Postępowanie AEZ/S-012/2021

02-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25662/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa robota chirurgicznego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )