Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (46)

07-11-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AZP/Z-060/2019

Przedmiot zamówienia: „Przeprowadzenie szkoleń przez zagranicznych nauczycieli / uczelnie dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM w zakresie dydaktyki medycznej w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

26-03-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13157/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-013/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-04-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13728/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-011/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa trenażera znieczulenia regionalnego Pakiet 2: Dostawa modelu anatomicznego szkieletu ludzkiego Pakiet 3: Dostawa modelu do nauki pomiaru resuscytacji krążeniowo-oddechowej Pakiet 4: Dostawa trenażera laparoskopowego Pakiet 5: Dostawa fantomu noworodka Pakiet 6: Dostawa nakładek do iniekcji dożylnych Pakiet 7: Dostawa symulatora osoby dorosłej Pakiet 8: Dostawa fantomu do nauki osłuchiwania szmerów oddechowych Pakiet 9: Dostawa fantomu do odbarczenia odmy Pakiet 10: Dostawa trenażera - skóry do nauki cięcia i szycia chirurgicznego Pakiet 11: Dostawa trenażera - model głowy z przekrojem do nauki intubacji Pakiet 12: Dostawa modelu serca Pakiet 13: Dostawa modelu mózgowia Pakiet 14: Dostawa modelu oka Pakiet 15: Dostawa modelu miednicy Pakiet 16: Dostawa modelu ręki Pakiet 17: Dostawa modelu kolana Pakiet 18: Dostawa modelu krtani Pakiet 19: Dostawa zaawansowanego symulatora porodowego Pakiet 20: Dostawa modelu kręgosłupa z malowaniem przyczepów mięśni Pakiet 21: Dostawa modelu degeneracji dysku międzykręgowego Pakiet 22: Dostawa modelu rdzenia kręgowego Pakiet 23: Dostawa modelu głowy Pakiet 24: Dostawa modelu anatomicznego kręgosłupa Pakiet 25: Dostawa zębów fantomowych Pakiet 26: Dostawa fantomu noworodka, pielęgnacyjny Pakiet 27: Dostawa modelu do pielęgnacji stomii u niemowląt Pakiet 28: Dostawa trenażera do badania per-rectum Pakiet 29: Dostawa zestawu modeli szkoleniowych stomatologicznych

Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-05-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14620/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-015/2020

Przedmiot zamówienia: Produkcja 28 filmów szkoleniowych z zakresu komunikacji medycznej.

Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-04-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13974/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-070/2019

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II: Dostawa wysokoprzepustowego sekwenatora na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

01-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14844/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-010/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej służącej do oceniania przez studentów WUM zajęć i nauczycieli akademickich

Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-05-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14805/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-004/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu informatycznego, aplikacji - Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

01-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15591/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-018/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa inkubatorów dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 lipca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

10-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15838/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dodatkowe dyski twarde VXCAPSATASSD384TBU, M-PS-HW-J-001, dedykowane do posiadanych serwerów VxRail lub równoważne - 14 szt. Pakiet 2 - Komputer stacjonarny z monitorami - 1 kpl. Pakiet 3 - Tablet I z wyposażeniem - 2 szt. Pakiet 4 - Tablet II - 1 szt. Pakiet 5 - Komputer typu All – In - One - 1 szt. Pakiet 6 - Laptop I - 1 szt. Pakiet 7 - Laptop II - 3 szt. Pakiet 8 - Tablet III - 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

30-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15554/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2020

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – usługa sprzątania domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pakiet nr 2 – usługa sprzątania budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz terenów zewnętrznych przyległych do budynków.

Termin składania ofert: do dnia 11 sierpnia 2020 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16213/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2020 do godziny 13:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16117/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-021/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad badaniem klinicznym (CRO) w projekcie „Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, na redukcję ryzyka progresji choroby COVID19 z nasilającą się burzą cytokinową i procesem zapalnym.

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-08-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16746/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-022/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki - 20 °C Pakiet 2: Dostawa chłodziarko-zamrażarki Pakiet 3: Dostawa regałów ociekowych Pakiet 4: Dostawa pompy próżniowej z regulatorem i miernikiem próżni Pakiet 5: Dostawa demineralizatora Pakiet 6: Dostawa spektrofotometru do pomiaru w mikroobjętości Pakiet 7: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej Pakiet 8: Dostawa wagi laboratoryjnej Pakiet 9: Dostawa lampy zabiegowej mobilnej Pakiet 10: Dostawa nastołowej komory laminarnej Pakiet 11: Dostawa cieplarki laboratoryjnej Pakiet 12: Dostawa chłodziarki i zamrażarki

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

19-08-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16773/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-023/2020

Przedmiot zamówienia: Inżynier kontraktu projektu openCARDIO

Termin składania ofert: do dnia 09 września 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

31-08-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17020/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 września 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

16-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17469/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych oraz preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoriów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2020 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17555/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-027/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu debriefingowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych

Termin składania ofert: do dnia 01 października 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17645/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2020

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 01 października 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17825/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-026/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa mikromanipulatora Pakiet 2: Dostawa homogenizatora kulkowego Pakiet 3: Dostawa wytrząsarki z inkubacją Pakiet 4: Dostawa autoklawu pionowego Pakiet 5: Dostawa automatycznego licznika komórek Pakiet 6: Dostawa termomiksera z wyposażeniem Pakiet 7: Dostawa wytrząsarki orbitalnej - inkubatora Pakiet 8: Dostawa zestawu pojemników do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie

Termin składania ofert: do dnia 12 października 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17814/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-032/2020

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: „Umiejętności pracy w grupie jako element nauczania kompetencji miękkich” Pakiet 2: „Zarządzeniem stresem jako element kształcenia kompetencyjnego” Pakiet 3: „Wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w dydaktyce medycznej” Pakiet 4: „Dydaktyka medyczna w aspekcie wielokulturowości”

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17993/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-080/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa rękawic nitrylowych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17988/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-082/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa maseczek trójwarstwowych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

05-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18036/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników, wytwarzanych przez firmy Biomerieux, Abcam oraz Biological Industries, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

01-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17928/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Monitory diagnostyczne – 3 szt. Pakiet 2 Pulsoksymetr nadgarstkowy z wyposażeniem – 1 kpl. Pakiet 3 Łaźnia wodna z pokrywą – 2 szt. Pakiet 4 Mini wirówka – 2 szt. Pakiet 5 Pompa olejowa – 1 szt. Pakiet 6 Urządzenie do elektroterapii – 1 szt. Pakiet 7 Automatyczny licznik komórek – 1 szt. Pakiet 8 Zamrażarka niskotemperaturowa ze stelażem – 1 szt. Pakiet 9 Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt. Pakiet 10 Ciśnieniomierz na mobilnej podstawie – 1 szt. Pakiet 11 Mikroskopy – łącznie 51 szt. Pakiet 12 Mikrosilnik endodontyczny z endometrem – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 15 października 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17568/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

19-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18625/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-025/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa spektrofluorymetru z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

20-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18687/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-036/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa modelu szkieletu ludzkiego Pakiet 2: Dostawa modelu czaszki z mięśniami twarzy Pakiet 3: Dostawa modelu tułowia człowieka unisex Pakiet 4: Dostawa modelu serca Pakiet 5: Dostawa modelu oka Pakiet 6: Dostawa modelu mięśni ręki Pakiet 7: Dostawa modelu mózgu

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

09-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18261/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-081/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez WUM sprzętu drukującego i kopiującego Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez WUM sprzętu drukującego i kopiującego do urządzeń marki HP Pakiet 3: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez WUM sprzętu drukującego i kopiującego do urządzeń marki Canon

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

26-10-2020

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-084/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników firmy Twist Bioscience dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2020 do godziny 23:59 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 26-10-2020 r.

Wynik postępowania ( 1 )

20-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18691/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-029/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa trenażera do badania brzucha Pakiet 2: Dostawa kamizelki do symulacji otyłości Pakiet 3: Dostawa głów fantomowych Pakiet 4: Dostawa trenażera skóry do nauki cięcia i szycia chirurgicznego Pakiet 5: Dostawa fantomu do nauki i ćwiczeń pobierania krwi Pakiet 6: Dostawa symulatora odczuć starczych.

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17823/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-074/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podmiotów leczniczych WUM, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby: a) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, b) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, c) Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie d) Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załącznikach: 2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4 do SIWZ, zawierających oszacowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., ustalonych na podstawie zużycia energii w latach ubiegłych, wg taryf określonych w tych dokumentach.

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17975/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa ciepła do obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18794/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-087/2020

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych oraz wyposażenia na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na następujące części zamówienia (Pakiety): Pakiet 1 Kompresor bezolejowy – 1 szt.; Pakiet 2 Rotor – 1 szt.; Pakiet 3 Waga precyzyjna – 1 szt.; Pakiet 4 Chłodziarka – 1 szt.; Pakiet 5 Destylator – 1 szt.; Pakiet 6 Kamera mikroskopowa – 1 szt.; Pakiet 7 Czytnik spektrofotometryczny mikropłytek – 1 szt.; Pakiet 8 Komputerowy system do znieczuleń – 1 szt.; Pakiet 9 Waga analityczna – 2 szt.; Pakiet 10 Komora laminarna – 1 szt.; Pakiet 11 Wirówka laboratoryjna – 1 szt.; Pakiet 12 Mikroskop odwrócony – 1 szt.; Pakiet 13 Kątnica chirurgiczna – 2 szt.; Pakiet 14 Lampa wirusobójcza/bakteriobójcza – 4 szt.; Pakiet 15 Cykloergometr – 1 szt.; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących dla odpowiednio Załączniki nr 2.1–2.15 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

04-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19298/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-046/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety. Pakiet 1: Sukcesywne dostawy odczynnika Stem CellBanker GMP Grade Pakiet 2: Sukcesywne dostawy odczynnika Bambanker Pakiet 3: Sukcesywne dostawy odczynnika Accuchip Pakiet 4: Sukcesywne dostawy odczynnika Antibiotic Antimycotic Solution Pakiet 5: Sukcesywne dostawy wody do iniekcji

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

10-11-2020

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-079/2020

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług opieki gwarancyjnej, serwisowej, powdrożeniowej dla systemu Simple.ERP na okres 24 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2020 do godziny 23:59 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 2 )

  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 10-11-2020 r.
  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy_zmiana z dnia 10-11-2020 r.

06-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19434/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 1 - Monitory – 5 szt. Pakiet 2 - Laptop – 2 szt. Pakiet 3 - Tablet graficzny – 6 szt. Pakiet 4 - Laptop z wyposażeniem - 1szt. Pakiet 5 - Komputer stacjonarny All in One – 1 szt. Pakiet 6 - Laptop – 5 szt. Pakiet 7 -Komputer stacjonarny – 1 szt. Pakiet 8 - Laptop – 1 szt. Pakiet 9 - Laptop 2w1 - 2 szt. Pakiet 10 - Laptop - 1szt. Pakiet 11 - Tablet – 1 szt. Pakiet 12 - Tablet – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

05-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19349/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-090/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu sieciowego, drukującego i skanującego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Kontroler sieci bezprzewodowej WiFi – 1 szt. Pakiet 2 Drukarki monochromatyczne – 16 szt. Pakiet 3 Drukarka 3D – 1 szt. Pakiet 4 Zasilacz awaryjny z akumulatorem – 1 szt. Pakiet 5 Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. Pakiet 6 Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. Pakiet 7 Skaner – 1 szt. Pakiet 8 Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt. Pakiet 9 Skaner – 1 szt. Pakiet 10 Drukarka – 1 szt. Pakiet 11 Drukarka monochromatyczna – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 19 listopada 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

10-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19508/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 19 listopada 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

09-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19449/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-040/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, medycznych i chłodniczych w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa elektrokardiografów 2 komplety Pakiet 2: Dostawa wirówki laboratoryjnej Pakiet 3: Dostawa przepływomierza do powietrza Pakiet 4: Dostawa systemu do komputerowej spirometrii Pakiet 5: Dostawa wirówki wolnoobrotowej Pakiet 6: Dostawa autoklawu parowego Pakiet 7: Dostawa cieplarki laboratoryjnej Pakiet 8: Dostawa mikroskopu z kamerą i komputerem sterującym Pakiet 9: Dostawa aparatu do elektroforezy i transferu białek Pakiet 10: Dostawa zamrażarki – 20 °C Pakiet 11: Dostawa inkubatora do hodowli komórkowej z regulowanym stężeniem CO2 i O2.

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18724/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-030/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18728/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-042/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)”

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

16-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19689/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-034/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów akcesoriów jednorazowych do mechanicznej perfuzji wątroby

Termin składania ofert: do dnia 25 listopada 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

16-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19695/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-098/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa maseczek i rękawiczek dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa maseczek FFP2 Pakiet 2 - Dostawa maseczek trójwarstwowych Pakiet 3 - Dostawa rękawiczek nitrylowych

Termin składania ofert: do dnia 25 listopada 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

12-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19572/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-094/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Dako dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 listopada 2020 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

17-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19751/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-045/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopu cyfrowego z systemem analizy obrazu

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19818/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-093/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych, laboratoryjnych oraz dostawa urządzeń stomatologicznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy farmaceutycznych materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych do posiadanego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pakiet 3 – Autoklaw parowy – 1 szt. Pakiet 4 – Lampa stomatologiczna - 1 szt. Pakiet 5 – Lampa polimeryzacyjna bezprzewodowa - 1 szt. Pakiet 6 – Urządzenie do szybkiej dezynfekcji końcówek stomatologicznych i światłowodów promieniami UVC - 1 szt. Pakiet 7 – Sterylizator UV - 3 szt.

Termin składania ofert: do dnia 01 grudnia 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )