Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (53)

07-11-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AZP/Z-060/2019

Przedmiot zamówienia: „Przeprowadzenie szkoleń przez zagranicznych nauczycieli / uczelnie dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM w zakresie dydaktyki medycznej w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-04-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13728/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-011/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa trenażera znieczulenia regionalnego Pakiet 2: Dostawa modelu anatomicznego szkieletu ludzkiego Pakiet 3: Dostawa modelu do nauki pomiaru resuscytacji krążeniowo-oddechowej Pakiet 4: Dostawa trenażera laparoskopowego Pakiet 5: Dostawa fantomu noworodka Pakiet 6: Dostawa nakładek do iniekcji dożylnych Pakiet 7: Dostawa symulatora osoby dorosłej Pakiet 8: Dostawa fantomu do nauki osłuchiwania szmerów oddechowych Pakiet 9: Dostawa fantomu do odbarczenia odmy Pakiet 10: Dostawa trenażera - skóry do nauki cięcia i szycia chirurgicznego Pakiet 11: Dostawa trenażera - model głowy z przekrojem do nauki intubacji Pakiet 12: Dostawa modelu serca Pakiet 13: Dostawa modelu mózgowia Pakiet 14: Dostawa modelu oka Pakiet 15: Dostawa modelu miednicy Pakiet 16: Dostawa modelu ręki Pakiet 17: Dostawa modelu kolana Pakiet 18: Dostawa modelu krtani Pakiet 19: Dostawa zaawansowanego symulatora porodowego Pakiet 20: Dostawa modelu kręgosłupa z malowaniem przyczepów mięśni Pakiet 21: Dostawa modelu degeneracji dysku międzykręgowego Pakiet 22: Dostawa modelu rdzenia kręgowego Pakiet 23: Dostawa modelu głowy Pakiet 24: Dostawa modelu anatomicznego kręgosłupa Pakiet 25: Dostawa zębów fantomowych Pakiet 26: Dostawa fantomu noworodka, pielęgnacyjny Pakiet 27: Dostawa modelu do pielęgnacji stomii u niemowląt Pakiet 28: Dostawa trenażera do badania per-rectum Pakiet 29: Dostawa zestawu modeli szkoleniowych stomatologicznych

Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-04-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13974/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-070/2019

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II: Dostawa wysokoprzepustowego sekwenatora na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

01-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14844/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-010/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej służącej do oceniania przez studentów WUM zajęć i nauczycieli akademickich

Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

30-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15554/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2020

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – usługa sprzątania domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pakiet nr 2 – usługa sprzątania budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz terenów zewnętrznych przyległych do budynków.

Termin składania ofert: do dnia 11 sierpnia 2020 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-08-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16746/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-022/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki - 20 °C Pakiet 2: Dostawa chłodziarko-zamrażarki Pakiet 3: Dostawa regałów ociekowych Pakiet 4: Dostawa pompy próżniowej z regulatorem i miernikiem próżni Pakiet 5: Dostawa demineralizatora Pakiet 6: Dostawa spektrofotometru do pomiaru w mikroobjętości Pakiet 7: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej Pakiet 8: Dostawa wagi laboratoryjnej Pakiet 9: Dostawa lampy zabiegowej mobilnej Pakiet 10: Dostawa nastołowej komory laminarnej Pakiet 11: Dostawa cieplarki laboratoryjnej Pakiet 12: Dostawa chłodziarki i zamrażarki

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17825/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-026/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa mikromanipulatora Pakiet 2: Dostawa homogenizatora kulkowego Pakiet 3: Dostawa wytrząsarki z inkubacją Pakiet 4: Dostawa autoklawu pionowego Pakiet 5: Dostawa automatycznego licznika komórek Pakiet 6: Dostawa termomiksera z wyposażeniem Pakiet 7: Dostawa wytrząsarki orbitalnej - inkubatora Pakiet 8: Dostawa zestawu pojemników do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie

Termin składania ofert: do dnia 12 października 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17814/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-032/2020

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: „Umiejętności pracy w grupie jako element nauczania kompetencji miękkich” Pakiet 2: „Zarządzeniem stresem jako element kształcenia kompetencyjnego” Pakiet 3: „Wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w dydaktyce medycznej” Pakiet 4: „Dydaktyka medyczna w aspekcie wielokulturowości”

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17568/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

20-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18687/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-036/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa modelu szkieletu ludzkiego Pakiet 2: Dostawa modelu czaszki z mięśniami twarzy Pakiet 3: Dostawa modelu tułowia człowieka unisex Pakiet 4: Dostawa modelu serca Pakiet 5: Dostawa modelu oka Pakiet 6: Dostawa modelu mięśni ręki Pakiet 7: Dostawa modelu mózgu

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

20-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18691/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-029/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa trenażera do badania brzucha Pakiet 2: Dostawa kamizelki do symulacji otyłości Pakiet 3: Dostawa głów fantomowych Pakiet 4: Dostawa trenażera skóry do nauki cięcia i szycia chirurgicznego Pakiet 5: Dostawa fantomu do nauki i ćwiczeń pobierania krwi Pakiet 6: Dostawa symulatora odczuć starczych.

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17823/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-074/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podmiotów leczniczych WUM, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby: a) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, b) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, c) Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie d) Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załącznikach: 2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4 do SIWZ, zawierających oszacowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., ustalonych na podstawie zużycia energii w latach ubiegłych, wg taryf określonych w tych dokumentach.

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18794/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-087/2020

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych oraz wyposażenia na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na następujące części zamówienia (Pakiety): Pakiet 1 Kompresor bezolejowy – 1 szt.; Pakiet 2 Rotor – 1 szt.; Pakiet 3 Waga precyzyjna – 1 szt.; Pakiet 4 Chłodziarka – 1 szt.; Pakiet 5 Destylator – 1 szt.; Pakiet 6 Kamera mikroskopowa – 1 szt.; Pakiet 7 Czytnik spektrofotometryczny mikropłytek – 1 szt.; Pakiet 8 Komputerowy system do znieczuleń – 1 szt.; Pakiet 9 Waga analityczna – 2 szt.; Pakiet 10 Komora laminarna – 1 szt.; Pakiet 11 Wirówka laboratoryjna – 1 szt.; Pakiet 12 Mikroskop odwrócony – 1 szt.; Pakiet 13 Kątnica chirurgiczna – 2 szt.; Pakiet 14 Lampa wirusobójcza/bakteriobójcza – 4 szt.; Pakiet 15 Cykloergometr – 1 szt.; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących dla odpowiednio Załączniki nr 2.1–2.15 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

04-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19298/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-046/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety. Pakiet 1: Sukcesywne dostawy odczynnika Stem CellBanker GMP Grade Pakiet 2: Sukcesywne dostawy odczynnika Bambanker Pakiet 3: Sukcesywne dostawy odczynnika Accuchip Pakiet 4: Sukcesywne dostawy odczynnika Antibiotic Antimycotic Solution Pakiet 5: Sukcesywne dostawy wody do iniekcji

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

10-11-2020

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-079/2020

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług opieki gwarancyjnej, serwisowej, powdrożeniowej dla systemu Simple.ERP na okres 24 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2020 do godziny 23:59 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 2 )

  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 10-11-2020 r.
  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy_zmiana z dnia 10-11-2020 r.

09-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19449/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-040/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, medycznych i chłodniczych w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa elektrokardiografów 2 komplety Pakiet 2: Dostawa wirówki laboratoryjnej Pakiet 3: Dostawa przepływomierza do powietrza Pakiet 4: Dostawa systemu do komputerowej spirometrii Pakiet 5: Dostawa wirówki wolnoobrotowej Pakiet 6: Dostawa autoklawu parowego Pakiet 7: Dostawa cieplarki laboratoryjnej Pakiet 8: Dostawa mikroskopu z kamerą i komputerem sterującym Pakiet 9: Dostawa aparatu do elektroforezy i transferu białek Pakiet 10: Dostawa zamrażarki – 20 °C Pakiet 11: Dostawa inkubatora do hodowli komórkowej z regulowanym stężeniem CO2 i O2.

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18724/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-030/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18728/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-042/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)”

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

17-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19751/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-045/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopu cyfrowego z systemem analizy obrazu

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

23-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19953/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-053/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa głowy i zębów fantomowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa fantomu stomatologicznego głowy z uzębieniem Pakiet 2: Dostawa zestawów modeli stomatologicznych, głowy i zęby fantomowe

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

09-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19472/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-039/2020

Przedmiot zamówienia: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: Pakiet 1: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, na redukcję ryzyka progresji choroby COVID19 z nasilającą się burzą cytokinową i procesem zapalnym (FeMToCOVID)”; Pakiet 2: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”; Pakiet 3: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir) (PANDAA-PED)”; Pakiet 4: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)”; Pakiet 5: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „Ocena skuteczności I bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków”; Pakiet 6: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem”; Pakiet 7: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”

Termin składania ofert: do dnia 03 grudnia 2020 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

14-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18383/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-014/2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie platformy VR/AR na potrzeby dydaktyczne: platformy informatycznej dydaktyczno-edukacyjno-klinicznej

Termin składania ofert: do dnia 04 grudnia 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19552/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-043/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/20762/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ZWIERZĘTARNI (AZP/Z-051/2020)

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia do zwierzętarni w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1: Dostawa stacji wymiany klatek Pakiet 2: Dostawa regałów indywidualnie wentylowanych

Termin składania ofert: do dnia 21 grudnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

04-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19312/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 15"- typ I - 100 sztuk, Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 14 " - 100 sztuk, Pakiet 3 – Dostawa komputerów stacjonarnych AIO - 20 sztuk, Pakiet 4 – Dostawa mini komputerów - 20 sztuk, Pakiet 5 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 13"typ I - 35 sztuk, Pakiet 6 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 13" typ II - 35 sztuk, Pakiet 7 – Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych AIO - 20 sztuk.

Termin składania ofert: do dnia 21 grudnia 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

20-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19929/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-041/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków”

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/20770/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-059/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów akcesoriów jednorazowych do mechanicznej perfuzji wątroby

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/20179/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-031/2020

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II: Dostawa automatycznego systemu do izolacji pojedynczej komórki

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/20767/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-101/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i mebli do laboratorium, w podziale na pakiety: Pakiet 1- regały metalowe ze stali nierdzewnej Pakiet 2 - sofy i fotele gabinetowe Pakiet 3 - szafki ubraniowe Pakiet 4 - krzesła z podłokietnikami Pakiet 5 – meble biurowe Pakiet 6 - krzesła biurowe Pakiet 7 - szafy metalowe do Zakładu Chemii Analitycznej Pakiet 8 – szafy metalowe do Zakładu Genetyki Medycznej Pakiet 9 - regały ze stali nierdzewnej Pakiet 10 - Taborety laboratoryjne

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/20314/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-049/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)”

Termin składania ofert: do dnia 05 stycznia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

15-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/20887/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-100/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na 10 części, zwanych dalej Pakietami: Pakiet 1: Zamrażarka niskotemperaturowa - 1 szt., Pakiet 2: Spektrometr z wyposażeniem - 1 szt., Pakiet 3: Wytrząsarka z platformą uniwersalną - 1 szt.; Pakiet 4: Termomikser z wyposażeniem - 1 szt., Pakiet 5: Suszarka laboratoryjna - 1 szt., Pakiet 6: Wagi laboratoryjne - 2 szt., Pakiet 7: Wirówka do płytek PCR - 1 szt., Pakiet 8: Mieszadło magnetyczne - 1 szt., Pakiet 9: Łaźnia wodna - 1 szt., Pakiet 10: Mini lodówka - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej „Pakietami od 1 do 10” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.10 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 05 stycznia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21235/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-054/2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie kompleksowej usługi mappingu 3D wraz z dostarczeniem i instalacją niezbędnego sprzętu elektronicznego oraz wykonaniem animacji

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21465/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-061/2020

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej – 86 °C Pakiet 2: Dostawa wirówki z chłodzeniem

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21597/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-044/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu do badania elastograficznego wątroby

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

31-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21809/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-108/2020

Przedmiot zamówienia: Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych na 2021 rok dla Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

23-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21281/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-062/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa monitora medycznego i skanerów w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa monitora medycznego Pakiet 2: Dostawa skanerów

Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

30-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21708/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-065/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zbiornika na ciekły azot z monitoringiem temperatury Pakiet 2: Dostawa rejestratorów holterowskich sygnału EKG Pakiet 3 Dostawa komory klimatycznej Pakiet 4 Dostawa łaźni wodnej

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

30-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21661/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Stacja robocza – 1 szt. Pakiet 2 - Tablet z wyposażeniem – 8 szt. Pakiet 3 - Tablet + aplikacje – 1 szt. Pakiet 4 - Tablet z wyposażeniem – 2 szt. Pakiet 5 - Tablet – 7 szt. Pakiet 6 - Tablet – 3 szt. Pakiet 7- Tablet z klawiaturą – 1 szt. Pakiet 8 - Laptop – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21525/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-057/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i urządzeń do hodowli zwierząt w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa systemu oczyszczania wody; Pakiet 2: Dostawa wózka na kosze na butelki; Pakiet 3: Dostawa systemu monitorowania statusu mikrobiologicznego; Pakiet 4: Dostawa zamrażarki skrzyniowej

Termin składania ofert: do dnia 18 stycznia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21573/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-103/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego oraz pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Model nogi do wkłuć doszpikowych z dodatkową skórą i kompletem wkładek – 1 zestaw Pakiet 2 Trenażer do nauki udrożniania dróg oddechowych u osób dorosłych – 2 szt. Pakiet 3 Rynometr akustyczny – 1 kpl. Pakiet 4 Zestaw do oceny ręki – 1 zestaw Pakiet 5 Głowica do badań ultrasonograficznych – 2 szt. Pakiet 6 Model do treningu iniekcji podskórnych i domięśniowych - 2 zestawy Pakiet 7 Wytrząsarka do płytek mikrotitracyjnych – 1 szt. Pakiet 8 Monitor do pomiaru parametrów hemodynamicznych - 1 szt. Pakiet 9 Myjka do wydruków – 1 szt. Pakiet 10 Lampa zabiegowa – 1 szt. Pakiet 11 Palnik wodorowy – 1 szt. Pakiet 12 Wirówka laboratoryjna – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 18 stycznia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21629/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-104/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do pracowni analitycznej Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów

Termin składania ofert: do dnia 18 stycznia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21466/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-047/2020

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i chłodniczego z podziałem na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki; Pakiet 2: Dostawa wirówki wraz z wyposażeniem; Pakiet 3: Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem; Pakiet 4: Dostawa inkubatora CO2 z oprzyrządowaniem; Pakiet 5: Dostawa łaźni wodnej; Pakiet 6: Dostawa suszarki laboratoryjnej; Pakiet 7: Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego; Pakiet 8: Dostawa inkubatora; Pakiet 9: Dostawa lodówko-zamrażarki.

Termin składania ofert: do dnia 20 stycznia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21142/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-102/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Wirówka uniwersalna z chłodzeniem i z rotorem 1 szt. Pakiet 2 Mikroskop odwrócony 1 szt. Pakiet 3 Spirometr 2 szt. Pakiet 4 Konduktometr z wyposażeniem 1 komplet Pakiet 5 Jonizator 1 szt. Pakiet 6 Analizator składu ciała 1 szt. Pakiet 7 Autoklaw parowy z wyposażeniem 2 szt. Pakiet 8 Aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych 1 szt. Pakiet 9 Wirówka z wyposażeniem 1 szt. Pakiet 10 Suszarka do suszenia i sterylizacji szkła laboratoryjnego 1 szt. Pakiet 11 Łaźnia ultradźwiękowa 1 szt. Pakiet 12 Łaźnia wodna 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 20 stycznia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

31-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21840/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Projektor multimedialny 1 szt. Pakiet 2: Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne 2 szt. Pakiet 3: Projektor multimedialny 1 szt. Pakiet 4: Laptop 1 szt. Pakiet 5: Drukarka atramentowa kolorowa 1 szt. Pakiet 6: Drukarka laserowa kolorowa 1 szt. Pakiet 7: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe 1 szt. Pakiet 8: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne 1 szt. Pakiet 9: Skaner 1 szt. Pakiet 10: Laptop 2 szt. Pakiet 11: Skaner biurowy 1 szt. Pakiet 12: Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Pakiet 13: Zestaw do prowadzenia zajęć w formie zdalnej/hybrydowej/stacjonarnej 1 komplet Pakiet 14: Laptop z oprogramowaniem medycznym do przetwarzania obrazów DICOM 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21609/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-028/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa stanowiska laboratoryjnego przyściennego Pakiet 2: Dostawa łóżka do intensywnej terapii wraz z materacem Pakiet 3: Dostawa łóżka pediatrycznego do intensywnej terapii wraz z materacem Pakiet 4: Dostawa fotela ginekologicznego Pakiet 5: Dostawa łóżeczka dla noworodka Pakiet 6: Dostawa wózka reanimacyjnego Pakiet 7: Dostawa stolików wielofunkcyjnych asystora, Pakiet 8: Dostawa taboretów laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21217/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-050/2020

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie przygotowania, konfiguracji, udostępnienia oraz utrzymania systemu Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF) wraz z modułem IWRS oraz systemów elektronicznych zarządzania dokumentacją badania klinicznego i dokumentacją badacza w ramach projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)”

Termin składania ofert: do dnia 28 stycznia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21167/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-035/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatorów stomatologicznych, fantomów szkoleniowych do celów dydaktycznych dla Centrum Symulacji Medycznej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa modelu macierzyńskiego do badania chwytami Leopolda – 1szt Pakiet 2: Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej Pakiet 3: Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta dorosłego z wyposażeniem Pakiet 4: Dostawa zestawu modeli pielęgnacji ran na fantomie pielęgniarskim – 1kpl Pakiet 5: Dostawa fantomu noworodka, pielęgnacyjny – 1kpl Pakiet 6: Zestawy symulatorów stomatologicznych oraz fantomów szkoleniowych (wyposażenie pracowni interdyscyplinarnych) – 12 zestawów

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21393/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-060/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”

Termin składania ofert: do dnia 04 lutego 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

24-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21390/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych typ AllinOne 24" – 150 szt. Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych typu SFF z monitorem 24" – 150 szt., Pakiet 3 – Sukcesywne dostawy komputerowych stacji roboczych z monitorem 24" – 25 szt., Pakiet 4 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 13" – 70 szt., Pakiet 5 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 16" – 10 szt., Pakiet 6 – Sukcesywne dostawy drukarek kolorowych – 50 szt., Pakiet 7 – Sukcesywne dostawy drukarek monochromatycznych – 70 szt., Pakiet 8 – Sukcesywne dostawy urządzeń wielofunkcyjnych – 50 szt., Pakiet 9 – Sukcesywne dostawy urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych – 50 szt., Pakiet 10 – Sukcesywne dostawy monitorów 24" – 80 szt., Pakiet 11 – Sukcesywne dostawy monitorów 27"– 50 szt., Pakiet 12 – Sukcesywne dostawy rzutników –100 szt.

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

31-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21814/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-038/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem”

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

31-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21821/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-052/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy szkoleniowej pakietem VR

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21183/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-009/2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie oprogramowania do symulacji zabiegów zakresu podstawowych klinicznych dziedzin stomatologicznych wykorzystującego jako medium technologię wirtualnej rzeczywistości oraz zakup 50 urządzeń w technologii rozszerzonej rzeczywistości, wykorzystujących oprogramowanie i kompatybilnych z oprogramowaniem do nauczania podstawowych stomatologicznych zabiegów klinicznych, wraz ze sprzętem komputerowym, pozwalającym na sprawne funkcjonowanie tych urządzeń

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21028/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )