Kontakt

Dział zamówień publicznych

ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

Budynek Rektoratu WUM, pokój 307

tel.: 48 22 5720 366 faks: 48 22 5720 363 dzp@wum.edu.pl

Kierownik Działu: mgr Jerzy Polijaniuk

Dział zakupów projektowych

ul. Żwirki i Wigury 63 02-091 Warszawa

Budynek Centrum Biblioteczno-Informacyjne, pokój 107,108

tel.: 48 22 5720 317 faks: 48 22 5720 722

p.o. Kierownika Działu: mgr Joanna Fidor