Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (23)

07-11-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AZP/Z-060/2019

Przedmiot zamówienia: „Przeprowadzenie szkoleń przez zagranicznych nauczycieli / uczelnie dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM w zakresie dydaktyki medycznej w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

26-03-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13157/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-013/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-04-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13728/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-011/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa trenażera znieczulenia regionalnego Pakiet 2: Dostawa modelu anatomicznego szkieletu ludzkiego Pakiet 3: Dostawa modelu do nauki pomiaru resuscytacji krążeniowo-oddechowej Pakiet 4: Dostawa trenażera laparoskopowego Pakiet 5: Dostawa fantomu noworodka Pakiet 6: Dostawa nakładek do iniekcji dożylnych Pakiet 7: Dostawa symulatora osoby dorosłej Pakiet 8: Dostawa fantomu do nauki osłuchiwania szmerów oddechowych Pakiet 9: Dostawa fantomu do odbarczenia odmy Pakiet 10: Dostawa trenażera - skóry do nauki cięcia i szycia chirurgicznego Pakiet 11: Dostawa trenażera - model głowy z przekrojem do nauki intubacji Pakiet 12: Dostawa modelu serca Pakiet 13: Dostawa modelu mózgowia Pakiet 14: Dostawa modelu oka Pakiet 15: Dostawa modelu miednicy Pakiet 16: Dostawa modelu ręki Pakiet 17: Dostawa modelu kolana Pakiet 18: Dostawa modelu krtani Pakiet 19: Dostawa zaawansowanego symulatora porodowego Pakiet 20: Dostawa modelu kręgosłupa z malowaniem przyczepów mięśni Pakiet 21: Dostawa modelu degeneracji dysku międzykręgowego Pakiet 22: Dostawa modelu rdzenia kręgowego Pakiet 23: Dostawa modelu głowy Pakiet 24: Dostawa modelu anatomicznego kręgosłupa Pakiet 25: Dostawa zębów fantomowych Pakiet 26: Dostawa fantomu noworodka, pielęgnacyjny Pakiet 27: Dostawa modelu do pielęgnacji stomii u niemowląt Pakiet 28: Dostawa trenażera do badania per-rectum Pakiet 29: Dostawa zestawu modeli szkoleniowych stomatologicznych

Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-05-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14620/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-015/2020

Przedmiot zamówienia: Produkcja 28 filmów szkoleniowych z zakresu komunikacji medycznej.

Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

30-04-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14091/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych oraz dygestoriów na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – dostawa mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Chemii Analitycznej, Pakiet 2 - dostawa dygestoriów na potrzeby Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów oraz Zakładu Badania Środowiska (11 sztuk)

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

28-04-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13974/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-070/2019

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II: Dostawa wysokoprzepustowego sekwenatora na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

01-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14844/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-010/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej służącej do oceniania przez studentów WUM zajęć i nauczycieli akademickich

Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

29-05-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14805/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-004/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu informatycznego, aplikacji - Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

01-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15591/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-018/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa inkubatorów dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 lipca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

10-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15838/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dodatkowe dyski twarde VXCAPSATASSD384TBU, M-PS-HW-J-001, dedykowane do posiadanych serwerów VxRail lub równoważne - 14 szt. Pakiet 2 - Komputer stacjonarny z monitorami - 1 kpl. Pakiet 3 - Tablet I z wyposażeniem - 2 szt. Pakiet 4 - Tablet II - 1 szt. Pakiet 5 - Komputer typu All – In - One - 1 szt. Pakiet 6 - Laptop I - 1 szt. Pakiet 7 - Laptop II - 3 szt. Pakiet 8 - Tablet III - 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15251/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych, Pakiet 2 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego firmy Milteny i Biotec, Pakiet 3 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego między innymi firmy Aquaria, Pakiet 4 Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, mikropipet, pipet oraz końcówek, Pakiet 5 Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych, Pakiet 6 Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, Pakiet 7 Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych do posiadanych urządzeń firmy Eppendorf, Pakiet 8 Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych.

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

15-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15968/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy, wraz z montażem i ustawieniem mebli biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – krzesła i fotele biurowe, Pakiet 2 – meble biurowe z płyty laminowanej.

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16206/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych oraz wyposażenia na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek – 1 szt., Pakiet 2 Wirówka z chłodzeniem z wyposażeniem – 1 szt., Pakiet 3 Defibrylator – 1 szt., Pakiet 4 Destylator wody – 1 szt., Pakiet 5 Wytrząsarka – 1 szt., Pakiet 6 Skaner stomatologiczny z oprogramowaniem – 1 zestaw, Pakiet 7 Taborety i krzesła laboratoryjne – łącznie 36 sztuk.

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

30-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15554/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2020

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – usługa sprzątania domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pakiet nr 2 – usługa sprzątania budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz terenów zewnętrznych przyległych do budynków.

Termin składania ofert: do dnia 11 sierpnia 2020 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

07-08-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16491/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

27-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16213/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2020 do godziny 13:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

22-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16117/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-021/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad badaniem klinicznym (CRO) w projekcie „Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, na redukcję ryzyka progresji choroby COVID19 z nasilającą się burzą cytokinową i procesem zapalnym.

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

18-08-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16746/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-022/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki - 20 °C Pakiet 2: Dostawa chłodziarko-zamrażarki Pakiet 3: Dostawa regałów ociekowych Pakiet 4: Dostawa pompy próżniowej z regulatorem i miernikiem próżni Pakiet 5: Dostawa demineralizatora Pakiet 6: Dostawa spektrofotometru do pomiaru w mikroobjętości Pakiet 7: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej Pakiet 8: Dostawa wagi laboratoryjnej Pakiet 9: Dostawa lampy zabiegowej mobilnej Pakiet 10: Dostawa nastołowej komory laminarnej Pakiet 11: Dostawa cieplarki laboratoryjnej Pakiet 12: Dostawa chłodziarki i zamrażarki

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

25-08-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16896/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Zestaw wyparki próżniowej z systemem próżniowym 1 komplet; Pakiet 2 Analizator równowagi kwasowo-zasadowej (gazometrii) oraz elektrolitów 1 szt.; Pakiet 3 Myjka ultradźwiękowa 1 szt.; Pakiet 4 Wytrząsarka typu Vortex 2 szt.; Pakiet 5 Waga laboratoryjna 10 szt.; Pakiet 6 Chłodziarko - zamrażarka 1 szt.; Pakiet 7 Lodówka 1 szt.; Pakiet 8 Chłodziarko-zamrażarka 1 szt.; Pakiet 9 Miernik przewodności / konduktometr 16 szt.

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

19-08-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16773/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-023/2020

Przedmiot zamówienia: Inżynier kontraktu projektu openCARDIO

Termin składania ofert: do dnia 09 września 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

03-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17051/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa projektora multimedialnego, 1 sztuka Pakiet 2 Dostawa telewizora, 1 sztuka Pakiet 3 Dostawa projektora multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego,1 komplet Pakiet 4 Dostawa monitora, 1 sztuka

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

03-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21676/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Laptop 2w1 – 1 szt. Pakiet 2 Kontroler sieci bezprzewodowej WiFi – 1 szt. Pakiet 3 Drukarki monochromatyczne – 16 szt. Pakiet 4 Monitor – 1 szt. Pakiet 5 Laptop – 1 szt. Pakiet 6 Laptop – 1 szt. Pakiet 7 Drukarka 3D – 1 szt. Pakiet 8 Podzespoły komputerowe – 150 szt. Pakiet 9 Drukarka atramentowa – 1 szt. Pakiet 10 Laptop z wyposażeniem – 2 zestawy Pakiet 11 Laptop – 1 szt. Pakiet 12 Tablet – 1 szt. Pakiet 13 Monitor – 2 szt. Pakiet 14 Zasilacz awaryjny z akumulatorem – 1 szt. Pakiet 15 Zasilacz awaryjny– 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

31-08-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17020/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 września 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )