Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (9)

20-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/61262/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

20-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/61254/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, powszechnego stosowania, na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. części zamówienia zwane dalej pakietami: Pakiet 1 – System o oczyszczania wody z wyposażeniem - 1 kpl. Pakiet 2 – System oczyszczania wody – 1 szt. Pakiet 3 – Worteks – 1 szt. Pakiet 4 – Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. Pakiet 5 – Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. Pakiet 6 – Zestaw wyparki próżniowej z systemem próżniowym – 1 kpl. Pakiet 7 – Wirówka – 1 szt. Pakiet 8 – Łaźnia wodna - 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

19-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/61171/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-055/2022

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

17-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/60853/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Promega

Termin składania ofert: do dnia 25 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

16-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/60701/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych do badań na zwierzętach, w tym klatek i innego wyposażenia do hodowli zwierząt: Pakiet 1 – Klatki do regału IVC z wyposażeniem – 65 kompletów Pakiet 2 – Klatki do regału IVC z wyposażeniem – 20 kompletów Pakiet 3 – Trzystanowiskowy regał z w pełni wyposażonymi klatkami do hodowli królików – 10 kpl. Pakiet 4 – Kosz do mycia i sterylizacji butelek - 6 szt.

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

12-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/60385/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2022

Przedmiot zamówienia: Dokumenty postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na pakiety, Pakiet 1: Remont i przebudowa pomieszczeń Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych, w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie, Pakiet 2: Remont elewacji budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2022 do godziny 10:30

01-04-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/56644/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

14-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/48008/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-050/2021

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO), dla badania klinicznego fazy II „Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy (...)

Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

10-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/44616/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-022/2021

Przedmiot zamówienia: Wytwarzanie oraz dostarczanie badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATIMP) CART anty CD-19 na potrzeby badania klinicznego

Termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )