Postępowanie AZP/Z-024/2019

09-08-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa homogenizatora, Pakiet 2: Dostawa automatycznego licznika komórek z wyposażeniem, Pakiet 3: Dostawa mikroskopu odwróconego z wyposażeniem, Pakiet 4: Dostawa wirówki z wyposażeniem, Pakiet 5: Dostawa laboratoryjnego systemu oczyszczania wody, Pakiet 6: Dostawa glukometrów z wyposażeniem, Pakiet 7: Dostawa analizatora z wyposażeniem, Pakiet 8: Dostawa pompy nano-iniekcyjnej z kontrolerem i wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 29 sierpnia 2019 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )