Postępowanie AZP/Z-013/2020

26-03-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13157/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-013/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )