Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (11)

21-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-131/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Przełączniki sieciowe i wkładki światłowodowe Pakiet 2 - Komputer przenośny Pakiet 3 - Komputer przenośny Pakiet 4 - Komputer stacjonarny Pakiet 5 - Komputer stacjonarny Pakiet 6 - Komputer przenośny Pakiet 7 - Drukarka sieciowa Pakiet 8 - Urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 9 - Urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 10 - Skaner Pakiet 11 - Urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 12 - Komputer stacjonarny Pakiet 13 - Zestaw edukacyjny interaktywny wielomonitorowy Pakiet 14 - Przełącznik sieciowy Pakiet 15 - Wyposażenie multimedialne do sali dydaktyczno-egzaminacyjnej Pakiet 16 - Drukarka 3D Pakiet 17 - Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 18 - Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 19 - Urządzenie wielofunkcyjne A3 Pakiet 20 - Urządzenie wielofunkcyjne A3 Pakiet 21 - Komputer stacjonarny z jednoroczną subskrypcją oprogramowania do obrazowania medycznego Pakiet 22 - Komputer przenośny Pakiet 23 - Tablet Pakiet 24 - Komputer przenośny Pakiet 25 - Tablet z dwoma rysikami Pakiet 26 - Tablet

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 61 )

18-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - regały metalowe Pakiet 2 - krzesła i fotele Pakiet 3 - komplet mebli tapicerowanych Pakiet 4 - komplet mebli tapicerowanych Pakiet 5 - ławki szkolne i biurko Pakiet 6 - stoliki pod komputer Pakiet 7 - meble biurowe Pakiet 8 - krzesła konferencyjne z pulpitem Pakiet 9 - meble biurowe do Zakładu Ratownictwa Medycznego Pakiet 10 - meble wypoczynkowe do Zakładu Ratownictwa Medycznego Pakiet 11 - ławki i krzesła szkolne Pakiet 12 - krzesła i fotele biurowe do Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego Pakiet 13 - meble biurowe do Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 31 )

18-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – medyczne lupy operacyjne Pakiet 2 – wideo-gastroskop z wyposażeniem Pakiet 3 – pompa perystaltyczna Pakiet 4 – klatki dla szczurów Pakiet 5 – monitor EKG typu „event Holter” Pakiet 6 – regał indywidualnie wentylowany IVC z wyposażeniem Pakiet 7 – komora do uśmiercania zwierząt laboratoryjnych Pakiet 8 – mikroskop biologiczny z kamerą cyfrową

Termin składania ofert: do dnia 28 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

17-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 21 )

17-01-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/2913/details

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-002/2019

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie 15 godzin wykładów oraz 9 godzin warsztatów w ramach modułu I, II, III, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. łódzkim; Pakiet 2: Prowadzenie 25 godzin wykładów oraz 12 godzin warsztatów w ramach modułu I, II, III, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. łódzkim; Pakiet 3: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, dwóch edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" oraz jednej edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. mazowieckim.

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

17-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości używanych w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz środków czystości na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy materiałów do utrzymania czystości Pakiet 3 – Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i zabezpieczającej Pakiet 4 – Sukcesywne dostawy środków czystości

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

10-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Waga elektroniczna medyczna Pakiet 2 Waga medyczna Pakiet 3 Mechaniczna waga lekarska ze wzrostomierzem Pakiet 4 Waga do pomiaru składu ciała Pakiet 5 Symulator do punkcji lędźwiowych u niemowląt Pakiet 6 Zestaw treningowy do kontroli płodu i postępu porodu

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 22 )

09-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-144/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 zamrażarka niskotemperaturowa, Pakiet 2 lodówka, Pakiet 3 zamrażarki, Pakiet 4 zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 24 stycznia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

08-01-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/2769/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-136/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2019 do godziny 11:30

Załączniki ( 1 )

  • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

07-01-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/2726/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-147/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

  • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2018

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 01 kwietnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 27 )