Postępowanie AEZ/S-078/2022

30-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/65258/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby asortymentu papieru i wyrobów papierniczych został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2022 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )