Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (31)

02-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/32988/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-026/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatorów medycznych wysokiej wierności w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta dorosłego z wyposażeniem; Pakiet 2: Dostawa zaawansowanego symulatora dziecka z wyposażeniem; Pakiet 3: Dostawa symulatora USG współpracującego z symulatorem; Pakiet 4: Dostawa zaawansowanego symulatora dziecka z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/35287/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej, znak sprawy: AEZ/S-031/2021

Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

11-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36482/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36971/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-041/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zautomatyzowanego aparatu do izolacji DNA, RNA

Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

12-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36536/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-034/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa modelu serca – 1 szt. Pakiet 2: Dostawa modelu sercowo - płucnego – 1 szt. Pakiet 3: Dostawa modelu płuc z sercem, krtanią i przeponą – 1 szt. Pakiet 4: Dostawa modelu serca z przełykiem i tchawicą – 1 szt. Pakiet 5: Dostawa modelu układu krążenia - 1 szt. Pakiet 6: Dostawa modelu układu limfatycznego – 1 szt. Pakiet 7: Dostawa modelu układu krążenia człowieka – 1 szt. Pakiet 8: Dostawa modelu serca – 1 szt. Pakiet 9: Dostawa modelu układu pokarmowego 3 części – 1 szt. Pakiet 10: Dostawa modelu organów górnego brzucha – 1 szt. Pakiet 11: Dostawa modelu głowy z mięśniami i naczyniami – 1 szt. Pakiet 12: Dostawa modelu anatomicznego głowy i szyi – 1 szt. Pakiet 13: Dostawa modelu szkieletu człowieka - 1 zestaw; Pakiet 14: Dostawa modelu skóry – 1 szt. Pakiet 15: Dostawa głowy fantomowej stomatologicznej z wyposażeniem – 3 szt. Pakiet 16: Dostawa modelu mięśni stopy - 1 szt. Pakiet 17: Dostawa modelu mięśni nogi – 1 szt. Pakiet 18: Dostawa mechanizmu pracy mięśni ramienia i przedramienia – 1 szt. Pakiet 19: Dostawa planszy układu nerwowego człowieka – 1 szt. Pakiet 20: Dostawa modelu połowy mózgu 1 szt. Pakiet 21: Dostawa modelu przekroju mózgu – 1 szt. Pakiet 22: Dostawa modelu współczulnego układu nerwowego człowieka – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/37761/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

04-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/35856/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, mikropipet, pipet oraz końcówek; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego firmy Milteny i Biotec Pakiet 3: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego Pakiet 4: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych Pakiet 5: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego między innymi firmy Aquaria Pakiet 6: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych Pakiet 7: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych do posiadanych urządzeń firmy Eppendorf Pakiet 8: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych Pakiet 9: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

03-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38292/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy ciekłego azotu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach Zamawiającego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy ciekłego helu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w zbiorniku Wykonawcy Pakiet 4 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Pakiet 5 – Sukcesywne dostawy ciekłego helu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w zbiorniku Wykonawcy

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

06-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38393/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL Technologies

Termin składania ofert: do dnia 15 września 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

20-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/39604/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji i napraw urządzeń sanitarnych oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 05 października 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

16-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/39298/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-036/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety znak sprawy AZP/Z-036/2021 Pakiet 1: Dostawa inkubatora CO2; Pakiet 2: Dostawa mieszadła mechanicznego z wyposażeniem; Pakiet 3: Dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem i wyposażeniem; Pakiet 4: Dostawa suszarki laboratoryjnej; Pakiet 5: Dostawa wag analitycznych; Pakiet 6: Dostawa systemu do oczyszczania wody z wyposażeniem; Pakiet 7: Dostawa zestawów do elektroforezy z wyposażeniem; Pakiet 8: Dostawa mikroskopów biologicznych; Pakiet 9: Dostawa autoklawu z wyposażeniem; Pakiet 10: Dostawa czytnika wielodetekcyjnego; Pakiet 11: Dostawa systemu do elektroporacji z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 06 października 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

05-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/41049/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL Technologies

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/39669/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-047/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych, w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1: Dostawa aparatów EKG 12-odprowadzeniowych; Pakiet 2: Dostawa kardiomonitorów; Pakiet 3: Dostawa aparatów do mierzenia ciśnienia tętniczego; Pakiet 4: Dostawa aparatów do oceny fenotypu naczyniowego.

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

05-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/40983/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-057/2021

Termin składania ofert: do dnia 15 października 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

06-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/41176/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-058/2021

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

08-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38578/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-031/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie systemu informatycznego wraz z dostawą sprzętu do prowadzenia zajęć z elementami technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, w tym zajęć z podstawowych technik resuscytacji

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

08-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38574/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2021

Przedmiot zamówienia: Opracowanie symulatora opartego na technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR – Virtual/Augmented Reality) przeznaczonego do szkolenia studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

13-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38974/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-048/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa z instalacją macierzy dyskowej z wyposażeniem oraz serwerowych dysków twardych i innego sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa macierzy dyskowej z wyposażeniem; Pakiet 2: Dostawa dysków twardych; Pakiet 3: Dostawa przełącznika sieciowego; Pakiet 4: Dostawa monitora.

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

25-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/43057/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-053/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znak sprawy AZP/Z-053/2021

Termin składania ofert: do dnia 02 listopada 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

01-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/40711/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa ciepła do obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-048/2021

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

19-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/42468/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Wytrząsarka z inkubatorem (1 szt.) Pakiet 2 – Naczynie Dewara (1 szt.) Pakiet 3 – Lampa bakteriobójcza UV bezpośredniego działania (4 szt.), Lampa bakteriobójcza UV przepływowa (2 szt.) Pakiet 4 – Wirówka z wyposażeniem (1 szt.) Pakiet 5 – Miniwytrząsarka laboratoryjna (1 szt.) Pakiet 6 – Wirówka z wyposażeniem (1 szt.) Pakiet 7 – Waga precyzyjna (1 szt.) Pakiet 8 – Wytrząsarka (1 szt.) Pakiet 9 – Miniwytrząsarka (1 szt.) Pakiet 10 – Wirówka (1 szt.) Pakiet 11 – Łuskarka do lodu (1 szt.) Pakiet 12 – Wirówko – worteks z wyposażeniem (1 szt.) Pakiet 13 – Wstrząsarka typu worteks (3 szt.) Pakiet 14 – Wstrząsaka do płytek mikrolitrowych (1 szt.) Pakiet 15 – Wirówka (1 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

05-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/40951/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-051/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy szkoleniowej z pakietem VR

Termin składania ofert: do dnia 05 listopada 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/42932/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2021

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 listopada 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/43716/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa maseczek FFP2 oraz fartuchów izolacyjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa maseczek FFP2 Pakiet 2 - Dostawa fartuchów izolacyjnych

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/43751/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie urządzeń stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa systemu CAD/CAM; Pakiet 2 – Dostawa symulatora VR do celów dydaktycznych; Pakiet 3 – Dostawa aparatu RTG do zdjęć wewnątrzustnych.

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

05-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/44198/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-055/2021

Przedmiot zamówienia: Serwis i konserwacja instalacji systemów sygnalizacji alarmu pożaru SSP, instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO oraz instalacji zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE w obiektach WUM,

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/43319/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-052/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa fotela ginekologicznego – 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa wózka reanimacyjnego - 5 szt.; Pakiet 3: Dostawa stolika do pielęgnacji noworodka - 1 szt.; Pakiet 4: Dostawa kozetki lekarskiej 20 szt.; Pakiet 5: Dostawa stanowiska do iniekcji – 2 szt.; Pakiet 6: Dostawa łóżka intensywnej opieki medycznej – 3 szt. oraz łóżka pacjenta – 2 szt.; Pakiet 7: Dostawa łóżka ortopedycznego – 2 szt.; Pakiet 8: Dostawa stanowiska do badania i pielęgnacji noworodka – 1 szt.; Pakiet 9: Dostawa łóżka szpitalnego – 1 szt.;

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

15-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/44976/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK; Pakiet 3: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki XEROX; Pakiet 4: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących. (dot. innych marek niż wymienione w Pakiecie od 1 do 3).

Termin składania ofert: do dnia 26 listopada 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/45295/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/43541/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-039/2021

Przedmiot zamówienia: Skonstruowanie, ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa hełmu do leczenia ostrej hipoksemicznej niewydolności oddychania wraz z urządzeniami pomocniczymi, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

24-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/45991/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2021

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie gwarancji i wsparcia na klaster urządzeń firewall zabezpieczający sieć internetową WUM w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )