Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (107)

15-02-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/85291/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa kątnicy endodontycznej, Pakiet 2: Dostawa głowicy skalera i wstrząsarki kapsułek,

Termin składania ofert: do dnia 23 lutego 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

10-02-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/84921/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2023

Przedmiot zamówienia: Serwis i konserwacja instalacji systemów sygnalizacji pożaru SSP, instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO oraz instalacji zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE w obiektach WUM, znak sprawy AEZ/S-008/2023

Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

14-02-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/85032/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2023

Przedmiot zamówienia: Odnowienie świadczenia kompleksowego wsparcia serwisowego urządzeń produkcyjnych do Sekcji Druków Uczelnianych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-03-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/86663/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2023

Przedmiot zamówienia: „Certyfikacja analityczna, badania stabilności urolityny A oraz opracowanie prototypu produktu leczniczego w postaci kremu zawierającego urolitynę A”

Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

23-02-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/86100/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopu odwróconego

Termin składania ofert: do dnia 17 marca 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

01-03-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/86558/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych.

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

06-03-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/87030/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa serwera do rozbudowy istniejącego systemu komputerowego oraz macierzy dyskowej, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 03 kwietnia 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

14-03-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/148610/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2023

Przedmiot zamówienia: „Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych w podziale na pakiety”, znak sprawy AEZ/S-019/2023

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

  • Załącznik Dokumenty postępowania: ,,Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych w podziale na pakiety”, znak sprawy: AEZ/S-019/2023

17-03-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/88543/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy urządzeń drukujących w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-023/2023 Pakiet 1: Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne – 50 kompletów; Pakiet 2: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe – 50 kompletów; Pakiet 3 : Drukarka monochromatyczna– 70 kompletów; Pakiet 4 : Drukarka kolorowa – 50 kompletów; Pakiet 5: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe – 2 komplety; Pakiet 6: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe – 1 komplet

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-03-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/89460/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 kwietnia 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

24-02-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/86134/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa z instalacją systemu monitoringu wizyjnego CCTV obiektów WUM wraz ze stworzeniem Centrum Systemu Monitoringu

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

06-04-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/148610/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2023

Przedmiot zamówienia: „Dostawa urządzeń laboratoryjnych do badań na zwierzętach w podziale na pakiety”, znak sprawy AEZ/S-041/2023 Pakiet 1 Klatki dla kawii domowych z regałem Pakiet 2 Unieruchamiacz dla gryzoni na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych Pakietów od 1 do 2 został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.2 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 14 kwietnia 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

30-03-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/89730/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa laboratoryjnych urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa I, Pakiet 2 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa II, Pakiet 3 - Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa III, Pakiet 4 - Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa IV.

Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

10-03-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/87609/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatorów medycznych wysokiej wierności

Termin składania ofert: do dnia 21 kwietnia 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

14-04-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/91106/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów stomatologicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa płytek obrazowych Rozmiar 0 i Rozmiar 2, Pakiet 2: Dostawa karpuli do podawania znieczulenia miejscowego, Pakiet 3: Dostawa nici chirurgicznych, Pakiet 4: Dostawa materiałów stosowanych w profilaktyce stomatologicznej I, Pakiet 5: Dostawa materiałów do Propedeutyki i Profilaktyki stomatologicznej zestaw I, Pakiet 6: Dostawa materiałów do Propedeutyki i Profilaktyki stomatologicznej zestaw II, Pakiet 7: Dostawa materiałów do Propedeutyki i Profilaktyki stomatologicznej zestaw III, Pakiet 8: Dostawa materiałów do Propedeutyki i Profilaktyki stomatologicznej zestaw IV, Pakiet 9: Dostawa materiałów do Propedeutyki i Profilaktyki stomatologicznej zestaw V, Pakiet 10: Dostawa materiałów do Propedeutyki i Profilaktyki stomatologicznej zestaw VI, Pakiet 11: Dostawa materiałów stosowanych w profilaktyce stomatologicznej II Pakiet 12: Dostawa dysz i piasku do piaskarki stomatologicznej, Pakiet 13: Dostawa materiałów do Propedeutyki i Profilaktyki stomatologicznej zestaw VII,

Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-03-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/88864/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety: Pakiet 1 Trenażer noworodka do nauki dostępu naczyniowego Pakiet 2 Trenażer niemowlęcia z wadami wrodzonymi Pakiet 3 Trenażer do oceny postępu porodu Pakiet 4 Trenażer BLS niemowlęcia Pakiet 5 Fantom BLS dziecka z kontrolą jakości resuscytacji Pakiet 6 Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych dziecka Pakiet 7 Trenażer do nauki szycia i nacinania krocza Pakiet 8 Materiały zużywalne do symulatora f-my KaVo Pakiet 9 Lubrykant porodowy do zaawanasowanego symulatora kobiety rodzącej Pakiet 10 Ładowarka do noworodka będącego częścią zestawu zaawansowanego symulatora kobiety rodzącej f-my Gaumard Scientific Pakiet 11 Trenażer do nauki pielęgnacji ran Pakiet 12 Trenażer do iniekcji domięśniowej Pakiet 13 Materiały zużywalne do trenażera do drenażu i odbarczenia odmy f-my Nasco Pakiet 14 Trenażer dostępu donaczyniowego obwodowego znak sprawy: AEZ/S-158/2022

Termin składania ofert: do dnia 09 maja 2023 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 2 )

27-04-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/92537/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2023

Przedmiot zamówienia: Opracowanie oprogramowania do symulacji zabiegów z zakresu podstawowych klinicznych dziedzin stomatologicznych, wykorzystującego jako medium technologię wirtualnej rzeczywistości, kompatybilnego oraz rozszerzającego funkcjonalność posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania DENTMED VR, znak sprawy: AEZ/S-026/2023

Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2023 do godziny 15:54 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

  • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem Opracowanie oprogramowania do symulacji zabiegów z zakresu podstawowych klinicznych dziedzin stomatologicznych, wykorzystującego jako medium technologię wirtualnej rzeczywistości, kompatybilnego oraz rozszerzającego funkcjonalność posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania DENTMED VR, znak sprawy: AEZ/S-026/2023

05-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/93094/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych znak sprawy: AEZ/S-061/2023

Termin składania ofert: do dnia 15 maja 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

09-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/93339/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych znak sprawy: AEZ/S-042/2023

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-04-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/91898/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa zaawansowanego symulatora niemowlęcia z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/93668/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych Pakiet 1 – Krzesła konferencyjne z pulpitem – 200 szt. Pakiet 2 – Krzesła obrotowe – 30 szt. Pakiet 3 – Fotele biurowe, obrotowe – 15 szt. Pakiet 4 – Taboret – 70 szt. Pakiet 5 – Fotele biurowe, obrotowe – 3 szt. Pakiet 6 - Fotel biurowy z wezgłowiem i wysuwanym podnóżkiem – 1 szt. Pakiet 7 - Stół biurowy na stelażu metalowym – 13 szt. Pakiet 8 – Biurka na stelażu metalowym – 10 szt. Pakiet 9 - Meble biurowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej – 1 kpl. Pakiet 10 - Szafka z przesuwanymi drzwiczkami – 2 szt. Pakiet 11 – Stół konferencyjny – 2 szt. Pakiet 12 - Gablota szklana (witryna ekspozycyjna) – 1 szt. Pakiet 13 - Stół mobilny ze składanym blatem - 56 szt.

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/94379/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników rekombinowanych białek oraz peptydów firmy Abcam, znak sprawy AEZ/S-058/2023

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

06-03-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/86991/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego maszyn Centralnego Wydruku wraz ze świadczeniem kompleksowej Usługi Serwisowej Systemu Centralnego Wydruku znak sprawy AEZ/S-129/2022

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

12-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/93711/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2023

Przedmiot zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 4: Pakiet 1 - Pompa do żywienia dojelitowego - 1 szt. Pakiet 2 – Stetoskop - 2 szt. Pakiet 3 – Otoskop - 2 szt. Pakiet 4 - Lampa zabiegowa - 1 szt. - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 i 4.1 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2023 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 2 )

01-06-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/95871/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-091/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do wysoko wyspecjalizowanych zastosowań badawczych firmy Merck, znak sprawy AEZ/S-091/2023

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2023 do godziny 14:52 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

24-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/95003/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-081/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych znak sprawy: AEZ/S-081/2023

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

23-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/94858/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy BIO-TECHNE

Termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

23-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/94835/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii komórkowej firmy Stemcell Technologies, znak sprawy: AEZ/S-059/2023

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

25-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/95195/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rekombinowanych białek oraz peptydów firmy CELL SIGNALING TECHNOLOGY

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

30-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/95609/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-082/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników - rekombinowanych białek oraz peptydów firmy DAKO, znak sprawy: AEZ/S-082/2023

Termin składania ofert: do dnia 09 czerwca 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

01-06-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/95888/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2023

Przedmiot zamówienia: Dokumenty postępowania: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii komórkowej firmy BIO-TECHNE, znak sprawy AEZ/S-071/2023

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/95459/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-088/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do izolacji, wykrywania oraz znakowania cząsteczek firmy MERCK

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

31-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/95746/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii molekularnej firmy MERCK

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

26-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/95271/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników - rekombinowanych białek oraz peptydów firmy BECTON- DICKINSON

Termin składania ofert: do dnia 16 czerwca 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

07-06-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/96494/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników rekombinowanych białek oraz peptydów firmy Abcam, znak sprawy AEZ/S-097/2023

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-06-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/148610/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2023

Przedmiot zamówienia: „Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych, w podziale na pakiety” Pakiet 1 - Aparat do elektrotransferu żeli - 1 szt. - Załącznik nr 2.1 do SWZ, Pakiet 2 - Destylator do wody - 2 szt. - Załącznik nr 2.2 do SWZ; Pakiet 3 - Pompa mikrobiologiczna z wyposażeniem - 1 kpl. - Załącznik nr 2.3 do SWZ, Pakiet 4 - Destylarka laboratoryjnej - 1 szt. - Załącznik nr 2.4 do SWZ; Pakiet 5 - Czytnik spektrofotometryczny - 1 szt. - Załącznik nr 2.5 do SWZ; Pakiet 6 - Dynamometr ręczny - 1 szt. - Załącznik nr 2.6 do SWZ Pakiet 7 - Analizator składu mleka - 1 szt. - Załącznik nr 2.7 do SWZ Pakiet 8 - Myjka ultradźwiękowa ze sterylizatorem UVC - 1 szt. - Załącznik nr 2.8 do SWZ Pakiet 9 - Myjka chirurgiczna dwustanowiskowa - 1 szt. - Załącznik nr 2.9 do SWZ Pakiet 10 - Sterylizator kulkowy - 1 szt. - Załącznik nr 2.10 do SWZ Pakiet 11 - Aparaty do elektroforezy poziomej z wyposażeniem- Załącznik nr 2.11 do SWZ A. – 2 zestawy B. - 1 zestaw, C. - 1 zestaw.

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

30-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/95539/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2023

Przedmiot zamówienia: ,,Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy BECTON- DICKINSON” znak sprawy: AEZ/S-073/2023,

Termin składania ofert: do dnia 21 czerwca 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

30-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/95603/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-084/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii komórkowej firmy BECTON- DICKINSON

Termin składania ofert: do dnia 21 czerwca 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

05-06-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/96060/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników rekombinowanych białek oraz peptydów firmy Merck, znak sprawy: AEZ/S-086/2023,

Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

05-06-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/96092/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-087/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych firmy Merck, znak sprawy: AEZ/S-087/2023,

Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

24-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/95058/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2023

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług konserwacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-066/2023

Termin składania ofert: do dnia 26 czerwca 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-06-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/96031/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii komórkowej firmy Merck znak sprawy: AEZ/S-085/2023,

Termin składania ofert: do dnia 26 czerwca 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

19-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/94415/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-053/2023

Przedmiot zamówienia: „Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta pediatrycznego z wyposażeniem”

Termin składania ofert: do dnia 27 czerwca 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

16-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/93988/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2023

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad realizacją badania klinicznego (usługa CRO) oraz zapewnienie systemu eCRF w ramach projektu „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA - wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą (SABINE)”

Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

  • Załącznik Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

26-05-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/95299/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2023

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług konserwacji infrastruktury budynkowej w branży: sanitarnej, elektrycznej i ogólnobudowlanej, pogotowia technicznego, okresowych przeglądów technicznych oraz wykonywania napraw, w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-070/2023

Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-06-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/97795/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2023

Przedmiot zamówienia: Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do symulacji zabiegu angioplastyki wieńcowej z możliwością stentowania

Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

23-06-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/98082/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-096/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 3: Pakiet 1 – Inkubator otwarty - 3 szt.; Pakiet 2 - Zestaw laryngoskopów – 6 zestawów; Pakiet 3 -Automatyczny system konserwacji końcówek stomatologicznych z wyposażeniem -1 kpl. - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio dla Pakietu 1 Załącznik nr 4.1 do SWZ oraz dla Pakietu 2 i 3 Załącznik nr 4.2 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 06 lipca 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-06-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/98464/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-099/2023

Przedmiot zamówienia: Dokumenty postępowania: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii komórkowej firmy BIO-TECHNE, znak sprawy AEZ/S-099/2023

Termin składania ofert: do dnia 07 lipca 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-06-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/98562/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-100/2023

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń sali prosektoryjnej z przeznaczeniem na cele dydaktyczne oraz adaptacji pomieszczeń dydaktycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w budynku Zakładu Anatomii Człowieka - Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-100/2023

Termin składania ofert: do dnia 17 lipca 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

19-07-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/100575/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-113/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Autoklaw parowy z wyposażeniem -1 kpl. Pakiet 2 - System drenażu klatki piersiowej - 2 szt. Pakiet 3 - Urządzenia do monitorowania glikemii- 2 kpl. Pakiet 4 - Stetoskop elektroniczny - 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

19-07-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/100498/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-112/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Merck znak sprawy: AEZ/S-112/2023

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

26-07-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/121302/details

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-115/2023

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług konserwacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2023 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

19-07-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/100581/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-101/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Licznik komórek; Pakiet 2 - Destylator do wody; Pakiet 3 - Wytrząsarka płytek; Pakiet 4 - Destylarka laboratoryjna; Pakiet 5 - Demineralizator z wyposażeniem; Pakiet 6 - Dynamometr ręczny; Pakiet 7 - Analizator składu mleka; Pakiet 8 - Myjka ultradźwiękowa ze sterylizatorem UVC; Pakiet 9 - Sterylizator kulkowy; Pakiet 10 - Aparat do elektrotransferu żeli

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

19-07-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/100553/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli laboratoryjnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Stół laboratoryjny – 1 szt. Pakiet 2 – Taboret obrotowy na stopkach – 20 szt. Pakiet 3 – Szafa do przechowywania wyrobów medycznych – 10 szt. Pakiet 4 – Szafka przyłóżkowa – 6 szt. Pakiet 5– Taboret na kółkach – 165 szt. Pakiet 6 – Taboret laboratoryjny – 40 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-07-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/101459/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-127/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa stołów konferencyjnych – 3 szt. Pakiet 2 – Dostawa szaf metalowych aktowych – 3 szt.

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-07-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/101474/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-117/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych do badań na zwierzętach

Termin składania ofert: do dnia 07 sierpnia 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-08-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/102020/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-121/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii komórkowej firmy BIO-TECHNE, znak sprawy AEZ/S-121/2023

Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

04-08-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/102289/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa subskrypcji pakietu biurowego i licencji serwerowych

Termin składania ofert: do dnia 14 sierpnia 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-08-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/102007/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliwa gazowego wraz ze świadczeniem usług dystrybucji do obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znak sprawy: AEZ/S-105/2023

Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

09-08-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/102650/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu bezpieczeństwa klasy XDR znak sprawy AEZ/S-107/2023

Termin składania ofert: do dnia 24 sierpnia 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

09-08-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/102570/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-133/2023

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń sali prosektoryjnej z przeznaczeniem na cele dydaktyczne oraz adaptacji pomieszczeń dydaktycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w budynku Zakładu Anatomii Człowieka - Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-133/2023

Termin składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-08-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/103660/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych, w podziale na części zamówienia zwane dalej Pakietami od 1 do 4: Pakiet 1 – Dostawa elektrostymulatora z wyposażeniem, Pakiet 2 – Dostawa monitora saturacji i pulsu, Pakiet 3 - Dostawa otoskopu, Pakiet 4 - Dostawa oftalmoskopu.

Termin składania ofert: do dnia 05 września 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

30-08-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/104353/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-136/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych: Pakiet 1 – Dostawa krzeseł obrotowych biurowych – 22 szt. Pakiet 2 – Dostawa szaf – 31 szt. Pakiet 3 – Dostawa biurek z kontenerami – 14 szt.

Termin składania ofert: do dnia 12 września 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

04-09-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/104783/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-137/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Twist Bioscience

Termin składania ofert: do dnia 12 września 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

30-08-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/104418/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów ochrony osobistej do diagnostyki, odzieży i materiałów do utrzymania czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych, w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 2: Pakiet nr 1 - Sukcesywne dostawy materiałów niezbędnych do utrzymania czystości w laboratorium Cleanroom; Pakiet nr 2 - Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej niezbędnej do pracy w pomieszczeniach laboratoryjnych; - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 13 września 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-09-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/105571/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-134/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii komórkowej firmy BIO-TECHNE, znak sprawy AEZ/S-134/2023

Termin składania ofert: do dnia 20 września 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

01-09-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/104692/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-132/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Termin składania ofert: do dnia 20 września 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

05-09-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/104999/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-139/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliwa gazowego wraz ze świadczeniem usług dystrybucji do obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 21 września 2023 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

04-09-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/104718/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-135/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa skanera wewnątrzustnego dedykowanego do współpracy z systemem CAD/CAM, znak sprawy: AEZ/S-135/2023

Termin składania ofert: do dnia 22 września 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

16-08-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/103131/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-130/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego maszyn Centralnego Wydruku wraz ze świadczeniem kompleksowej Usługi Serwisowej Systemu Centralnego Wydruku

Termin składania ofert: do dnia 22 września 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

05-09-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/104878/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-142/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na części zamówienia, zwanymi dalej Pakietami od 1 do 6: Pakiet 1 Fantom miednicy do badania USG dopochwowego i przezbrzusznego – 1 szt. Pakiet 2 Zestaw do wkłuć doszpikowych – 2 szt. Pakiet 3 Trenażer do udrażniania dróg oddechowych osób dorosłych – 1 szt. Pakiet 4 Nakładany trenażer do ćwiczenia wykonywania szczepień – 2 szt. Pakiet 5 Trenażer do nauki tamowania krwotoków zewnętrznych – 1szt. Pakiet 6 Trenażer do nauki odbarczania odmy – 1szt.

Termin składania ofert: do dnia 22 września 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

23-08-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/103728/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2023

Przedmiot zamówienia: „Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta pediatrycznego z wyposażeniem”

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

20-09-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/106512/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-155/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Twist Bioscience

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

20-09-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/106515/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-118/2023

Przedmiot zamówienia: Przedłużenie gwarancji na serwery i macierze wykorzystywane w infrastrukturze informatycznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 03 października 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-09-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/107097/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-144/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopu specjalistycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 października 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-09-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/106637/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-138/2023

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wiatrołapu w budynku Wydziału Farmaceutycznego WUM znak sprawy: AEZ/S-138/2023

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2023 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

05-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/107943/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa telewizorów oraz projektorów

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

  • Załącznik dostępne są pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

05-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/108015/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-154/2023

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego AEZ/S-154/2023

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-09-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/107061/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-143/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Aparat do badania twardości, średnicy oraz grubości tabletek - 1 szt. Pakiet 2: Wyparka rotacyjna z wyposażeniem - 1 szt. Pakiet 3: Reaktor do syntezy w mikrofalach - 1 szt. Pakiet 4: Termocykler - 2 szt. Pakiet 5: Aparat do elektroforezy poziomej z wyposażeniem - 1 zestaw Pakiet 6: Komora laminarna - 1 szt. Pakiet 7: Płaszcz grzejny - 1 szt. Pakiet 8: System próżniowy - 1 szt. Pakiet 9: Spektrofotometr - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

10-10-2023

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-161/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliwa gazowego wraz ze świadczeniem usług dystrybucji do obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2023 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 2 )

06-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/108195/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-141/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych, w podziale na części zamówienia zwane dalej Pakietami nr 1-3: Pakiet 1 – Dostawa wideodermatoskopu z wyposażeniem- 1 zestaw, Pakiet 2 – Dostawa autoklawu parowego – 1 szt, Pakiet 3 – Dostawa monitora saturacji i pulsu- 8 zestawów. - na warunkach określonych w Projekcie umowy, w zakresie Pakietu nr 1 i 2 stanowiącym Załącznik nr 4.1 do SWZ oraz w zakresie Pakietu 3, stanowiącym Załącznik nr 4.2 do SWZ .

Termin składania ofert: do dnia 18 października 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

12-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/109468/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-153/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa szaf ubraniowych, wolnostojących, z drzwiami przesuwnymi dla potrzeb Domu Studenta WUM

Termin składania ofert: do dnia 24 października 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

12-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/110290/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-166/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa 750 L. ciekłego helu w zbiornikach Wykonawcy, oraz przelanie helu do zbiornika elektromagnesu Rezonansu Magnetycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 października 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

13-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/110466/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-164/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów ochrony osobistej do diagnostyki, odzieży i materiałów do utrzymania czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-164/2023

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

13-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/110454/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa wielodetekcyjnego czytnika płytek z modułem do pomiaru absorbancji, intensywności fluorescencji, luminescencji

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/110871/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-167/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa skanera wewnątrzustnego dedykowanego do współpracy z systemem CAD/CAM, znak sprawy: AEZ/S-167/2023

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

15-09-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/106059/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-114/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i akcesoriów laboratoryjnych, w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami 1 – 4: Pakiet 1: Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych; Pakiet 2: Dostawa produktów do badań laboratoryjnych Pakiet 3: Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych Pakiet 4: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

19-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/110983/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-145/2023

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mebli biurowych, w podziale na części, zwane dalej Pakietami nr 1 - 4: Pakiet 1 – Dostawa krzeseł Pakiet 2 – Dostawa mebli biurowych I Pakiet 3 – Dostawa mebli biurowych II Pakiet 4 – Dostawa blatów na stelażu

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

19-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/111025/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-146/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów stomatologicznych w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami” 1 - 3: Pakiet 1: Dostawa materiałów stomatologicznych I Pakiet 2: Dostawa materiałów do Propedeutyki i Profilaktyki stomatologicznej zestaw, Pakiet 3: Dostawa materiałów stomatologicznych II,

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

25-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/111715/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-175/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r, znak sprawy AEZ/S-175/2023

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-09-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/107449/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-140/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., znak sprawy: AEZ/S-140/2023

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2023 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/110956/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-170/2023

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wiatrołapu w budynku Wydziału Farmaceutycznego WUM, znak sprawy: AEZ/S-170/2023

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2023 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

25-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/111620/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-165/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paliw silnikowych, znak sprawy: AEZ/S-165/2023

Termin składania ofert: do dnia 07 listopada 2023 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

31-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/112323/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-173/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów specjalistycznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 08 listopada 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

11-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/108543/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-149/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Illumina

Termin składania ofert: do dnia 09 listopada 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/111884/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-163/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i zużywalnych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami 1 i 2: Pakiet 1 - Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych i zużywalnych, Pakiet 2 - Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2023 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/111912/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-171/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa chłodniczych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na części: Pakiet 1 – Dostawa kriostatu, Pakiet 2 – Dostawa zamrażarki.

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

23-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/111337/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-152/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

03-11-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/112597/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-181/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa przenośnych aparatów USG, w podziale na części: Pakiet 1 – Dostawa przenośnych aparatów USG ze stojakiem Pakiet 2 – Dostawa przenośnych aparatów USG

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

20-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/111160/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-168/2023

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego klastra serwerów DELL VxRAIL P670F o trzy dodatkowe serwery w pełni kompatybilne z posiadaną infrastrukturą VxRAIL w celu zbudowania zapasowego Centrum Danych, znak sprawy AEZ/S-168/2023

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

14-11-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/113842/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-182/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych z logo dla uczestników studenckiego zimowego obozu ,,Wisła 2024"

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

17-11-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/114226/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-179/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu do utrzymywania królików o masie do 5 kg, znak sprawy: AEZ/S-179/2023

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

15-11-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/113926/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-188/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Naczynie dewara wyposażone w platformę jezdną - 1 szt., Pakiet 2 – Naczynie dewara – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

16-11-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/114011/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-147/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń peryferyjnych w podziale na pakiety, Pakiet 1 Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 – 1 szt. Pakiet 2 Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3 – 1 szt. Pakiet 3 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2023 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/111943/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2023

Przedmiot zamówienia: Wytworzenie oraz dostarczenie leków oraz placebo na potrzeby realizacji projektu: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA - wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą (SABINE)”

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

17-11-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/114307/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-162/2023

Przedmiot zamówienia: Modernizacja spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego NMR

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-11-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/114624/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-190/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Lampa bakteriobójcza UV - 3 szt., Pakiet 2 - Wytrząsarka probówek z karuzelą do probówek - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 01 grudnia 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )