Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (8)

31-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21821/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-052/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy szkoleniowej pakietem VR

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

31-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21814/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-038/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem”

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

28-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21393/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-060/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”

Termin składania ofert: do dnia 04 lutego 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

24-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21390/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych typ AllinOne 24" – 150 szt. Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych typu SFF z monitorem 24" – 150 szt., Pakiet 3 – Sukcesywne dostawy komputerowych stacji roboczych z monitorem 24" – 25 szt., Pakiet 4 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 13" – 70 szt., Pakiet 5 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 16" – 10 szt., Pakiet 6 – Sukcesywne dostawy drukarek kolorowych – 50 szt., Pakiet 7 – Sukcesywne dostawy drukarek monochromatycznych – 70 szt., Pakiet 8 – Sukcesywne dostawy urządzeń wielofunkcyjnych – 50 szt., Pakiet 9 – Sukcesywne dostawy urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych – 50 szt., Pakiet 10 – Sukcesywne dostawy monitorów 24" – 80 szt., Pakiet 11 – Sukcesywne dostawy monitorów 27"– 50 szt., Pakiet 12 – Sukcesywne dostawy rzutników –100 szt.

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

22-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21217/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-050/2020

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie przygotowania, konfiguracji, udostępnienia oraz utrzymania systemu Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF) wraz z modułem IWRS oraz systemów elektronicznych zarządzania dokumentacją badania klinicznego i dokumentacją badacza w ramach projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)”

Termin składania ofert: do dnia 28 stycznia 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

22-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21183/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-009/2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie oprogramowania do symulacji zabiegów zakresu podstawowych klinicznych dziedzin stomatologicznych wykorzystującego jako medium technologię wirtualnej rzeczywistości oraz zakup 50 urządzeń w technologii rozszerzonej rzeczywistości, wykorzystujących oprogramowanie i kompatybilnych z oprogramowaniem do nauczania podstawowych stomatologicznych zabiegów klinicznych, wraz ze sprzętem komputerowym, pozwalającym na sprawne funkcjonowanie tych urządzeń

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

22-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21167/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-035/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatorów stomatologicznych, fantomów szkoleniowych do celów dydaktycznych dla Centrum Symulacji Medycznej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa modelu macierzyńskiego do badania chwytami Leopolda – 1szt Pakiet 2: Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej Pakiet 3: Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta dorosłego z wyposażeniem Pakiet 4: Dostawa zestawu modeli pielęgnacji ran na fantomie pielęgniarskim – 1kpl Pakiet 5: Dostawa fantomu noworodka, pielęgnacyjny – 1kpl Pakiet 6: Zestawy symulatorów stomatologicznych oraz fantomów szkoleniowych (wyposażenie pracowni interdyscyplinarnych) – 12 zestawów

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

18-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21028/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Termin składania ofert: do dnia 09 lutego 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )