Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (30)

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-049/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury - sortera komórkowego na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-070/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komory laminarnej – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa laboratoryjnej wagi analitycznej; Pakiet 3: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej; Pakiet 4: Dostawa naczynia dewara do przechowywania materiału; Pakiet 5: Dostawa laboratoryjnego bloku grzejnego z wytrząsaniem; Pakiet 6: Dostawa inkubatora CO2; Pakiet 7: Dostawa systemu do pozyskiwania ultra czystej wody; Pakiet 8: Dostawa czytnika płytek; Pakiet 9: Dostawa czytnika chemiluminescencji; Pakiet 10: Dostawa spektrofotometru do pomiaru w kropli i w kuwecie

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

20-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa urządzenia do ogrzewania i mieszania próbek na potrzeby Zakładu Immunologii Klinicznej WUM Pakiet 2 - Dostawa destylatora elektrycznego na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM Pakiet 3 - Dostawa autoklawu medycznego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM Pakiet 4 - Dostawa urządzenia do uśmiercania zwierząt laboratoryjnych dwutlenkiem węgla na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM Pakiet 5 - Dostawa termocyklera oraz mini wirówki na potrzeby Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM Pakiet 6 - Dostawa termocyklera na potrzeby Zakładu Immunologii WUM. Pakiet 7 - Dostawa autoklawu parowego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM Pakiet 8 - Dostawa mieszadła magnetycznego na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM Pakiet 9 - Dostawa łaźni wodnej na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM Pakiet 10 - Dostawa wag analitycznych na potrzeby Zakładu Chemii Fizycznej WUM Pakiet 11 - Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM Pakiet 12 - Dostawa wagi elektronicznej na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 03 grudnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 41 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

10-12-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-075/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektów realizowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w podziale na pakiety: Pakiet 1: Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu Coachingu przygotowującego do poszerzenia usług do pracy w roli coacha; Pakiet 2: Usługa przeprowadzenia kursu z zakresu Design Thinking; Pakiet 3: Usługa przeprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. Wycena własności intelektualnej – podstawowe informacje, metody, wskazówki; Pakiet 4: Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Zakładanie działalności gospodarczej, biznesplanu i ochrona własności intelektualnej”; Pakiet 5: Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu analizy statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica

Termin składania ofert: do dnia 27 grudnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

21-12-2018

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/2638/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-078/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy)

Termin składania ofert: do dnia 04 stycznia 2019 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-139/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa autoklawu medycznego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM Pakiet 2: Dostawa mini wirówki oraz termocyklera na potrzeby Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM Pakiet 3: Dostawa termocyklera na potrzeby Zakładu Immunologii WUM. Pakiet 4: Dostawa autoklawu parowego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM

Termin składania ofert: do dnia 08 stycznia 2019 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

20-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-145/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 – Dostawa mikroskopu odwróconego (1 szt.) Pakiet 2 – Dostawa wirnika (1 szt.) Pakiet 3 – Dostawa destylatora elektrycznego (1 szt.) Pakiet 4 – Dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania (1 szt.) Pakiet 5 – Dostawa mieszadła mechanicznego (1 szt.) Pakiet 6 – Dostawa wirówki laboratoryjnej (1 szt.) Pakiet 7 – Dostawa mikroskopów optycznych (6 szt.) Pakiet 8 – Dostawa wytrząsarek typu Vortex (3 szt.) Pakiet 9 – Dostawa komory do PCR (1 szt.).

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

21-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-134/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu stomatologicznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa piaskarki profilaktycznej na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM Pakiet 2 Dostawa mikrosilnika implantologicznego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM Pakiet 3 Dostawa jezdnego aparatu RTG na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM Pakiet 4 Dostawa perioskopu na potrzeby Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM Pakiet 5 Dostawa mikrosilników endodontycznych na potrzeby Katedry Stomatologii Zachowawczej WUM Pakiet 6 Dostawa mikrosilnika endodontycznego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM Pakiet 7 Dostawa mobilnego chirurgicznego ssaka dentystycznego na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM. Pakiet 8 Dostawa urządzenia do automatycznej konserwacji końcówek stomatologicznych na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM. Pakiet 9 Dostawa optyki artroskopowej z pojemnikiem do sterylizacji na potrzeby Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM Pakiet 10 Dostawa lampy polimeryzacyjnej na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM Pakiet 11 Dostawa prasy hydraulicznej na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM Pakiet 12 Dostawa mieszadła wraz z wyposażeniem na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2019 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

04-01-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/2745/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-079/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2019 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-01-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/2830/details

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-001/2019

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych zgodnie z programem kursów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wybór Wykonawcy do realizacji zajęć stażowych w ramach 2 edycji kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1" oraz 1 edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2" zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pakiet 2: Wybór Wykonawcy do realizacji zajęć stażowych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2" zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pakiet 3 Wybór Wykonawcy do realizacji zajęć stażowych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1" zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2019 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

17-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - regały metalowe Pakiet 2 - krzesła i fotele Pakiet 3 - komplet mebli tapicerowanych Pakiet 4 - komplet mebli tapicerowanych Pakiet 5 - ławki szkolne i biurko Pakiet 6 - stoliki pod komputer Pakiet 7 - meble biurowe Pakiet 8 - krzesła konferencyjne z pulpitem Pakiet 9 - meble biurowe do Zakładu Ratownictwa Medycznego Pakiet 10 - meble wypoczynkowe do Zakładu Ratownictwa Medycznego Pakiet 11 - ławki i krzesła szkolne Pakiet 12 - krzesła i fotele biurowe do Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego Pakiet 13 - meble biurowe do Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 39 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 6 )

 • 21-02-2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 9 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1, 4 i 10.
 • 07-03-2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 8
 • 07-03-2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 2, 5, 6, 7, 11, 13
 • 07-03-2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 3
 • 15-03-2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 12
 • 15-03-2019

  Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 2.

18-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – medyczne lupy operacyjne Pakiet 2 – wideo-gastroskop z wyposażeniem Pakiet 3 – pompa perystaltyczna Pakiet 4 – klatki dla szczurów Pakiet 5 – monitor EKG typu „event Holter” Pakiet 6 – regał indywidualnie wentylowany IVC z wyposażeniem Pakiet 7 – komora do uśmiercania zwierząt laboratoryjnych Pakiet 8 – mikroskop biologiczny z kamerą cyfrową

Termin składania ofert: do dnia 04 lutego 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

21-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-131/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Przełączniki sieciowe i wkładki światłowodowe Pakiet 2 - Komputer przenośny Pakiet 3 - Komputer przenośny Pakiet 4 - Komputer stacjonarny Pakiet 5 - Komputer stacjonarny Pakiet 6 - Komputer przenośny Pakiet 7 - Drukarka sieciowa Pakiet 8 - Urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 9 - Urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 10 - Skaner Pakiet 11 - Urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 12 - Komputer stacjonarny Pakiet 13 - Zestaw edukacyjny interaktywny wielomonitorowy Pakiet 14 - Przełącznik sieciowy Pakiet 15 - Wyposażenie multimedialne do sali dydaktyczno-egzaminacyjnej Pakiet 16 - Drukarka 3D Pakiet 17 - Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 18 - Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 19 - Urządzenie wielofunkcyjne A3 Pakiet 20 - Urządzenie wielofunkcyjne A3 Pakiet 21 - Komputer stacjonarny z jednoroczną subskrypcją oprogramowania do obrazowania medycznego Pakiet 22 - Komputer przenośny Pakiet 23 - Tablet Pakiet 24 - Komputer przenośny Pakiet 25 - Tablet z dwoma rysikami Pakiet 26 - Tablet

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 67 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

30-01-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/3126/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-005/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa wirówki cytologicznej z akcesoriami -1kpl. Pakiet 2: Dostawa pompy perystaltycznej - 3szt. Pakiet 3: Dostawa wytrząsarki platformowej do szalek -1 szt. Pakiet 4: Dostawa zestawów do wymrażania – 1kpl. Pakiet 5: Dostawa rotatora laboratoryjnego – 1szt. Pakiet 6: Dostawa stołu antywibracyjnego -1szt. Pakiet 7: Dostawa wagosuszarki halogenowej z wyposażeniem -1 szt. Pakiet 8: Dostawa splitera do chromatografu Shimadzu - 1szt. Pakiet 9: Dostawa miernika jonoselektywnego z wyposażeniem -1kpl.

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2019 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

07-01-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/2726/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-147/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

 • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

31-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-01-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/3171/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-136/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2019 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

 • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

14-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Endometr bezprzewodowy Pakiet 2 Mikrosilnik endodontyczny Pakiet 3 Klamrograf Pakiet 4 Urządzenie do czyszczenia i konserwacji końcówek stomatologicznych Pakiet 5 Piaskarka stomatologiczna typ A Pakiet 6 Piaskarka stomatologiczna typ B Pakiet 7 Kątnice stomatologiczne Pakiet 8 Lampa do badań przesiewowych

Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

14-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa autoklawu parowego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM. Pakiet 2 Dostawa mobilnego chirurgicznego ssaka dentystycznego na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM. Pakiet 3 Dostawa spirometru na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 4 Dostawa aktygrafów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM Pakiet 5 Dostawa inkubatora CO2 i O2 na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii WUM. Pakiet 6 Dostawa rejestratorów holterowskich EKG na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardilogii WUM Pakiet 7 Dostawa aparatu do terapii HFNC na potrzeby II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM. Pakiet 8 Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2019 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

25-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa komór laminarnych do Zakładu Biochemii Wydziału Farmaceutycznego WUM

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firm Agilent Technologies, Bio-Techne oraz SERVA Electrophoresis, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 3: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę SERVA Electrophoresis dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 01 marca 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 marca 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Mikrosilnik endodontyczny typ A i B Pakiet 2 Mikrosilnik endodontyczny Pakiet 3 Mikrosilnik implantologiczny Pakiet 4 Piaskarka profilaktyczna Pakiet 5 Rękojeść do skalera EMS Pakiet 6 Prostnice stomatologiczne

Termin składania ofert: do dnia 05 marca 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-02-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/3606/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-006/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych oraz naczyń do przechowywania materiału w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa systemu do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie; Pakiet 2: Dostawa zamrażarki szufladowej; Pakiet 3: Dostawa dewara z wyposażeniem; Pakiet 4: Dostawa chłodziarko-zamrażarki podblatowej; Pakiet 5: Dostawa zamrażarki; Pakiet 6: Dostawa chłodziarki wolnostojącej; Pakiet 7: Dostawa zestawu do wymrażania

Termin składania ofert: do dnia 07 marca 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – mikroskop biologiczny z kamerą cyfrową Pakiet 2 – komora do uśmiercania zwierząt laboratoryjnych Pakiet 3 – pompa perystaltyczna Pakiet 4 – spirometr Pakiet 5 – spirometr

Termin składania ofert: do dnia 08 marca 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 08 marca 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paszy dla zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Pasza Altromin 1319 Pakiet 2 Pasza Labofeed H i Labofeed B

Termin składania ofert: do dnia 11 marca 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

27-02-2019

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-023/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa wody wraz z odprowadzeniem ścieków do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14, 16 w Warszawie.

Termin składania ofert: do dnia 11 marca 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Mechaniczna waga lekarska ze wzrostomierzem - 1 szt. Pakiet 2 - Łóżko noworodkowe - 1 szt. Pakiet 3 Morcelator z wyposażeniem - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )