Dokumenty (3)

22-03-2017

Zarządzenie nr 65/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Załączniki ( 7 )

22-03-2017

Zarządzenie nr 21/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Załączniki ( 6 )

09-10-2012

Zarządzenie Kanclerza nr 362/2012

Zarządzenie Kanclerza nr 362/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Załączniki ( 5 )