Postępowanie AEZ/Z-009/2022

17-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/64072/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/Z-009/2022

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO) „Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2 fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib,cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT).”

Termin składania ofert: do dnia 03 sierpnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )