Kontakt

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Ks. Trojdena 2a 02-091 Warszawa

tel.: 48 22 5720 366 faks: 48 22 5720 363 aez@wum.edu.pl

Kierownik Działu: mgr Ewa Frelas-Rochnowska

tel.: faks:

Działu: