Dokumenty (6)

11-02-2015

Zarządzenie nr 8/2015

Zarządzenie nr 8/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 30/214 z dnia 8 maja 2014 r.

Załączniki ( 1 )

11-02-2015

Zarządzenie Kanclerza nr 38/2015

Zarządzenie nr 38/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 11 lutego 2015 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dialogu Technicznego poprzedzającego postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Załączniki ( 3 )

 • zarządzenie
 • załącznik 1 Regulamin Dialogu Technicznego poprzedzający postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Załacznik nr 1 do Regulaminu Dialogu Technicznego Załacznik nr 1 do Regulaminu Dialogu Technicznego poprzedzającego postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Notatka z ustaleń z dialogu technicznego

08-05-2014

Zarządzenie nr 133/2014

Zarządzenie nr 133/2014 Kanclerza WUM z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Załączniki ( 4 )

 • zarządzenie
 • regulamin
 • załącznik 1 Notatka służbowa z udzielenia przez Warszawski Uniwersytet Medyczny zamówienia o wartości brutto przekraczającej równowartość kwoty 3.500,00 zł, bez konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • załącznik 2 Wzór Zarządzenia Kanclerza w sprawie powołania Komisji ds. zamówień do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

08-05-2014

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Załączniki ( 4 )

27-12-2013

Zarządzenie nr 462/2013

Zarządzenie nr 462/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowień publicznych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Załączniki ( 4 )

 • zarządzenie
 • regulamin
 • Załącznik 1 do regulaminu Notatka służbowa
 • Zarządzenie nr 271/2014 Zarządzenie nr 271/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany treści Regulaminu udzielania zamowień publicznych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w WUM.

09-10-2012

Zarządzenie Kanclerza nr 362/2012

Zarządzenie Kanclerza nr 362/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Załączniki ( 5 )