Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (22)

31-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/49315/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-040/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa trenażerów laparoskopowych z wyposażeniem Pakiet 2: Dostawa modelu anatomicznego torsu dwupłciowego Pakiet 3: Dostawa modelu anatomicznego układu moczowego dwupłciowego Pakiet 4: Dostawa anatomicznego modelu mięśniowego ręki Pakiet 5: Dostawa modelu trzustki ze śledzioną i dwunastnicą Pakiet 6: Dostawa modelu żołądka Pakiet 7: Dostawa modelu miednicy żeńskiej Pakiet 8: Dostawa modelu męskich narządów płciowych Pakiet 9: Dostawa modelu mięśni ramienia z obręczą barkową Pakiet 10: Dostawa modelu miednicy męskiej Pakiet 11: Dostawa modelu nerki i nadnercza Pakiet 12: Dostawa modelu układu moczowego Pakiet 13: Dostawa modelu narządów żeńskiego układu moczowo–płciowego Pakiet 14: Dostawa modelu mięśni ramienia Pakiet 15: Dostawa modelu wątroby Pakiet 16: Dostawa modelu anatomicznego wątroby z trzustką i dwunastnicą Pakiet 17: Dostawa trenażera do nauki badania zmian w piersi Pakiet 18: Dostawa modelu serca Pakiet 19: Dostawa modelu torsu z otwartymi plecami Pakiet 20: Dostawa modelu sercowo-płucnego Pakiet 21: Dostawa modelu płuc z sercem, krtanią i przeponą Pakiet 22: Dostawa modelu układu krążenia Pakiet 23: Dostawa modelu organów górnego brzucha Pakiet 24: Dostawa modelu głowy z mięśniami i naczyniami Pakiet 25: Dostawa modelu rdzenia kręgowego w kanale kręgowym Pakiet 26: Dostawa modelu narządów zmysłu Pakiet 27: Dostawa modelu przekroju środkowego jamy nosowej, ustnej i gardła Pakiet 28: Dostawa trenażerów do badania oka Pakiet 29: Dostawa fantomów głowy z uzębieniem

Termin składania ofert: do dnia 28 stycznia 2022 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

24-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/55821/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Model mózgu z tętnicami - 5 zestawów, Model czaszki - 5 zestawów, Trenażer wzorcowy do nauki chwytów Leopolda oraz osłuchiwania pracy serca płodu - 1 szt., Model dróg oddechowych w przekroju - 1 szt., Model szkieletu anatomicznego z mięśniami i kośćmi, ponumerowany– 1 szt. Pakiet 2 – Model treningowy do histeroskopii – 1 szt. ,Trenażer do nauki cięcia i szycia chirurgicznego – 28 sztuk + 28 wkładów wymiennych, Mata do nauki szycia chirurgicznego - 2 zestawy, Trenażer do nauki przewlekania - 4 szt., Trenażer laparoskopowy z narzędziami - 2 zestawy, Model pęcherzyka żółciowego - 1 szt., Model symulujący fragment jelita ślepego oraz jednorazowego wkładu symulującego usuwany wyrostek - 1 szt., Trenażer do nauki cięcia i szycia chirurgicznego – 10 szt., Mata do nauki szycia chirurgicznego - 1 zestaw Pakiet 3 – Trenażer do nauki badania piersi – 1 szt., Trenażer do nauki samobadania piersi u mężczyzn – 1 szt., Model piersi w przekroju poprzecznym – 1 szt., Model przekroju odbytnicy z patologiami – 1 szt., Model raka skóry – 1 szt., Fantom do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej u osoby dorosłej – 3 szt., Trenażer do nauki badania piersi – 1 szt. Pakiet 4 – Fantom niemowlęcia do zabiegów resuscytacyjnych - 1 szt., Fantom BLS osoby dorosłej – 2 komplety, Trenażer wzorcowy do nauki drenażu i odbarczania odmy – 1 szt., Manekin niemowlęcia do ćwiczeń RKO i odkrztuszania – 1 szt., Trenażery do ćwiczenia – 1 szt. Pakiet 5 – Zestaw do nauki iniekcji – 5 zestawów, Zestaw do nauki szycia chirurgicznego – 2 zestawy, Zestaw do nauki szycia chirurgicznego – 4 zestawy Pakiet 6 – Poduszki do nauki wstrzyknięć dożylnych - 10 szt., Trenażer punkcji lędźwiowych - 1 szt. Pakiet 7 – Model ramienia do nauki wkłuć i iniekcji dożylnej – 2 szt. Pakiet 8 – Model anatomiczny serca człowieka z bypassami – 1 szt. Pakiet 9 – Wideolaryngoskopy szkoleniowe – 2 zestawy Pakiet 10 - Fantom dziecka do zabiegów resuscytacyjnych - 1 szt. Pakiet 11 – Defibrylator szkoleniowy B - 2 szt. + 3 elektrody Pakiet 12 – Defibrylator szkoleniowy A - 2 szt. Pakiet 13 - Defibrylator automatyczny treningowy AED – 3 szt. Pakiet 14 - Manekin osoby dorosłej z defibrylatorem szkoleniowym – 1 zestaw znak sprawy: AEZ/S-020/2022

Termin składania ofert: do dnia 14 kwietnia 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

15-04-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/58080/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, znak sprawy: AEZ/S-047/2022

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

15-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/63972/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, powszechnego stosowania, na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. części zamówienia zwane dalej pakietami: Pakiet 1 – autoklaw - 1 szt. Pakiet 2 – wirówka z chłodzeniem - 1 szt. Pakiet 3 – autoklaw parowy z wyposażeniem - 1 szt. Pakiet 4 – densytometr do pomiaru zmętnienia zawiesin hodowli komórkowych - 1 szt. Pakiet 5 – komora laminarna - 1 szt. Pakiet 6 – worteks -1 szt. Pakiet 7 – naczynie dewar – 1 szt. Pakiet 8 – Zamrażarka niskotemperaturowa - 1 szt. Pakiet 9 – Kontener do przechowywania linii komórkowych - 1 szt. Pakiet 10 – Komora laminarna - 1 szt. Pakiet 11 – Wirówka z chłodzeniem – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 04 lipca 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

25-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/61705/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-032/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi informatyczne w środowisku chmury obliczeniowej dla systemu openCardio w ramach realizacji projektu: openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia" postepowanie dostępne jest pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: do dnia 05 lipca 2022 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/61943/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostaw sprzętu komputerowego w podziale na pakiety AEZ/S-023/2022

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2022 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

17-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/64072/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/Z-009/2022

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO) „Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2 fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib,cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT).”

Termin składania ofert: do dnia 03 sierpnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/65144/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów i defibrylatorów szkoleniowych w podziale na pakiety AEZ/S-066/2022 Pakiet 1 Model mózgu z tętnicami, Model czaszki, Trenażer wzorcowy do nauki chwytów Leopolda oraz osłuchiwania pracy serca płodu, Model szkieletu anatomicznego z mięśniami i kośćmi, ponumerowany Pakiet 2 Zestaw do nauki iniekcji, Zestaw do nauki szycia chirurgicznego Pakiet 3 Wideolaryngoskopy szkoleniowe z wyposażeniem Pakiet 4 Skóra i żyły do modelu W44101 Pakiet 5 Defibrylator automatyczny szkoleniowy AED Pakiet 6 Zęby fantomowe do posiadanego przez Zamawiającego modelu Kavo (szczęka i żuchwa) Pakiet 7 Zęby fantomowe do posiadanego przez Zamawiającego modelu Frasaco AG-3 (szczęka i żuchwa) Pakiet 8 Trenażer do nauki udrażniania dróg oddechowych u osoby dorosłej Pakiet 9 Model do nauki pielęgnacji odleżyn Pakiet 10 Trenażer do punkcji lędźwiowej Pakiet 11 Trenażer do badań ginekologicznych Pakiet 12 Trenażer do nauki pielęgnacji stomii

Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-07-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/68054/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-081/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją pomp infuzyjnych w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami” 1 i 2: Pakiet 1: Dostawa pomp infuzyjnych objętościowych, Pakiet 2: Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych.

Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

05-08-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/68908/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 09, 18 02 01*, 18 02 02*, 18 02 03, określonych w treści Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10) oraz stosując się do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975) z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wyszczególnionych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, w okresie 12 miesięcy (nie wcześniej niż od dnia 18.09.2022 r.), z zachowaniem miejsc odbioru i częstotliwości odbioru odpadów, określonych w Załączniku nr 3 do Projektu umowy (Harmonogram odbioru odpadów) oraz ww. Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w Projekcie umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 22 sierpnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

16-08-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/69542/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-094/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, znak sprawy: AEZ/S-094/2022 Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych, zwanych dalej „usługami” polegających na przygotowaniu i podawaniu poczęstunku podczas wydarzeń (spotkań) organizowanych przez Zamawiającego, mających charakter świadczeń jednorazowych w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 23 sierpnia 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

15-07-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/66823/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-083/2022 Pakiet 1 Trenażer do nauki zakładania i karmienia przez zgłębnik nosowo-gardłowy Pakiet 2 Trenażer do nauki zabiegów dorektalnych Pakiet 3 Trenażer nauki cewnikowania pęcherza Pakiet 4 Trenażer do badania ucha Pakiet 5 Trenażer nauki badania oka Pakiet 6 Trenażer do nauki kaniulacji żył centralnych Pakiet 7 Trenażer nauki pielęgnacji ran Pakiet 8 Trenażer do badania per rectum Pakiet 9 Trenażer do nauki dostępów dożylnych u noworodków i niemowląt Pakiet 10 Trenażer nauki konikotomii i konikopunkcji Pakiet 11 Trenażer nauki wkłuć doszpikowych

Termin składania ofert: do dnia 29 sierpnia 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

19-08-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/70132/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych i metalowych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - ława z regulacją wysokości Pakiet 2 - krzesła i fotele biurowe Pakiet 3 - fotele biurowe i gabinetowe Pakiet 4 - metalowa szafa ubraniowa Pakiet 5 - metalowa szafa BHP Pakiet 6 - metalowa szafa szkolna Pakiet 7 - meble metalowe Pakiet 8 - szafki skrytkowe na potrzeby Wydziału Farmaceutycznego Pakiet 9 - szafki skrytkowe na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Pakiet 10 - szafy metalowe

Termin składania ofert: do dnia 30 sierpnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-07-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/67912/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo na potrzeby badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego – Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy.”

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

23-08-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/70351/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-090/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-090/2022

Termin składania ofert: do dnia 08 września 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-08-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/70842/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2022

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

12-08-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/69633/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2022

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i napraw w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2022 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

07-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/71694/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-103/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do obrazowania, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Doppler dwukierunkowy – 1 szt. Pakiet 2 – Przenośny aparat do badań USG – 1 zestaw Pakiet 3 – Przenośny aparat do badań USG – 1 zestaw Pakiet 4 – Zestaw laryngologiczny z torem wizyjnym – 1 zestaw

Termin składania ofert: do dnia 20 września 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

09-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/71873/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa laboratoryjnych urządzeń chłodniczych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 3: Pakiet 1 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa I - 1 szt.; Pakiet 2 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa II - 1 szt.; Pakiet 3 – Naczynie do przechowywania komórek w ciekłym azocie - 1 szt. - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 21 września 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

  • Dokumenty postępowania Dostawa laboratoryjnych urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-105/2022 dostępne są pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

05-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/71454/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-080/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami od 1 do 11”: Pakiet 1 – Płaszcz grzewczy z mieszadłem magnetycznym – 2 szt.; Pakiet 2 – Komora laminarna – 1 szt.; Pakiet 3 – Wirówka z funkcją wytrząsania – 1 szt.; Pakiet 4 –Wytrząsarka – 1 szt.; Pakiet 5 – Konduktometr cyfrowy – 1 komplet; Pakiet 6 – pH-metr z czujnikiem (sondą) - 1 zestaw; Pakiet 7 – Transiluminator z ciemnią - 1 zestaw; Pakiet 8 – Automatyczny licznik komórek - 1 zestaw; Pakiet 9 – Wytrząsarka – 1 szt.; Pakiet 10 – Fluorymetr - 1 zestaw; Pakiet 11 – Automatyczny kolektor frakcji z wyposażeniem - 1 zestaw - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio dla Pakietu 1, 3, 4 i 6 Załącznik nr 4.1 do SWZ oraz dla Pakietu nr 2, 5, 7 - 11 Załącznik nr 4.2 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 23 września 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

19-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/72647/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-110/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 3: Pakiet 1 – Aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych - 1 szt.; Pakiet 2 – Wirówka do osocza - 1 szt.; Pakiet 3 – Pompa infuzyjna strzykawkowa – 1 szt. oraz pompa infuzyjna objętościowa - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 05 października 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

02-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/71304/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-093/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów specjalistycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Laserowy refleksyjny skaningowy mikroskop konfokalny in vivo z wyposażeniem; Pakiet 2: Linijna Konfokalna Optyczna Koherentna Tomografia in vivo z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 07 października 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )