Aktualne postępowania (15)

25-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, wytrząsarek i innych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 19 )

25-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej 2. Pakiet 2 – Dostawa aparatu do ambulatoryjnej rejestracji ciśnienia tętniczego 3. Pakiet 3 – Dostawa miernika stabilizacji implantu i procesu osteointegracji

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

25-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

24-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 7 )

23-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu do badania uwalniania substancji aktywnych z różnych postaci leków

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

22-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-088/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 43 )

19-05-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-068/2017

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu instruktorskiego w zakresie nauczania metodą symulacji wysokiej wierności dla pracowników naukowo-dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

18-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-094/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów stacjonarnych All-In-One na potrzeby Fundacji Rozwoju WUM – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa drukarek laserowych na potrzeby Fundacji Rozwoju WUM – 2 szt.; Pakiet 3: Dostawa serwera wraz z UPS-em na potrzeby Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków WUM; Pakiet 4: Dostawa komputerów stacjonarnych (2 szt.) wraz z monitorem (1 szt.) na potrzeby Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM; Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM;

Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 20 )

18-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Lampa do naświetleń światłem podczerwonym – 1 szt., Pakiet 2 Dynamometr do pomiaru siły mięśni w ruchu „ciągnij” - 1 zestaw, Pakiet 3 Stół stacjonarny do rehabilitacji – 3 szt., Pakiet 4 Urządzenie do terapii światłem typ Bioptron Pro ze statywem podłogowym - 1 szt., Pakiet 5 Przyrząd do mierzenia ruchomości w stawach – 2 szt., Pakiet 6 Aparat USG – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 22 )

18-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa autoklawów, inkubatorów i innych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 32 )

15-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-091/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 15 )

15-05-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2017

Przedmiot zamówienia: Naprawa balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 20 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

08-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 28 )

04-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

03-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-175/2106

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 czerwca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 54 )