Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (6)

04-01-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/49448/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-021/2021

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na monitorowaniu badania klinicznego w ramach realizacji projektu „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna (...), AZP/Z-021/2021

Termin składania ofert: do dnia 09 lutego 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

31-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/49315/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-040/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa trenażerów laparoskopowych z wyposażeniem Pakiet 2: Dostawa modelu anatomicznego torsu dwupłciowego Pakiet 3: Dostawa modelu anatomicznego układu moczowego dwupłciowego Pakiet 4: Dostawa anatomicznego modelu mięśniowego ręki Pakiet 5: Dostawa modelu trzustki ze śledzioną i dwunastnicą Pakiet 6: Dostawa modelu żołądka Pakiet 7: Dostawa modelu miednicy żeńskiej Pakiet 8: Dostawa modelu męskich narządów płciowych Pakiet 9: Dostawa modelu mięśni ramienia z obręczą barkową Pakiet 10: Dostawa modelu miednicy męskiej Pakiet 11: Dostawa modelu nerki i nadnercza Pakiet 12: Dostawa modelu układu moczowego Pakiet 13: Dostawa modelu narządów żeńskiego układu moczowo–płciowego Pakiet 14: Dostawa modelu mięśni ramienia Pakiet 15: Dostawa modelu wątroby Pakiet 16: Dostawa modelu anatomicznego wątroby z trzustką i dwunastnicą Pakiet 17: Dostawa trenażera do nauki badania zmian w piersi Pakiet 18: Dostawa modelu serca Pakiet 19: Dostawa modelu torsu z otwartymi plecami Pakiet 20: Dostawa modelu sercowo-płucnego Pakiet 21: Dostawa modelu płuc z sercem, krtanią i przeponą Pakiet 22: Dostawa modelu układu krążenia Pakiet 23: Dostawa modelu organów górnego brzucha Pakiet 24: Dostawa modelu głowy z mięśniami i naczyniami Pakiet 25: Dostawa modelu rdzenia kręgowego w kanale kręgowym Pakiet 26: Dostawa modelu narządów zmysłu Pakiet 27: Dostawa modelu przekroju środkowego jamy nosowej, ustnej i gardła Pakiet 28: Dostawa trenażerów do badania oka Pakiet 29: Dostawa fantomów głowy z uzębieniem

Termin składania ofert: do dnia 28 stycznia 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

31-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/49266/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-042/2021

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO) dla badania oznaczonego jako (...)w ramach projektu pn.: “Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network, znak sprawy AZP/Z-042/2021 Numer referencyjny: AZP/Z-042/2021

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

17-12-2021

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AZP/Z-059/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2022 do godziny 15:30

Załączniki ( 1 )

14-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/48008/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-050/2021

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO), dla badania klinicznego fazy II „Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy (...)

Termin składania ofert: do dnia 07 lutego 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

10-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/44616/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-022/2021

Przedmiot zamówienia: Wytwarzanie oraz dostarczanie badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATIMP) CART anty CD-19 na potrzeby badania klinicznego

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )