Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (5)

01-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/46816/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2022-2024

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

01-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/46793/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paliw silnikowych, znak sprawy: AEZ/S-068/2021

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

  • Dokumenty postępowania Dokumenty postępowania: Sukcesywne dostawy paliw silnikowych, znak sprawy: AEZ/S-068/2021 dostępne są pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

26-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/46353/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety Pakiet 1: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego firmy Milteny i Biotec Pakiet 2: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, mikropipet, pipet oraz końcówek Pakiet 3: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych Pakiet 4: Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 08 grudnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

10-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/44616/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-022/2021

Przedmiot zamówienia: Wytwarzanie oraz dostarczanie badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATIMP) CART anty CD-19 na potrzeby badania klinicznego

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

11-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/41625/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie termomodernizacji budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )