Postępowanie AEZ/S-045/2021

13-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38953/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r: Pakiet 1 - Tor wizyjny egzoskopowo-endoskopowy Pakiet 2 - Zestaw endoskopowy z obrazowaniem NBI i z kanałem roboczym Pakiet 3 - Zestaw endoskopowy fiberoskopowy z funkcją stroboskopu Pakiet 4 - Zestaw endoskopowy fiberoskopowy z funkcją stroboskopu i bronchofiberoskopu Pakiet 5 - Zestaw endoskopowy fiberoskopowy do rehabilitacji połykania Pakiet 6 - Zestaw endoskopowy z zestawem sztywnych optyk Pakiet 7 - Mikroskop zabiegowy z torem wizyjnym Pakiet 8 - Mikroskop konsultacyjny z torem wizyjnym Pakiet 9 - Aparat ultrasonograficzny z elastometrią / elastografią Pakiet 10 - Zestaw do elektrochirurgii i koagulacji Pakiet 11 - Laser diodowy Pakiet 12 - Tympanometr kliniczny Pakiet 13 - Audiometr kliniczny Pakiet 14 - Platforma do badań elektrofizjologicznych ABR i ASSR Pakiet 15 - Urządzenie do terapii dysfagii-elektrostymulacji i biofeedback Pakiet 16 - Myjnia do endoskopów Pakiet 17 - Zestaw do diagnostyki vHIT Pakiet 18 - Lampa operacyjna Pakiet 19 - Zestaw endoskopowo fiberoskopowy Pakiet 20 - System do otoendoskopii z fiberoskopem

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 2 )