Postępowanie AEZ/S-038/2022

23-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/78802/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania „Platforma internetowa dla Akademickiego Biura Karier”

Termin składania ofert: do dnia 03 stycznia 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )