Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (13)

18-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-012/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja analizatora wielkości nanocząstek.

Termin składania ofert: do dnia 26 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

18-03-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/4091/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 18 kwietnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

14-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 11 )

14-03-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/4001/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa ciepła do budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

11-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

11-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 21 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

08-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na części opisane Pakietami 1-7: Pakiet 1: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji studenckich oraz Biura Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 3: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby władz rektorskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 4: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Wirtualna Klinika Równowagi” (7 pozycji); Pakiet 5: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Wirtualna Klinika Równowagi”(16 pozycji); Pakiet 6: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Polska Platforma Medyczna” (6 pozycji); Pakiet 7: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Polska Platforma Medyczna” (1 pozycja) - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów jw., zawartym w Załącznikach od 2.1 do 2.7 do SIWZ („Formularze cenowe zawierające opis przedmiotu zamówienia”), na warunkach określonych we "Wzorze umowy", stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 25 )

22-02-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/3602/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-004/2019

Przedmiot zamówienia: „Nadzór nad realizacją badań klinicznych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego.” realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych ”STRATEGMED”

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

  • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

19-02-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/3492/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

  • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

15-02-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/3406/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-128/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – II kostka

Termin składania ofert: do dnia 26 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

  • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

15-02-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/3423/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług utrzymania czystości w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 21 marca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

  • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

14-02-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/3391/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług wielobranżowej obsługi technicznej instalacji budynkowych oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Świadczenie wielobranżowej obsługi technicznej instalacji budynkowych w obiektach Zamawiającego Pakiet 2: Prowadzenie bieżącej obsługi technicznej sieci i urządzeń elektroenergetycznych

Termin składania ofert: do dnia 21 marca 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

  • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2018 UNIEWAŻNIONE 15.03.2019

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 01 kwietnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 1 )