Aktualne postępowania (8)

19-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych oraz systemu AV dla potrzeb medycznych w podziale na pakiety Pakiet 1 – System transmisji audio-video z zestawu urządzeń do endoskopii; Pakiet 2 – Wyświetlacz medyczny opisowy; Pakiet 3 – Zestaw do pomiaru indeksu kostkowo- ramiennego; Pakiet 4 – Sondy do echokardiografii wewnątrzsercowej; Pakiet 5 – Modernizacja stanowiska do oceny i analizy zapisów EEG Pakiet 6 – Zestaw ultrasonograficzny; Pakiet 7 – Urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika kostka-ramię

Termin składania ofert: do dnia 30 stycznia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 20 )

15-01-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: Pakiet 1: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów firmy City Lift, Pakiet 2: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów firmy KONE, Pakiet 3: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów firmy OTIS,

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2018 do godziny 12:00

Załączniki ( 13 )

15-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na części zamówienia zwane dalej pakietami

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 30 )

12-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-216/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa systemów audio-wideo z przeznaczeniem do sal seminaryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 – Dostawa projektorów multimedialnych z ekranem na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM; Pakiet 3 – Dostawa projektora na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM

Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 17 )

12-01-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-222/2017

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjno – montażowych dostosowujących sale dydaktyczne w budynku Centrum Dydaktycznego WUM dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym"

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

09-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firmy SERVA Electrophoresis dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 stycznia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

13-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-200/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

04-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-201/2017

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, zamówień publicznych, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )