Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (5)

05-12-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/115958/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-192/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety Pakiet 1 Trenażer laparoskopowy z wyposażeniem - 2 kpl. Pakiet 2 Trenażer laparoskopowy - 1 szt. Pakiet 3 Fantomy do nauki RKO - 1 kpl. Pakiet 4 Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego z wyposażeniem - 1 kpl. Pakiet 5 Trenażer do nauki cewnikowania - 1 szt. Pakiet 6 Anatomiczny model szkieletu ludzkiego - 1 szt. Pakiet 7 Model żeńskiej miednicy z dnem miednicy - 1 szt. Pakiet 8 Model czaszki osoby dorosłej - 1 szt. Pakiet 9 Model mózgu – 1 szt

Termin składania ofert: do dnia 13 grudnia 2023 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

28-11-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/115345/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-169/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa laptopa z wyposażeniem – 1 zestaw Pakiet 2: Dostawa laptopa – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 08 grudnia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

28-11-2023

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-156/2023

Przedmiot zamówienia: Zakup dostępu do kolekcji wydawnictwa Springer Nature dla Biblioteki WUM w 2023 roku

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-11-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/115196/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-150/2023

Przedmiot zamówienia: Wymiana pionów wodociągowych oraz wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku przy ulicy Chałubińskiego 5 w Warszawie, znak sprawy: AEZ/S-150/2023

Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2023 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

24-11-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/115015/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-159/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa klastra urządzeń firewall zabezpieczających sieć informatyczną

Termin składania ofert: do dnia 27 grudnia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )