Aktualne postępowania (11)

17-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-194/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na następujące części (Pakiety): Pakiet 1: system do automatycznej chromatografii preparatywnej "flash" - 1 szt., Pakiet 2: Mikroskop odwrócony - 1 szt., Pakiet 3: Mikroskop odwrócony - 1 szt., Pakiet 4: noże diamentowe typu DiATOME do mocowania w ultramikrotomie MTXL posiadanym przez Zamawiającego - 2 szt., Pakiet 5:1 termomikser - 1 szt., Pakiet 6: woltomierz - 1 szt., Pakiet 7: suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza - 1 szt., Pakiet 8: mieszadło magnetyczne z funkcją grzania - 1 szt., Pakiet 9: miniinkubator przenośny - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia (Pakietów 1-9) został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.9 do SIWZ. Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 25 )

17-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-198/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 13 )

16-11-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-180/2017

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w salach dydaktycznych Centrum Dydaktycznego WUM dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”

Termin składania ofert: do dnia 01 grudnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

16-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-197/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety, Pakiet 1 - meble do Domu Studenta Pakiet 2 - fotele biurowe do Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego Pakiet 3 - krzesła do Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Pakiet 4 - szafy biurowe do Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Pakiet 5 - krzesła do Zakładu Stomatologii Dziecięcej Pakiet 6 - krzesła do Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Pakiet 7 - biurko do katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Pakiet 8 - krzesła obrotowe do sekretariatów jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 9 - fotel biurowy do Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Pakiet 10 - szafy aktowe

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 25 )

16-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-188/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa kamery i łączników do stereoskopów. 2. Pakiet 2 – Dostawa mikroskopu odwróconego, fluorescencyjnego. 3. Pakiet 3 – Dostawa skanera z wyposażeniem. 4. Pakiet 4 – Dostawa analizatora hematologicznego wraz z wyposażeniem. 5. Pakiet 5 – Dostawa termocyklerów. 6. Pakiet 6 - Dostawa komory laminarnej. 7. Pakiet 7 – Dostawa optyki Hopkinsa.

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

15-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-199/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM – 3 szt.; Pakiet 2: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM – 12 szt.; Pakiet 3: Dostawa tabletu na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – 1 szt.; Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM – 1 szt.; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki – 1 szt.; Pakiet 6: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chorob Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego o Angiologii – 1 szt.; Pakiet 7: Dostawa monitorów na potrzeby na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM – 2 szt.;

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 21 )

08-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-196/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa projektorów- typ I (40 szt.); Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa projektorów- typ II (35 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

07-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-174/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15’’- typ I (10 szt.) Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15’’- typ II (40 szt.) Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15’’- typ III (40 szt.) Pakiet 4 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 14’’ (40 szt.) Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13" - typ I (20 szt.) Pakiet 6 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13" - typ II (20 szt.) Pakiet 7 – Sukcesywna dostawa drukarek kolorowych (50 szt.) Pakiet 8 – Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych (30 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 25 )

26-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-181/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa serwerów i systemów bezpieczeństwa w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa serwerów na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa urządzenia do ochrony przed atakami DoS/DDoS na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z instalacją iinstruktażem w zakresie obsługi – 1 szt.; Pakiet 3: Dostawa serwera na potrzeby Szpitala Pediatrycznego – 1 szt.; Pakiet 4: Dostawa robota do nagrywania płyt CD/DVD wraz z komputerem sterującym i monitorem na potrzeby Szpitala Pediatrycznego – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 05 grudnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 18 )

20-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety,

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 40 )

29-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania do wspierania procesu dydaktycznego i elektronicznego egzaminowania studentów - opracowanie projektu funkcjonalnego i technicznego systemu oraz jego implementacja w ramach realizacji Projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Termin składania ofert: do dnia 01 grudnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 14 )