Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (7)

10-12-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu stomatologicznego i medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych – 2 szt. Pakiet 2 - Piec do wygrzewania pierścieni (bez katalizatora) – 1 szt. Pakiet 3 - Laser stomatologiczny – 1 szt. Pakiet 4 - Aparat holterowski do pomiaru ciśnienia – 2 szt. Pakiet 5 - Optyki typu Hopkins – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 18 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )

06-12-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych, trenażerów i fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: rynometr akustyczny – 1 szt.; Pakiet 2: trenażer laparoskopowy; Pakiet 3: mata do monitorowania snu - 16 szt.; Pakiet 4: poduszka do iniekcji domięśniowych - 8 szt.; Pakiet 5: model anatomiczny szkieletu człowieka; Pakiet 6: fantom stomatologiczny z uzębieniem - 2 szt.; Pakiet 7: zestaw zębów fantomowych – 30 szt.; Pakiet 8: urządzenie do sedacji wziewnej – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 17 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 25 )

05-12-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-068/2019

Przedmiot zamówienia: Szkolenia językowo-metodyczne w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 13 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 11 )

03-12-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-066/2019

Przedmiot zamówienia: Szkolenia informatyczne dla pracowników WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 18 )

02-12-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-065/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu PCR emulsyjnego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 9 )

07-11-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15013/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-048/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 02 stycznia 2020 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

30-10-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/9499/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-046/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomii człowieka do celów dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa trenażerów - iniekcje domięśniowe; Pakiet 2: Dostawa trenażerów – zaawansowane ramię do iniekcji dożylnych; Pakiet 3: Dostawa trenażerów - cewnikowanie pęcherza; Pakiet 4: Dostawa fantomu położniczego do badania inwolucji macicy po porodzie; Pakiet 5: Dostawa fantomu położniczego do badania rozwarcia szyjki macicy; Pakiet 6: Dostawa modelu macierzyńskiego do oceny ASP; Pakiet 7: Dostawa modelu pielęgnacji stomii u niemowląt; Pakiet 8: Dostawa trenażera - dostęp centralny; Pakiet 9: Dostawa fantomu noworodka, pielęgnacyjny; Pakiet 10: Dostawa fantomu wcześniaka; Pakiet 11: Dostawa modelu pielęgnacji ran odleżynowych; Pakiet 12: Dostawa modelu do zakładania zgłębnika; Pakiet 13: Dostawa zestawu modeli wad wrodzonych niemowlęcia; Pakiet 14: Dostawa zaawansowanego symulatora porodowego; Pakiet 15: Dostawa fantomu noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej; Pakiet 16: Dostawa fantomu niemowlęcia do nauki wykonywania dostępu dożylnego; Pakiet 17: Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta starszego z wyposażeniem; Pakiet 18: Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta dorosłego z wyposażeniem; Pakiet 19: Dostawa trenażera laparoskopowego z oprogramowaniem.

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2019 do godziny 11:30

Załączniki ( 1 )