Postępowanie AEZ/S-040/2021

16-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36783/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2021

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 sierpnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )