 Dostawa prasy hydraulicznej na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM Pakiet 12 Dostawa mieszadła wraz z wyposażeniem na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2019 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )