Aktualne postępowania (9)

14-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Model ręki do nauki wkłuć i iniekcji dożylnych; Pakiet 2 – Symulator przeznaczony do biopsji tarczycy; Pakiet 3 – Akcesoria wymienne do symulatorów SIMone; Pakiet 4 – Dwupłciowy model człowieka mięśniowy; Pakiet 5 – Neuroanatomiczny model głowy; Pakiet 6 - Symulator AED z wyposażeniem; Pakiet 7 - Fantom do nauki czynności laboratoryjnych; Pakiet 8 – Model tylnych organów górnego brzucha, model wątroby i model do demonstracji zgłębnikowania żołądka; Pakiet 9 – Model jelita grubego i model przewodu pokarmowego.

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 24 )

09-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-119/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - krzesła i fotele Pakiet 2 - meble biurowe z płyty meblowej Pakiet 3 - meble biurowe do wyposażenia pracowni Podstaw Pielęgniarstwa Pakiet 4 - regały metalowe Pakiet 5 - meble tapicerowane Pakiet 6 - kanapy do wyposażenia Domu Studenta Pakiet 7 – szafy metalowe

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

08-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości używanych w pomieszczeniach laboratoriów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 - odzież ochronna, 2) Pakiet 2 - materiały do utrzymania czystości, 3) Pakiet 3 - odzież ochronna i zabezpieczająca.

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 11 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-062/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów przenośnych 2 in 1 (100 szt.); Pakiet 2: Dostawa wózków do komputerów przenośnych (3 szt.); Pakiet 3: Dostawa tabletów w ramach projektu „ WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 21 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-070/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komory laminarnej – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa laboratoryjnej wagi analitycznej; Pakiet 3: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej; Pakiet 4: Dostawa naczynia dewara do przechowywania materiału; Pakiet 5: Dostawa laboratoryjnego bloku grzejnego z wytrząsaniem; Pakiet 6: Dostawa inkubatora CO2; Pakiet 7: Dostawa systemu do pozyskiwania ultra czystej wody; Pakiet 8: Dostawa czytnika płytek; Pakiet 9: Dostawa czytnika chemiluminescencji; Pakiet 10: Dostawa spektrofotometru do pomiaru w kropli i w kuwecie

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 30 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-049/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury - sortera komórkowego na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów i zasobów dyskowych rozwiązania konwergentnego oraz routerów dostępowych

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 19 )

11-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-067/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM Pakiet 2: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2018

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 01 kwietnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 27 )