Postępowanie AEZ/S-109/2020

31-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21840/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Projektor multimedialny 1 szt. Pakiet 2: Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne 2 szt. Pakiet 3: Projektor multimedialny 1 szt. Pakiet 4: Laptop 1 szt. Pakiet 5: Drukarka atramentowa kolorowa 1 szt. Pakiet 6: Drukarka laserowa kolorowa 1 szt. Pakiet 7: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe 1 szt. Pakiet 8: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne 1 szt. Pakiet 9: Skaner 1 szt. Pakiet 10: Laptop 2 szt. Pakiet 11: Skaner biurowy 1 szt. Pakiet 12: Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Pakiet 13: Zestaw do prowadzenia zajęć w formie zdalnej/hybrydowej/stacjonarnej 1 komplet Pakiet 14: Laptop z oprogramowaniem medycznym do przetwarzania obrazów DICOM 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )