Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (8)

30-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/79456/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-136/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa laboratoryjnych urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-136/2022 Pakiet 1 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa I - 1 szt., Pakiet 2 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa II - 1 szt., Pakiet 3 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa III - 1 szt., Pakiet 4 – Naczynie do przechowywania komórek w ciekłym azocie - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

25-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/79084/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-146/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modułu do rozbudowy systemu BD Bactec FX40 w postaci aparatu do wykonywania posiewów,

Termin składania ofert: do dnia 07 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

23-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/78802/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania „Platforma internetowa dla Akademickiego Biura Karier”

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

21-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/78512/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-140/2022

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO), dla badania klinicznego fazy I „Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy u chorych poddawanych rewaskularyzacji z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych”

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

15-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/77941/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgio Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r.

Termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

14-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/77748/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektów naukowych prowadzonych przez Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - dostawa cytometru przepływowego, Pakiet 2 - dostawa urządzenia do oceny działania cytotoksycznego poprzez pomiar impedancji w czasie rzeczywistym, Pakiet 3 - dostawa urządzeń laboratoryjnych powszechnego stosowania.

Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

10-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/77670/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami od 1 do 6”: Pakiet 1 – Wózek transportowy w opcji z pozycją Trendelenburga – 1 szt.; Pakiet 2 – Stół pionizacyjny – 1 szt.; Pakiet 3 – Asystor stomatologiczny – 4 szt.; Pakiet 4 – Wózek oddziałowy – 1 szt.; Pakiet 5 – Fotel do pobierania krwi – 1 szt.; Pakiet 6 – Przenośna kozetka diagnostyczna – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 08 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

08-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/77350/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2022

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z przeznaczeniem na potrzeby Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych Projektu CAR-NET, znak sprawy: AEZ/S-124/2022

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )