Aktualne postępowania (7)

21-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-161/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa holtera ciśnienieniowego (1 szt.) Pakiet 2 – Dostawa automatycznego czytnika mikropłytek ( 1 szt.) Pakiet 3 – Dostawa modułu głębokości znieczulenia i modułu blokady nerwowo-mięśniowo (1 zestaw) Pakiet 4 – Dostawa spektofotometru (1 szt.) Pakiet 5 – Dostawa ambulatoryjnego rejestratora ciśnienia krwi (2 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 29 września 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

21-09-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-163/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Dan-Poltherm Pakiet nr 2 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Komfovent Pakiet nr 3 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Venture Industries Pakiet nr 4 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Fujitsu

Termin składania ofert: do dnia 04 października 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 15 )

20-09-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-152/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków Domu Studenta przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Domu Studenta nr 2 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, Pakiet 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Domu Studenta nr 2 BIS do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Termin składania ofert: do dnia 02 października 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

20-09-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa wydawnicza czasopisma Współczesne problemy nauk medycznych – Kształcenie podyplomowe

Termin składania ofert: do dnia 04 października 2017 do godziny 13:30

Załączniki ( 10 )

08-09-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-162/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 27 września 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 9 )

08-09-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-156/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-156/2017

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 33 )

02-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2017

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, zamówień publicznych, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 04 października 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )