Aktualne postępowania (12)

20-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-041/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odtwarzaczy multimedialnych – 3 sztuki; Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego – 1 sztuka; Pakiet 3: Dostawa projektora multimedialnego – 1sztuka; Pakiet 4: Dostawa rejestratora dźwięku – 2 sztuki. Pakiet 5: Dostawa zestawu do drukowania etykiet na materiały laboratoryjne – 1 zestaw

Termin składania ofert: do dnia 30 lipca 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

18-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-042/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa analizatora wielkości nanocząstek z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

18-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-087/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - rejestrator holterowski 3-kanałowy, Pakiet 2 - rejestrator holterowski 12-kanałowy, Pakiet 3 - wirówka z chłodzeniem, Pakiet 4 - wyposażenie linii do hodowli komórkowej.

Termin składania ofert: do dnia 30 lipca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 13 )

18-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-039/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa automatycznego systemu do przyżyciowego obrazowania komórek z oprogramowaniem

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 7 )

13-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-088/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

13-07-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji, pogotowia technicznego, przeglądów i napraw indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

12-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 23 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

10-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-081/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

05-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 07 sierpnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

03-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z wdrożeniem aplikacji mobilnej dla studentów i pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 18 )

07-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2018

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Położniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Bezpieczny Poród, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zaawansowany symulator kobiety rodzącej z symulatorem monitora pacjenta; Pakiet 2 – System audio-video do nagrywania sesji treningowych i debriefingu; Pakiet 3 – Symulator do treningu procedur porodowych

Termin składania ofert: do dnia 23 lipca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 20 )

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2018

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 23 )