Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (32)

02-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/43716/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa maseczek FFP2 oraz fartuchów izolacyjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa maseczek FFP2 Pakiet 2 - Dostawa fartuchów izolacyjnych

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/43541/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-039/2021

Przedmiot zamówienia: Skonstruowanie, ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa hełmu do leczenia ostrej hipoksemicznej niewydolności oddychania wraz z urządzeniami pomocniczymi, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

26-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/46353/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety Pakiet 1: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego firmy Milteny i Biotec Pakiet 2: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, mikropipet, pipet oraz końcówek Pakiet 3: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych Pakiet 4: Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 10 grudnia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/41625/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie termomodernizacji budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/48743/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – System oczyszczania wody -1 szt. Pakiet 2 – Demineralizator - 1 szt. Pakiet 3 – Dygestorium nablatowe - 1 szt. Pakiet 4 – Stereoskop z wyposażeniem - 4 szt. Pakiet 5 – Destylator elektryczny - 1 szt. Pakiet 6 – Wirówka laboratoryjna - 1 szt. Pakiet 7 – Łaźnia wodna- 1 szt. Pakiet 8 – Wytrząsarka - 1 szt. Pakiet 9 – Myjka ultradźwiękowa - 1 szt. Pakiet 10 – Mieszadło magnetyczne - 1 szt. Pakiet 11 – Mikroskop - 1 szt. Pakiet 12 – Łaźnia wodna – 2 kpl. Pakiet 13 – Mieszadło magnetyczne – 2 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej „Pakietami od 1 do 13” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 - 2.13 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 20 stycznia 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

  • Dokumenty postępowania Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety znak sprawy: AEZ/S-070/2021 dostępne są pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

31-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/49280/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa defibrylatorów i respiratorów w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Defibrylator z kardiowersją, stymulacją, monitorowaniem EKG - 1 szt. Pakiet 2 – Defibrylator manualny 1 szt. Pakiet 3 – Defibrylator manualny z kardiowersją i stymulacją przezskórną – 3 szt. Pakiet 4 – Defibrylator automatyczny treningowy AED – 3 szt. Pakiet 5 – Respirator - 2 szt. Pakiet 6 – Respirator transportowy - 1 szt. Pakiet 7 – Defibrylator szkoleniowy A - 2 szt. Pakiet 8 – Defibrylator szkoleniowy B - 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2022 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

31-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/49315/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-040/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa trenażerów laparoskopowych z wyposażeniem Pakiet 2: Dostawa modelu anatomicznego torsu dwupłciowego Pakiet 3: Dostawa modelu anatomicznego układu moczowego dwupłciowego Pakiet 4: Dostawa anatomicznego modelu mięśniowego ręki Pakiet 5: Dostawa modelu trzustki ze śledzioną i dwunastnicą Pakiet 6: Dostawa modelu żołądka Pakiet 7: Dostawa modelu miednicy żeńskiej Pakiet 8: Dostawa modelu męskich narządów płciowych Pakiet 9: Dostawa modelu mięśni ramienia z obręczą barkową Pakiet 10: Dostawa modelu miednicy męskiej Pakiet 11: Dostawa modelu nerki i nadnercza Pakiet 12: Dostawa modelu układu moczowego Pakiet 13: Dostawa modelu narządów żeńskiego układu moczowo–płciowego Pakiet 14: Dostawa modelu mięśni ramienia Pakiet 15: Dostawa modelu wątroby Pakiet 16: Dostawa modelu anatomicznego wątroby z trzustką i dwunastnicą Pakiet 17: Dostawa trenażera do nauki badania zmian w piersi Pakiet 18: Dostawa modelu serca Pakiet 19: Dostawa modelu torsu z otwartymi plecami Pakiet 20: Dostawa modelu sercowo-płucnego Pakiet 21: Dostawa modelu płuc z sercem, krtanią i przeponą Pakiet 22: Dostawa modelu układu krążenia Pakiet 23: Dostawa modelu organów górnego brzucha Pakiet 24: Dostawa modelu głowy z mięśniami i naczyniami Pakiet 25: Dostawa modelu rdzenia kręgowego w kanale kręgowym Pakiet 26: Dostawa modelu narządów zmysłu Pakiet 27: Dostawa modelu przekroju środkowego jamy nosowej, ustnej i gardła Pakiet 28: Dostawa trenażerów do badania oka Pakiet 29: Dostawa fantomów głowy z uzębieniem

Termin składania ofert: do dnia 28 stycznia 2022 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

04-01-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/49448/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-021/2021

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na monitorowaniu badania klinicznego w ramach realizacji projektu „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna (...), AZP/Z-021/2021

Termin składania ofert: do dnia 09 lutego 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-02-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/51504/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa akcesoriów i części komputerowych.

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

04-02-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/51759/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy jednorazowych masek chirurgicznych trójwarstwowych typu II lub IIR oraz masek FFP2

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

16-02-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/52639/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-063/2021

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM "Training how to teach" – poziom podstawowy w języku polskim; Pakiet 2: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM "Training how to teach" – poziom zaawansowany w języku polskim; Pakiet 3: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM „Zaawansowane metody oceny” w języku polskim i angielskim; Pakiet 4: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM z narzędzi do weryfikacji wiedzy studentów na platformach e-learningowych (w tym Moodle).

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-02-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/52945/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2022

Przedmiot zamówienia: Dostęp do bazy danych - UpToDate na potrzeby Biblioteki Uczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-02-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/53089/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowej usługi, obejmującej sprzedaż paliwa gazowego i zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-02-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/53088/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych

Termin składania ofert: do dnia 08 marca 2022 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

16-02-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/52673/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. pakiety: Pakiet 1–Zestaw pH – 1 kpl. Pakiet 2–Płaszcz grzewczy z mieszadłem magnetycznym – 2 kpl. Pakiet 3–Wirówka z chłodzeniem – 1 szt. Pakiet 4–Czytnik mikropłytek – 1 szt. Pakiet 5–Mieszadło magnetyczne – 1 szt. Pakiet 6–Pehametr z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 7–Komora laminarna – 1 szt. Pakiet 8–Pompa próżniowa – 1 szt. Pakiet 9–Zestaw do western blottingu z wyposażeniem – 1 kpl. Pakiet 10–Wirówka – 1 szt. Pakiet 11–Miniwytrząsarka laboratoryjna - 1 szt. Pakiet 12–Waga analityczna – 1 szt. Pakiet 13-Fluorymetr z odczynnikami– 1 kpl. Pakiet 14-Homogenizator – 1 kpl. Pakiet 15-Aparat do pomiaru temperatury topnienia– 4 szt. Pakiet 16-Lampa do oznaczania pierwiastków– 3 szt. Pakiet 17–Waga precyzyjna – 1 szt. Pakiet 18–Waga analityczna – 1 szt. Pakiet 19–Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. Pakiet 20–Zamrażarka laboratoryjna – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/55348/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2022

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań projektowo - technologicznych różnych wariantów konstrukcyjnych armatury łączącej hełm z urządzeniami medycznymi i tlenem, optymalizacja technologii produkcji, przygotowanie dokumentacji projektowo - konstrukcyjnej oraz produkcja 150 zestawów do przeprowadzenia badań klinicznych

Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2022 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/54660/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń dermatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – System modułowy do badania skóry -1 zestaw, Pakiet 2 – Dermatoskop - 6 szt. Pakiet 3 – Dermatoskop - 4 szt.

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

17-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/55200/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Lampa polimeryzacyjna – 2 szt. Pakiet 2 – Mikrosilnik endodontyczny z endometrem – 1 szt. Pakiet 3 – Turbina wysokoobrotowa – 4 szt. Pakiet 4 – Urządzenie do czyszczenia i konserwacji akcesoriów stomatologicznych – 1szt. Pakiet 5 – Endometr wieloczęstotliwościowy - 3 szt. Pakiet 6 – Mieszalnik do materiałów w kapsułkach - 1 szt. Pakiet 7 – Urządzenie do wypełniania kanałów korzeniowych gutaperką – 1 kpl. Pakiet 8 – Zestaw do uplastyczniania i wypełniania ciekłą gutaperką – 1 zestaw. Pakiet 9 – Polimeryzator - 1 szt. Pakiet 10 – Endometr - 1 szt. Pakiet 11 – Stołowa odlewnia indukcyjna - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

25-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/55896/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych i metalowych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - regały ze stali nierdzewnej, Pakiet 2 - Szafki metalowe ubraniowe, Pakiet 3 - szafy metalowe, Pakiet 4 - regały metalowe, Pakiet 5 - szafa aktowa i stoły gastronomiczne, Pakiet 6 - krzesła i fotele biurowe, Pakiet 7 - krzesła do sal wykładowych, Pakiet 8 - stoliki kawowe.

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

24-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/55764/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych WUM, znak sprawy: AEZ/S-018/2022

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2022 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

24-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/55877/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług przenoszenia i przewozu wyposażenia jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2022 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

31-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/56489/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson

Termin składania ofert: do dnia 13 kwietnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

24-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/55821/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Model mózgu z tętnicami - 5 zestawów, Model czaszki - 5 zestawów, Trenażer wzorcowy do nauki chwytów Leopolda oraz osłuchiwania pracy serca płodu - 1 szt., Model dróg oddechowych w przekroju - 1 szt., Model szkieletu anatomicznego z mięśniami i kośćmi, ponumerowany– 1 szt. Pakiet 2 – Model treningowy do histeroskopii – 1 szt. ,Trenażer do nauki cięcia i szycia chirurgicznego – 28 sztuk + 28 wkładów wymiennych, Mata do nauki szycia chirurgicznego - 2 zestawy, Trenażer do nauki przewlekania - 4 szt., Trenażer laparoskopowy z narzędziami - 2 zestawy, Model pęcherzyka żółciowego - 1 szt., Model symulujący fragment jelita ślepego oraz jednorazowego wkładu symulującego usuwany wyrostek - 1 szt., Trenażer do nauki cięcia i szycia chirurgicznego – 10 szt., Mata do nauki szycia chirurgicznego - 1 zestaw Pakiet 3 – Trenażer do nauki badania piersi – 1 szt., Trenażer do nauki samobadania piersi u mężczyzn – 1 szt., Model piersi w przekroju poprzecznym – 1 szt., Model przekroju odbytnicy z patologiami – 1 szt., Model raka skóry – 1 szt., Fantom do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej u osoby dorosłej – 3 szt., Trenażer do nauki badania piersi – 1 szt. Pakiet 4 – Fantom niemowlęcia do zabiegów resuscytacyjnych - 1 szt., Fantom BLS osoby dorosłej – 2 komplety, Trenażer wzorcowy do nauki drenażu i odbarczania odmy – 1 szt., Manekin niemowlęcia do ćwiczeń RKO i odkrztuszania – 1 szt., Trenażery do ćwiczenia – 1 szt. Pakiet 5 – Zestaw do nauki iniekcji – 5 zestawów, Zestaw do nauki szycia chirurgicznego – 2 zestawy, Zestaw do nauki szycia chirurgicznego – 4 zestawy Pakiet 6 – Poduszki do nauki wstrzyknięć dożylnych - 10 szt., Trenażer punkcji lędźwiowych - 1 szt. Pakiet 7 – Model ramienia do nauki wkłuć i iniekcji dożylnej – 2 szt. Pakiet 8 – Model anatomiczny serca człowieka z bypassami – 1 szt. Pakiet 9 – Wideolaryngoskopy szkoleniowe – 2 zestawy Pakiet 10 - Fantom dziecka do zabiegów resuscytacyjnych - 1 szt. Pakiet 11 – Defibrylator szkoleniowy B - 2 szt. + 3 elektrody Pakiet 12 – Defibrylator szkoleniowy A - 2 szt. Pakiet 13 - Defibrylator automatyczny treningowy AED – 3 szt. Pakiet 14 - Manekin osoby dorosłej z defibrylatorem szkoleniowym – 1 zestaw znak sprawy: AEZ/S-020/2022

Termin składania ofert: do dnia 14 kwietnia 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

01-04-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/56684/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2022

Przedmiot zamówienia: Dokumenty postępowania: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-031/2022 dostępne są pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl/

Termin składania ofert: do dnia 14 kwietnia 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

25-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/55963/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług utrzymania czystości w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2022 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-04-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/57475/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo-naczyniowej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa aparatu do całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego; Pakiet 2: Dostawa rejestratora do ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną; Pakiet 3: Dostawa kardiomonitorów z modułem transportowym i funkcją analizy gazów; Pakiet 4: Dostawa monitora ciśnienia parcjalnego O2 i CO2.

Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

15-04-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/58080/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, znak sprawy: AEZ/S-047/2022

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

31-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/56482/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mebli medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. pakiety: Pakiet 1 – Stół pionizacyjny – 1 szt. Pakiet 2 – Kozetka lekarska – 4 szt. Pakiet 3 – Parawan medyczny pojedynczy – 1 szt. Pakiet 4 – Asystor stomatologiczny – 4 szt. Pakiet 5 – Wózek zabiegowy oddziałowy – 1 szt. Pakiet 6 – Taboret medyczny – 3 szt. Pakiet 7 – Taboret z oparciem – 3 szt. Pakiet 8 – Stół do masażu – 1 szt. Pakiet 9 – Taboret laboratoryjny – 20 szt. Pakiet 10 – Wózek oddziałowy – 1 szt. Pakiet 11 – Łóżko rehabilitacyjne – 2 szt. Pakiet 12 – Wózek transportowy w opcji z pozycją Trendelenburga – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 04 maja 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-04-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/57433/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji pipetującej, służącej do automatycznego przeprowadzania normalizacji stężeń DNA, składania reakcji PCR oraz przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania NGS (min. 48 w pojedynczym cyklu pracy urządzenia), spełniającej wymagania opisane w Załączniku nr 2 Formularz wymaganych warunków technicznych do SWZ oraz zgodnej z Protokołem dla zestawu odczynników Twist Preparation EF Kit 2.0 (nr kat. 104382), które Zamawiający wykorzystuje w prowadzonych badaniach naukowych lub dla zestawu odczynników „równoważnych” w rozumieniu art. 99 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj. z poźn. zm.). Pod pojęciem równoważnego zestawu odczynników należy rozumieć wskazanie zestawu odczynników umożliwiających na oferowanej stacji pipetującej przeprowadzanie normalizacji stężeń DNA, składania reakcji PCR, przygotowanie w pojedynczym cyklu pracy urządzenia min. 48 bibliotek do sekwencjonowania całoeksomowego, w sposób zgodny z Istotnymi postanowieniami Protokołu wykonanego dla odczynników Twist Preparation EF Kit 2.0 (nr kat. 104382), stanowiącymi Załącznik nr 2.1 do SWZ. Dokument oryginalny, stanowi Załącznik nr 2.2 do SWZ

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2022 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

20-04-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/58312/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoriów, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa preparatów sterylizowanych radiacyjnie oraz dezynfekcyjnych; Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2022 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-04-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/59212/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę BioLegend

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

15-04-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/58022/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do obrazowania, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zestaw ultrasonograficzny – 2 zestawy Pakiet 2 – Przenośny aparat do badań USG – 2 zestawy Pakiet 3 – Doppler dwukierunkowy – 1 szt. Pakiet 4 – Ultrasonograf przenośny z funkcją Dopplera – 1 zestaw Pakiet 5 – Aparat USG – 1 szt. Pakiet 6 – Videootoskop USG – 1 zestaw Pakiet 7 - Zestaw laryngologiczny z torem wizyjnym – 1 zestaw

Termin składania ofert: do dnia 18 maja 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )