Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (37)

18-04-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/4956/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-003/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy szkoleniowej z pakietem VR oraz sprzętu komputerowego w podziale na części zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

12-07-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-039/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu czynności administracyjno-finansowych dla pracowników WUM w podziale na pakiety Pakiet 1: Szkolenie dla pracowników WUM: Skuteczne metody rekrutacji i selekcji pracowników organizacji; Pakiet 2: Szkolenie dla pracowników WUM: Podróże i wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, świadczenie pracy za granicą, delegowanie pracowników; Pakiet 3: Szkolenie dla pracowników WUM: Zatrudnianie i wynagradzanie cudzoziemców z uwzględnieniem aspektów podatkowych i ubezpieczeniowych; Pakiet 4: Szkolenie dla pracowników WUM: Zmiany w prawie pracy; Pakiet 5: Szkolenie dla pracowników WUM: Rozliczanie czasu pracy i nadgodzin; Pakiet 6: Szkolenie dla pracowników WUM: Zasiłki chorobowe; Pakiet 7: Szkolenie dla pracowników WUM: Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2019; Pakiet 8: Szkolenie dla pracowników WUM: Program Płatnik w praktyce; Pakiet 9: Szkolenie dla pracowników WUM: Rozliczanie zasiłków chorobowych dla zleceniobiorców; Pakiet 10: Szkolenie dla pracowników WUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w praktyce 2019.

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-07-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń audio-wideo i rejestracji obrazu, klimatyzatorów oraz zasilacza awaryjnego UPS, dla potrzeb dostosowania sal dydaktycznych Centrum Dydaktycznego WUM, w celu realizacji projektu FS 177 pn. Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa urządzeń audio-wideo i rejestracji obrazu Pakiet 2 Dostawa zasilacza awaryjnego UPS Pakiet 3 Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych

Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 34 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

01-08-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-080/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 3 )

10-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-090/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: wirówka z osprzętem; Pakiet 2: autoklaw parowy klasy B; Pakiet 3: piaskarki stomatologiczne 2 szt.; Pakiet 4: destylarka; Pakiet 5: myjka ultradźwiękowa

Termin składania ofert: do dnia 23 września 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 4 )

20-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu informatycznego przeznaczonego do ciągłej ewaluacji i monitorowania osiągnięć naukowych

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-050/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 10 października 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 24-10-2019

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietów nr 1 i nr 2.
 • 15-11-2019

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietów nr 3, nr 5 i nr 6 ww. postępowaniu.
 • 03-12-2019

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Pakiecie nr 4

08-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-055/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa urządzenia do pobierania skóry – 1szt., Pakiet 2: Dostawa automatycznego licznika komórek -1 szt., Pakiet 3: Dostawa licznika komórek z wyposażeniem - 1szt., Pakiet 4: Dostawa wirówki – 1szt., Pakiet 5: Dostawa naczynia Dewara z wyposażeniem – 1szt., Pakiet 6: Dostawa aparatu do Real Time PCR z wyposażeniem – 1szt., Pakiet 7: Dostawa mikrowirówki laboratoryjnej – 1szt., Pakiet 8: Dostawa osłony wyciszającej do pompy – 1szt.

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2019 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

14-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-104/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych, w podziale na Pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy farmaceutycznych materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 22 października 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

07-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Firmę Stemcell Technogies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 października 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-058/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa 75 myszy transgenicznych

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-10-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-062/2019

Przedmiot zamówienia: Szkolenia dla pracowników WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - krzesła Pakiet 2 - krzesła i fotele biurowe Pakiet 3 - meble do Domu Studenta Pakiet 4 - meble biurowe Pakiet 5 - taborety laboratoryjne Pakiet 6 - szafy metalowe

Termin składania ofert: do dnia 31 października 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 7 )

23-09-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/8519/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-091/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie całodobowej usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 listopada 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-10-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/8734/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-098/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podmiotów leczniczych WUM, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 05 listopada 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-064/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych laboratoryjnych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 14-11-2019

  Zawiadomienie o wyniku Unieważnienie postępowania dla Pakietów nr 2 i nr 3 ww. postępowania
 • 03-12-2019

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietu nr 1 w ww. postępowaniu

25-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-108/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-10-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz przebudowy pomieszczeń budynku Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Dalibora 1

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

04-11-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-059/2019

Przedmiot zamówienia: Szkolenia z języka angielskiego dla kadry dydaktycznej WUM obejmujące zagadnienia związane z medycyną, pielęgniarstwem, naukami o zdrowiu

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-11-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AZP/Z-060/2019

Przedmiot zamówienia: „Przeprowadzenie szkoleń przez zagranicznych nauczycieli / uczelnie dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM w zakresie dydaktyki medycznej w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

03-09-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13573/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-045/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń/symulatorów z elementami VR do symulacji szerokiej gamy procedur stomatologicznych w czasie rzeczywistym wraz z przeszkoleniem kadry w zakresie obsługi urządzeń w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2019 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

31-10-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-110/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo -Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-063/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa inkubatorów z regulowaną atmosferą CO2; Pakiet 2: Dostawa wirówek nablatowych; Pakiet 3: Dostawa miernika do pomiaru pH; Pakiet 4: Dostawa aparatu do pomiaru spoczynkowego wydatkowania energii metodą kalorymetrii pośredniej; Pakiet 5: Dostawa wirówki.

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

06-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-114/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu stomatologicznego dla potrzeb Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych Pakiet 2 Wywoływarka automatyczna Pakiet 3 Monitory opisowe medyczne Pakiet 4 Skaner płyt obrazowych z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 26 listopada 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-061/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu planimetrycznego do analizy wielkości ran i monitorowania procesu gojenia

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2019 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-121/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów stomatologicznych i diagnostycznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Mobilny mikroskop stomatologiczny z torem wizyjnym i aparatem Pakiet 2 Mikroskop endodontyczny z torem wizyjnym i aparatem fotograficznym Pakiet 3 Mikroskopy do badań diagnostycznych

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-118/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paliw silnikowych

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-10-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/9331/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-088/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i macierzy dyskowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych typ All in One 24” (100 szt.) Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15" (60 szt.) Pakiet 3 – Dostawa przełączników sieciowych i wkładek światłowodowych (1 zestaw) Pakiet 4 – Dostawa przełączników sieciowych (1 zestaw) Pakiet 5 – Dostawa macierzy backupowej (deduplikacyjnej) Pakiet 6 – Dostawa macierzy dyskowej

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

13-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-113/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 18 )

15-11-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-099/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dostaw i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

18-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Endometr – 2 szt. Pakiet 2 Skaler ultradźwiękowy – 2 szt. Pakiet 3 Skaler ultradźwiękowy – 1 szt. Pakiet 4 Negatoskopy – 6 szt. Pakiet 5 Negatoskopy – 7 szt. Pakiet 6 Urządzenie kompaktowe skaler z piaskarką – 2 szt. Pakiet 7 Fizjodyspenser – 1 szt. Pakiet 8 Urządzenie do mycia i konserwacji końcówek stomatologicznych – 1 szt. Pakiet 9 Piaskarka z dyszą stacjonarną – 1 szt. Pakiet 10 Mikrosilniki protetyczne – 16 szt. Pakiet 11 Fizjodyspensery – 10 szt. Pakiet 12 Endometr z funkcją badania żywotności miazgi – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 35 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

21-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-122/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

27-11-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-119/2019

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonania graficznych planów ewakuacji w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 grudnia 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Myjki ultradźwiękowe – 3 szt. Pakiet 2 Myjki ultradźwiękowe – 4 szt. Pakiet 3 Skaler ultradźwiękowy – 1 szt. Pakiet 4 Skalery ultradźwiękowe – 6 szt. Pakiet 5 Negatoskopy – 8 szt. Pakiet 6 Mobilny chirurgiczny ssak stomatologiczny - 1 szt. Pakiet 7 Zestaw do uplastyczniania i wypełniania ciekłą gutaperką – 1 zestaw

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

28-11-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-120/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

27-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-112/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Zestaw komputerowy „VR Ready” Pakiet 2 - Komputer typu All –in–one 27” Pakiet 3 - Komputer typu tablet z rysikiem Pakiet 4 - Urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 5 - Urządzenie typu Firewall Pakiet 6 - Zestaw urządzeń multimedialnych Pakiet 7- Rejestrator 24 oraz 16 kanałowy Pakiet 8 - Projektor Pakiet 9 - Projektory Pakiet 10 - Zasilacz awaryjny z akumulatorem Pakiet 11 - Komputer przenośny z wyposażeniem Pakiet 12 - Telewizory z wyposażeniem Pakiet 13 - Monitory, urządzenia AV Pakiet 14 - Telewizor

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 39 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

25-11-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2019

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych adaptacji sali konferencyjnej na potrzeby Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej - systemu spektrometrii mas w budynku CBP zlokalizowanym przy ul. Banacha 1B w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 10 grudnia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )