Postępowanie AEZ/S-168/2023

20-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/111160/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-168/2023

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego klastra serwerów DELL VxRAIL P670F o trzy dodatkowe serwery w pełni kompatybilne z posiadaną infrastrukturą VxRAIL w celu zbudowania zapasowego Centrum Danych, znak sprawy AEZ/S-168/2023

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )