Postępowanie AEZ/S-003/2021

08-03-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/24069/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pakiet 1-Rękawice diagnostyczne lateksowe, Pakiet 2-Rękawice diagnostyczne winylowe, Pakiet 3-Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Pakiet 4-Rękawice chirurgiczne.

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !