Postępowanie AZP/Z-007/2020

05-03-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-007/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirtualnego stołu anatomicznego z oprogramowaniem

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2020 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )