Aktualne postępowania (14)

24-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-053/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Realizacja zajęć stażowych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 1 oraz 2 edycji kursu „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 2 zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 2: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 3: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale anestezjologii intensywnej terapii lub oddział neurologiczny w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 4: Realizacja zajęć stażowych w pracowni EKG w ramach 2 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 5: Realizacja zajęć stażowych na oddziale kardiologii dla dorosłych albo poradnia kardiologiczna - ww. placówki z pracowniami diagnostyki kardiologicznej (EKG wysiłkowe, EKG metodą Holtera) w ramach 2 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 6: Realizacja zajęć stażowych w pracowni badań spirometrycznych dla dorosłych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie badania spirometrycznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 7: Realizacja zajęć stażowych w pracowni badań spirometrycznych dla dzieci w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie badania spirometrycznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 8: Realizacja zajęć stażowych w ramach 2 edycji kursów specjalistycznych „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 1 oraz 2 edycji kursów „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 2 zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 9: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 10: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale anestezjologii intensywnej terapii lub oddział neurologiczny w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 11: Realizacja zajęć stażowych w pracowni EKG w ramach 1 kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 12: Realizacja zajęć stażowych na oddziale kardiologii dla dorosłych albo poradnia kardiologiczna - ww. placówki z pracowniami diagnostyki kardiologicznej (EKG wysiłkowe, EKG metodą Holtera) w ramach 1 kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie)

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 30 )

21-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-049/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”, w podziale na pakiety - Pakiet 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników kursu realizowanego w ramach projektu, w Ciechanowie; Pakiet 2: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników 7 (siedmiu) kursów realizowanych w ramach projektu w Łodzi; Pakiet 3: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników 6 (sześciu) kursów realizowanych w ramach w Lublinie.

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

21-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Dan-Poltherm Pakiet nr 2 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Komfovent Pakiet nr 3 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Wilo Pakiet nr 4 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Venture Industries Pakiet nr 5 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Fujitsu

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

17-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paszy granulowanej dla zwierząt laboratoryjnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

17-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-0-038/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Zenoaq, Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Serva, Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries, Pakiet nr 4 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Stemcell.

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

16-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa narzédzi chirurgicznych do operacji zwierzát

Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 7 )

14-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2017

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad realizacją badań przedklinicznych i klinicznych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego.” realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED”

Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 9 )

10-03-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-186/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w Kampusie Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Rozbudowa i modernizacja systemu telewizji dozorowej na terenie Kampusu Banacha, wraz z budynkiem Rektoratu; Pakiet 2: Wykonanie wymiany systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Rektoratu oraz podłączeni systemów ppoż.w budynku Rektoratu oraz CSR do stacji monitorowania systemów pożarowych

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

10-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego, prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 8 )

08-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

  • Ogłoszenie Ogłoszenie
  • SIWZ SIWZ
  • Załącznik 1 Formularz ofertowy
  • Załącznik 2 Opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik 3 JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) do edycji w serwisie eESPD
  • Załącznik 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp
  • Załącznik 5 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik 6 Wzór umowy

03-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-175/2106

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 46 )

14-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Proces Kształcenia

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 15 )

09-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-192/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa w leasingu finansowym systemu do analiz jakościowych i ilościowych

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 17 )