Aktualne postępowania (9)

19-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

13-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 21 marca 2018 do godziny 11:30

Załączniki ( 9 )

12-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

08-03-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny poród”, zlokalizowanych na parterze budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, Pakiet 2: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na poziomie piwnicy w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

07-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2018

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Położniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Bezpieczny Poród, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2018 do godziny 11:30

Załączniki ( 23 )

05-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowo - towarowych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w formie leasingu operacyjnego

Termin składania ofert: do dnia 26 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 13 )

02-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2018

Przedmiot zamówienia: Adaptacja dokumentacji Projektu Budowlano – Wykonawczego Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do nowej lokalizacji przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

28-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment A Pakiet 2: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment B Pakiet 3: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment C

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

09-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa w leasingu finansowym echokardiografu

Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 10 )