Aktualne postępowania (11)

21-09-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości używanych w pomieszczeniach laboratoryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 października 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 7 )

20-09-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-059/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 15 )

20-09-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-110/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów serwisowych gwarancyjnych i wymiany części eksploatacyjnych urządzeń technologii uzdatniania wody basenowej w obiekcie: „Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” przy ul. Księcia Trojdena 2c-g w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 24 września 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

14-09-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-052/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa biurek (5 szt.), kontenerów jezdnych (5 szt.), nadstawek do biurek (5 szt.) i krzeseł obrotowych (5 szt.) Pakiet 2: Dostawa pięciopółkowego regału magazynowego ze stali nierdzewnej (4 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

13-09-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-101/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatora karetki pogotowia ratunkowego z wyposażeniem na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM

Termin składania ofert: do dnia 24 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

05-09-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2018

Przedmiot zamówienia: Świadczenie całodobowej usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

30-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-053/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa zaawansowanego symulatora noworodka z wyposażeniem i stanowiska resuscytacji noworodka w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa zaawansowanego symulatora noworodka z wyposażeniem; Pakiet 2 – Dostawa stanowiska resuscytacji noworodka.

Termin składania ofert: do dnia 08 października 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

21-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-048/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa komputerów przenośnych 2 in 1 (100 szt.) Pakiet 2 – Dostawa wózków do komputerów przenośnych (3 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

21-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-098/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 27 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

03-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-074/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 27 )

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2018

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 23 )