Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (11)

30-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/65325/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do obrazowania, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Aparat USG – 1 szt. Pakiet 2 – Przenośny aparat do badań USG – 2 zestawy Pakiet 3 – Doppler dwukierunkowy – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 13 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

30-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/65258/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby asortymentu papieru i wyrobów papierniczych został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

29-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/65144/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów i defibrylatorów szkoleniowych w podziale na pakiety AEZ/S-066/2022 Pakiet 1 Model mózgu z tętnicami, Model czaszki, Trenażer wzorcowy do nauki chwytów Leopolda oraz osłuchiwania pracy serca płodu, Model szkieletu anatomicznego z mięśniami i kośćmi, ponumerowany Pakiet 2 Zestaw do nauki iniekcji, Zestaw do nauki szycia chirurgicznego Pakiet 3 Wideolaryngoskopy szkoleniowe z wyposażeniem Pakiet 4 Skóra i żyły do modelu W44101 Pakiet 5 Defibrylator automatyczny szkoleniowy AED Pakiet 6 Zęby fantomowe do posiadanego przez Zamawiającego modelu Kavo (szczęka i żuchwa) Pakiet 7 Zęby fantomowe do posiadanego przez Zamawiającego modelu Frasaco AG-3 (szczęka i żuchwa) Pakiet 8 Trenażer do nauki udrażniania dróg oddechowych u osoby dorosłej Pakiet 9 Model do nauki pielęgnacji odleżyn Pakiet 10 Trenażer do punkcji lędźwiowej Pakiet 11 Trenażer do badań ginekologicznych Pakiet 12 Trenażer do nauki pielęgnacji stomii

Termin składania ofert: do dnia 01 sierpnia 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

29-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/65095/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-058/2022

Termin składania ofert: do dnia 01 sierpnia 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

28-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/64940/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2022

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-073/2022 Pakiet 1: Remont i przebudowa pomieszczeń Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych, w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie, Pakiet 2: Remont elewacji budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 07 lipca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

27-06-2022

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-072/2022

Przedmiot zamówienia: Wytwarzanie oraz dostarczanie badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATIMP) CAR T antyCD19 na potrzeby badania klinicznego, numer sprawy AEZ/S-072/2022

Termin składania ofert: do dnia 11 lipca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

24-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/64737/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo-naczyniowej w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-062/2022

Termin składania ofert: do dnia 07 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

17-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/64072/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/Z-009/2022

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO) „Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2 fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib,cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT).”

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

15-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/63972/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, powszechnego stosowania, na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. części zamówienia zwane dalej pakietami: Pakiet 1 – autoklaw - 1 szt. Pakiet 2 – wirówka z chłodzeniem - 1 szt. Pakiet 3 – autoklaw parowy z wyposażeniem - 1 szt. Pakiet 4 – densytometr do pomiaru zmętnienia zawiesin hodowli komórkowych - 1 szt. Pakiet 5 – komora laminarna - 1 szt. Pakiet 6 – worteks -1 szt. Pakiet 7 – naczynie dewar – 1 szt. Pakiet 8 – Zamrażarka niskotemperaturowa - 1 szt. Pakiet 9 – Kontener do przechowywania linii komórkowych - 1 szt. Pakiet 10 – Komora laminarna - 1 szt. Pakiet 11 – Wirówka z chłodzeniem – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 04 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/61943/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostaw sprzętu komputerowego w podziale na pakiety AEZ/S-023/2022

Termin składania ofert: do dnia 07 lipca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

25-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/61705/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-032/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi informatyczne w środowisku chmury obliczeniowej dla systemu openCardio w ramach realizacji projektu: openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia" postepowanie dostępne jest pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: do dnia 05 lipca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )