Kontakt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dział Zamówień Publicznych

ul. Żwirki i Wigury 61 Budynek Rektoratu WUM, pokój 307 02-091 Warszawa

Kierownik Działu: mgr Jerzy Polijaniuk tel.: 48 22 5720 366 faks: 48 22 5720 363