Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (40)

29-03-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25326/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-014/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa systemu do dokumentacji żeli wraz z transluminatorami Pakiet 2: Dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem oraz wirnikiem Pakiet 3: Dostawa wirówki z chłodzeniem i wyposażeniem Pakiet 4: Dostawa miernika pH wraz z elektrodą 5 kpl. Pakiet 5: Dostawa wirówki nablatowej 9 szt.

Termin składania ofert: do dnia 15 kwietnia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

08-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25924/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-018/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa głowy fantomowej, modelu ortodontycznego i zestawu zębów do modelu ortodontycznego; Pakiet 2: Dostawa modelu choroby zęba; Pakiet 3: Dostawa trenażera do nauki cewnikowania pęcherza; Pakiet 4: Dostawa modelu do nauki pielęgnacji ran i bandażowania; Pakiet 5: Dostawa trenażera iniekcji domięśniowych; Pakiet 6: Dostawa modelu pielęgnacji stomii; Pakiet 7: Dostawa fantomu niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej Pakiet 8: Dostawa zestawów do profilaktyki przeciwodleżynowej; Pakiet 9: Dostawa modelu pielęgnacji ran odleżynowych; Pakiet 10: Dostawa zaawansowanego fantomu pielęgnacyjnego pacjenta dorosłego z wyposażeniem.

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-03-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/24858/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-010/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)", znak sprawy AZP/Z-010/2021

Termin składania ofert: do dnia 23 kwietnia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25677/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-012/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leków oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”

Termin składania ofert: do dnia 04 maja 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

08-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25925/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-006/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do zarządzania i archiwizacji kardiologicznych badań obrazowych oraz możliwością wykonywania kompleksowych analiz

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25658/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-011/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1"

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25667/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-008/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków"

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25679/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-017/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa tabletu – 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.; Pakiet 3: Dostawa laptopów – 3 szt.; Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego – 1 szt.; Pakiet 5: Dostawa Gogli VR – 1 szt.; Pakiet 6: Dostawa Gogli VR – 5 szt.; Pakiet 7: Dostawa Gogli AR – 4 szt.; Pakiet 8: Dostawa laptopów – 5 szt.; Pakiet 9: Dostawa tabletów – 25 szt.; Pakiet 10: Dostawa tabletu – 1 szt.;

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25674/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-001/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie przygotowania, konfiguracji, udostępnienia oraz utrzymania systemu Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF) wraz z modułem IWRS oraz systemów elektronicznych zarządzania dokumentacją badania klinicznego i dokumentacją badacza w ramach projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)”

Termin składania ofert: do dnia 07 maja 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

30-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/27559/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-023/2021

Przedmiot zamówienia: Synteza urolityny A na skalę półtechniczną wraz z dostarczeniem powstałej w wyniku syntezy urolityny A w ilości 500 g

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

12-05-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/28405/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-029/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów do mechanicznej perfuzji wątroby

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

13-05-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/28542/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-025/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli medycznych w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa łóżeczka dla noworodka Pakiet 2: Dostawa łóżka do intensywnej terapii wraz z materacem Pakiet 3: Dostawa łóżka pediatrycznego do intensywnej terapii wraz z materacem Pakiet 4: Dostawa fotela ginekologicznego Pakiet 5: Dostawa stanowiska przyściennego

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

07-06-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/30528/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-027/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi przeprowadzenia szkoleń dla pracowników i studentów WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

23-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/26895/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-007/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)

Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

31-05-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/30034/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-030/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych oraz lodówek i zamrażarek AGD w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki; Pakiet 2: Dostawa chłodziarko - zamrażarki; Pakiet 3: Dostawa zamrażarki skrzyniowej; Pakiet 4: Dostawa chłodziarki recyrkulacyjnej; Pakiet 5: Dostawa chłodziarki; Pakiet 6: Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych z wyposażeniem;

Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-05-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/29287/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-019/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie systemu informatycznego "openCardio" w ramach realizacji projektu: openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia"

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

25-05-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/29492/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-016/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy szkoleniowej z pakietem VR

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-06-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/31575/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-004/2021

Przedmiot zamówienia: Realizacja, produkcja filmów o charakterze szkoleniowym - instruktażowym

Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

25-06-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/32342/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-020/2021

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badania opinii publicznej na temat stosunku do szczepień ochronnych

Termin składania ofert: do dnia 05 lipca 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

14-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/34031/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-009/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo – naczyniowej w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

16-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/34290/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-005/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia do wykonywania oceny panelu cytokin

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/32988/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-026/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatorów medycznych wysokiej wierności w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta dorosłego z wyposażeniem; Pakiet 2: Dostawa zaawansowanego symulatora dziecka z wyposażeniem; Pakiet 3: Dostawa symulatora USG współpracującego z symulatorem; Pakiet 4: Dostawa zaawansowanego symulatora dziecka z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/35043/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-033/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych do badań

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

06-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/33146/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-028/2021

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w niskich dawkach w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną i chłoniaka Burkitta. Badanie kliniczne fazy I/II (MERMAID1)”,

Termin składania ofert: do dnia 09 sierpnia 2021 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/35287/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej, znak sprawy: AEZ/S-031/2021

Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

04-08-2021

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AZP/Z-037/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)”, numer sprawy AZP/Z-037/2021,

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 do godziny 23:59 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

23-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/34936/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie przez Wykonawcę usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/35347/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36482/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

16-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36783/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2021

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 sierpnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

16-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36764/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-045/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 sierpnia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

13-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36617/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-043/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem; Pakiet 2: dostawa autoklawu parowego; Pakiet 3: dostawa komory laminarnej; Pakiet 4: dostawa lamp bakteriobójczych UV; Pakiet 5: dostawa systemu do elektroporacji z wyposażeniem Pakiet 6: dostawa bioreaktora włóknowego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36971/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-041/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zautomatyzowanego aparatu do izolacji DNA, RNA

Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

12-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36536/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-034/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa modelu serca – 1 szt. Pakiet 2: Dostawa modelu sercowo - płucnego – 1 szt. Pakiet 3: Dostawa modelu płuc z sercem, krtanią i przeponą – 1 szt. Pakiet 4: Dostawa modelu serca z przełykiem i tchawicą – 1 szt. Pakiet 5: Dostawa modelu układu krążenia - 1 szt. Pakiet 6: Dostawa modelu układu limfatycznego – 1 szt. Pakiet 7: Dostawa modelu układu krążenia człowieka – 1 szt. Pakiet 8: Dostawa modelu serca – 1 szt. Pakiet 9: Dostawa modelu układu pokarmowego 3 części – 1 szt. Pakiet 10: Dostawa modelu organów górnego brzucha – 1 szt. Pakiet 11: Dostawa modelu głowy z mięśniami i naczyniami – 1 szt. Pakiet 12: Dostawa modelu anatomicznego głowy i szyi – 1 szt. Pakiet 13: Dostawa modelu szkieletu człowieka - 1 zestaw; Pakiet 14: Dostawa modelu skóry – 1 szt. Pakiet 15: Dostawa głowy fantomowej stomatologicznej z wyposażeniem – 3 szt. Pakiet 16: Dostawa modelu mięśni stopy - 1 szt. Pakiet 17: Dostawa modelu mięśni nogi – 1 szt. Pakiet 18: Dostawa mechanizmu pracy mięśni ramienia i przedramienia – 1 szt. Pakiet 19: Dostawa planszy układu nerwowego człowieka – 1 szt. Pakiet 20: Dostawa modelu połowy mózgu 1 szt. Pakiet 21: Dostawa modelu przekroju mózgu – 1 szt. Pakiet 22: Dostawa modelu współczulnego układu nerwowego człowieka – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

24-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/37424/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Meble laboratoryjne i dygestoria do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Chemii Organicznej Pakiet 2 - Meble laboratoryjne i dygestorium do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/37761/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

04-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/35856/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, mikropipet, pipet oraz końcówek; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego firmy Milteny i Biotec Pakiet 3: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego Pakiet 4: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych Pakiet 5: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego między innymi firmy Aquaria Pakiet 6: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych Pakiet 7: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych do posiadanych urządzeń firmy Eppendorf Pakiet 8: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych Pakiet 9: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

03-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38292/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy ciekłego azotu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach Zamawiającego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy ciekłego helu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w zbiorniku Wykonawcy Pakiet 4 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Pakiet 5 – Sukcesywne dostawy ciekłego helu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w zbiorniku Wykonawcy

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

01-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38057/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: System ultrasonograficzny z dwiema głowicami Pakiet 2: Aparat USG z wyposażeniem, 1 komplet Pakiet 3: Wyposażenie histeroskopu, 1 zestaw Pakiet 4: Akcesoria do histeroskopu,1 zestaw Pakiet 5: Urządzenie do terapii dysfagii- elektrostymulacja i biofeedback, 1 szt. Pakiet 6: Aktywator ultrasoniczny, 2szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

06-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38393/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL Technologies

Termin składania ofert: do dnia 15 września 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )