Postępowanie AZP/Z-003/2020

27-01-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16355/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-003/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do dnia 04 marca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )