Kontakt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dział Zamówień Publicznych

ul. Żwirki i Wigury 61 Budynek Rektoratu WUM, pokój 307 02-091 Warszawa

Kierownik Działu: mgr Jerzy Polijaniuk tel.: (0-22) 5720 366 telefaks: (0-22) 5720 363