Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (28)

14-09-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-106/2018

Przedmiot zamówienia: Przedłużenie gwarancji, wsparcia serwisowego oraz opieki powdrożeniowej na system Simple.ERP na okres 24 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 20 września 2018 do godziny 14:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

23-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-117/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Projektor multimedialny z tablicą interaktywną – w liczbie: 2 zestawy na potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych (1 zestaw) oraz Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (1 zestaw); Pakiet 2: Projektory multimedialne – w liczbie: 3 szt., na potrzeby Studium Języków Obcych, Pakiet 3 – Tablica interaktywna – w liczbie: 1 szt., na potrzeby Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej; Pakiet 4 – Telewizor 50” – w liczbie: 1 szt., na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń w zakresie poszczególnych Pakietów od 1 do 4, określonym w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.4 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 07 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

24-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-064/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Zestaw do elektroforezy poziomej – 1szt. Pakiet 2: Dostawa suszarki laboratoryjnej-1szt. Pakiet 3: Dostawa wytrząsarki – 1 szt. Pakiet 4: Dostawa naczynia Dewara do przechowywania próbek w ciekłym azocie z wyposażeniem – 1szt. Pakiet 5: Dostawa wirówki – 1 szt. Pakiet 6: Automatyczny przełącznik butli z gazem z butlą i reduktorem – 1szt. Pakiet 7: Dostawa naczynia Dewara z wyposażeniem – 1szt

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

11-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-067/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM Pakiet 2: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-062/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów przenośnych 2 in 1 (100 szt.); Pakiet 2: Dostawa wózków do komputerów przenośnych (3 szt.); Pakiet 3: Dostawa tabletów w ramach projektu „ WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-049/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury - sortera komórkowego na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-070/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komory laminarnej – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa laboratoryjnej wagi analitycznej; Pakiet 3: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej; Pakiet 4: Dostawa naczynia dewara do przechowywania materiału; Pakiet 5: Dostawa laboratoryjnego bloku grzejnego z wytrząsaniem; Pakiet 6: Dostawa inkubatora CO2; Pakiet 7: Dostawa systemu do pozyskiwania ultra czystej wody; Pakiet 8: Dostawa czytnika płytek; Pakiet 9: Dostawa czytnika chemiluminescencji; Pakiet 10: Dostawa spektrofotometru do pomiaru w kropli i w kuwecie

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

20-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa urządzenia do ogrzewania i mieszania próbek na potrzeby Zakładu Immunologii Klinicznej WUM Pakiet 2 - Dostawa destylatora elektrycznego na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM Pakiet 3 - Dostawa autoklawu medycznego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM Pakiet 4 - Dostawa urządzenia do uśmiercania zwierząt laboratoryjnych dwutlenkiem węgla na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM Pakiet 5 - Dostawa termocyklera oraz mini wirówki na potrzeby Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM Pakiet 6 - Dostawa termocyklera na potrzeby Zakładu Immunologii WUM. Pakiet 7 - Dostawa autoklawu parowego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM Pakiet 8 - Dostawa mieszadła magnetycznego na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM Pakiet 9 - Dostawa łaźni wodnej na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM Pakiet 10 - Dostawa wag analitycznych na potrzeby Zakładu Chemii Fizycznej WUM Pakiet 11 - Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM Pakiet 12 - Dostawa wagi elektronicznej na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 03 grudnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 41 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

29-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-133/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 3 )

07-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-074/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komory laminarnej – 2 szt. Pakiet 2: Dostawa termocyklera PCR – 1 szt. Pakiet 3: Dostawa splitera do chromatografu Shimadzu – 1 szt. Pakiet 4: Dostawa wagosuszarki halogenowej – 1 szt. Pakiet 5: Dostawa stołu antywibracyjnego – 1 szt. Pakiet 6: Dostawa miniwirówki – 1 szt. Pakiet 7: Dostawa zamrażarki szufladowej -20°C – 1 szt. Pakiet 8: Dostawa zamrażarki – 1 szt. i chłodziarki podblatowej – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 18 grudnia 2018 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

11-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-137/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - meble do Zakładu Immunologii Klinicznej Pakiet 2 - krzesła i fotele

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

11-12-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-073/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży noclegów w hotelach krajowych na potrzeby realizacji projektu WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2018 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

11-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-135/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu dydaktycznego i medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Łóżka i szafki przy łóżkowe; Pakiet 2 – Łóżko noworodkowe; Pakiet 3 – Trenażer wkłuć dożylnych osoby dorosłej z zestawem (wymienna skóra, wymienny zestaw żył, sztuczna krew, pojemnik wlewu dożylnego, dren) oraz trenażer wkłuć dotętniczych osoby dorosłej z zestawem (wymienna skóra, wymienny zestaw żył, sztuczna krew, pojemnik wlewu dożylnego, dren); Pakiet 4 – Podstawowa wersja fantomu (cała postać) do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej u dzieci (junior); Pakiet 5 – Zestawy treningowe do szycia ran zawierający m. in. narzędzia, płaty imitujące skórę oraz modele treningowe (2 modele: ręka, noga) do szycia ran wykonane z materiału umożliwiającego wielokrotne nakładanie szwów, samodzielne wykonywanie cięć na skórze; Pakiet 6 – Model anatomiczny skóry człowieka, model anatomiczny nosa człowieka oraz model anatomiczny – przekrój środkowy głowy człowieka; Pakiet 7 – Ssaki elektryczne, Pakiet 8 – Symulator noworodka do symulatora kobiety rodzącej CAE, model: Lucina , Pakiet 9 – Modele - miednica żeńska z mięśniami dna miednicy, Pakiet 10 – Model ręki jednorocznego dziecka do nauki iniekcji, Pakiet 11 – Trenażer do nauki wkłuć dożylnych pod kontrolą USG

Termin składania ofert: do dnia 21 grudnia 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 50 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-12-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-075/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektów realizowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w podziale na pakiety: Pakiet 1: Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu Coachingu przygotowującego do poszerzenia usług do pracy w roli coacha; Pakiet 2: Usługa przeprowadzenia kursu z zakresu Design Thinking; Pakiet 3: Usługa przeprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. Wycena własności intelektualnej – podstawowe informacje, metody, wskazówki; Pakiet 4: Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Zakładanie działalności gospodarczej, biznesplanu i ochrona własności intelektualnej”; Pakiet 5: Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu analizy statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica

Termin składania ofert: do dnia 27 grudnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-138/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na następujące części zamówienia (Pakiety): Pakiet 1 – Trenażer chirurgiczny; Pakiet 2 – Model głowy noworodka do nauki iniekcji; Pakiet 3 – Fantom do intubacji przekrój Ambu Airway Management Trainer, Pakiet 4 – Akcesoria wymienne do symulatorów SIMone

Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

18-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-140/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa spektrometru mas

Termin składania ofert: do dnia 03 stycznia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-12-2018

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/2638/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-078/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy)

Termin składania ofert: do dnia 04 stycznia 2019 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-141/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Pakiet 1 Rozdzielacz optyczny z zintegrowanym aparatem cyfrowym do lampy szczelinowej lasera będącego w posiadaniu Zamawiającego z wyposażeniem Pakiet 2 Aparat ultrasonograficzny Pakiet 3 Morcelator z wyposażeniem Pakiet 4 Zestaw narzędzi mikrochirurgicznych do operacji nerwów i naczyń Pakiet 5 Urządzenie do pomiaru zawartości CO w wydychanym powietrzu Pakiet 6 Lampa diagnostyczno-zabiegowa Pakiet 7 Zestaw tamponady balonowej typu balon Bakri do redukcji krwawienia poporodowego (PPH) Pakiet 8 Zestaw tamponady balonowej typu balon Bakri z podwójnym balonem do redukcji krwawienia poporodowego (PPH) Pakiet 9 Próżniociąg położniczy jednorazowego użytku atraumatyczny z miseczką w kształcie grzybka oraz dzwonka Pakiet 10 Próżniociąg położniczy z elastycznym trzpieniem jednorazowego użytku

Termin składania ofert: do dnia 07 stycznia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 36 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

27-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-139/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa autoklawu medycznego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM Pakiet 2: Dostawa mini wirówki oraz termocyklera na potrzeby Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM Pakiet 3: Dostawa termocyklera na potrzeby Zakładu Immunologii WUM. Pakiet 4: Dostawa autoklawu parowego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM

Termin składania ofert: do dnia 08 stycznia 2019 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-143/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Abcam dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

02-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-149/2018

Przedmiot zamówienia: Prenumerata roczna czasopism naukowych zagranicznych dla Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2019

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-146/2018

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemów audiowizualnych do sal seminaryjnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie oraz dostawa telewizorów, w podziale na pakiety: 1.1) Pakiet 1: dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemów audiowizualnych do sal seminaryjnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 (Załącznik nr 3 do SIWZ), szczegółowym zestawieniem co do rodzaju i liczby urządzeń oraz katedr zawartym w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.1 do SIWZ) wraz z instruktażem w zakresie obsługi, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9.1 do SIWZ. W zakresie dostaw objętych Pakietem 1 Wykonawca zobowiązany jest ponadto załączyć jako część oferty rzuty katedr AV typ 1 i typ 2 - zgodnie z opisem i wizualizacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1) oraz załącznikiem 1 do Opisu; 1.2) Pakiet 2: dostawa telewizora 50” – w liczbie: 1 szt., na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, wyszczególnionym co do rodzaju i liczby w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9.2 do SIWZ; 1.3) Pakiet 3: dostawa telewizora 49” – w liczbie: 1 szt., na potrzeby I. Katedry i Kliniki Kardiologii - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, wyszczególnionym co do rodzaju i liczby w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 2.3 do SIWZ na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9.2 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2019 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 2 )

20-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-145/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 – Dostawa mikroskopu odwróconego (1 szt.) Pakiet 2 – Dostawa wirnika (1 szt.) Pakiet 3 – Dostawa destylatora elektrycznego (1 szt.) Pakiet 4 – Dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania (1 szt.) Pakiet 5 – Dostawa mieszadła mechanicznego (1 szt.) Pakiet 6 – Dostawa wirówki laboratoryjnej (1 szt.) Pakiet 7 – Dostawa mikroskopów optycznych (6 szt.) Pakiet 8 – Dostawa wytrząsarek typu Vortex (3 szt.) Pakiet 9 – Dostawa komory do PCR (1 szt.).

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

21-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-134/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu stomatologicznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa piaskarki profilaktycznej na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM Pakiet 2 Dostawa mikrosilnika implantologicznego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM Pakiet 3 Dostawa jezdnego aparatu RTG na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM Pakiet 4 Dostawa perioskopu na potrzeby Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM Pakiet 5 Dostawa mikrosilników endodontycznych na potrzeby Katedry Stomatologii Zachowawczej WUM Pakiet 6 Dostawa mikrosilnika endodontycznego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM Pakiet 7 Dostawa mobilnego chirurgicznego ssaka dentystycznego na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM. Pakiet 8 Dostawa urządzenia do automatycznej konserwacji końcówek stomatologicznych na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM. Pakiet 9 Dostawa optyki artroskopowej z pojemnikiem do sterylizacji na potrzeby Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM Pakiet 10 Dostawa lampy polimeryzacyjnej na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM Pakiet 11 Dostawa prasy hydraulicznej na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM Pakiet 12 Dostawa mieszadła wraz z wyposażeniem na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2019 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

04-01-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/2745/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-079/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2019 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

07-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-148/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – otoskop Pakiet 2 – dermatoskop kieszonkowy Pakiet 3 – wózek medyczny Pakiet 4 – uniwersalny rejestrator holterowski EKG Pakiet 5 – dodatkowe stanowisko analizy EEG do aparatu Elmiko EEG Digitrack ( ELM-DTSA01) Pakiet 6 – monitor ryzyka sercowo-naczyniowego Pakiet 7 – aparat do wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów HFNC

Termin składania ofert: do dnia 16 stycznia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

10-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Laser chirurgiczny Pakiet 2 Mikrosilnik endodontyczny Pakiet 3 Klamrograf Pakiet 4 Urządzenie do czyszczenia i konserwacji końcówek stomatologicznych Pakiet 5 Wstrząsarka do amalgamatu oraz glassionomeru Pakiet 6 Endometr stomatologiczny Pakiet 7 Prostnice stomatologiczne Pakiet 8 Skaler ultradźwiękowy Pakiet 9 Piaskarka stomatologiczna typ A Pakiet 10 Piaskarka stomatologiczna typ B Pakiet 11 Kątnice stomatologiczne Pakiet 12 Lampa do badań przesiewowych

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

11-01-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/2830/details

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-001/2019

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych zgodnie z programem kursów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wybór Wykonawcy do realizacji zajęć stażowych w ramach 2 edycji kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1" oraz 1 edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2" zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pakiet 2: Wybór Wykonawcy do realizacji zajęć stażowych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2" zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pakiet 3 Wybór Wykonawcy do realizacji zajęć stażowych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1" zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2019 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )