Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (9)

16-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/39298/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-036/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety znak sprawy AZP/Z-036/2021 Pakiet 1: Dostawa inkubatora CO2; Pakiet 2: Dostawa mieszadła mechanicznego z wyposażeniem; Pakiet 3: Dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem i wyposażeniem; Pakiet 4: Dostawa suszarki laboratoryjnej; Pakiet 5: Dostawa wag analitycznych; Pakiet 6: Dostawa systemu do oczyszczania wody z wyposażeniem; Pakiet 7: Dostawa zestawów do elektroforezy z wyposażeniem; Pakiet 8: Dostawa mikroskopów biologicznych; Pakiet 9: Dostawa autoklawu z wyposażeniem; Pakiet 10: Dostawa czytnika wielodetekcyjnego; Pakiet 11: Dostawa systemu do elektroporacji z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 24 września 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

14-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/39037/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche lub równoważnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 23 września 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

13-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38974/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-048/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa z instalacją macierzy dyskowej z wyposażeniem oraz serwerowych dysków twardych i innego sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa macierzy dyskowej z wyposażeniem; Pakiet 2: Dostawa dysków twardych; Pakiet 3: Dostawa przełącznika sieciowego; Pakiet 4: Dostawa monitora.

Termin składania ofert: do dnia 15 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

13-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38953/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r: Pakiet 1 - Tor wizyjny egzoskopowo-endoskopowy Pakiet 2 - Zestaw endoskopowy z obrazowaniem NBI i z kanałem roboczym Pakiet 3 - Zestaw endoskopowy fiberoskopowy z funkcją stroboskopu Pakiet 4 - Zestaw endoskopowy fiberoskopowy z funkcją stroboskopu i bronchofiberoskopu Pakiet 5 - Zestaw endoskopowy fiberoskopowy do rehabilitacji połykania Pakiet 6 - Zestaw endoskopowy z zestawem sztywnych optyk Pakiet 7 - Mikroskop zabiegowy z torem wizyjnym Pakiet 8 - Mikroskop konsultacyjny z torem wizyjnym Pakiet 9 - Aparat ultrasonograficzny z elastometrią / elastografią Pakiet 10 - Zestaw do elektrochirurgii i koagulacji Pakiet 11 - Laser diodowy Pakiet 12 - Tympanometr kliniczny Pakiet 13 - Audiometr kliniczny Pakiet 14 - Platforma do badań elektrofizjologicznych ABR i ASSR Pakiet 15 - Urządzenie do terapii dysfagii-elektrostymulacji i biofeedback Pakiet 16 - Myjnia do endoskopów Pakiet 17 - Zestaw do diagnostyki vHIT Pakiet 18 - Lampa operacyjna Pakiet 19 - Zestaw endoskopowo fiberoskopowy Pakiet 20 - System do otoendoskopii z fiberoskopem

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

10-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38920/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Skaner szczelinowy - 3 szt. Pakiet nr 2 - Tablet - 2 szt. Pakiet nr 3 - Laptop - 5 szt. Pakiet nr 4 - Laptop – 1 szt. Pakiet nr 5 - Tablet - 1 szt. Pakiet nr 6 - Tablet - 6 szt. Pakiet nr 7 - Skaner płaski - 1 szt. Pakiet nr 8 - Skaner płaski - 1 szt. Pakiet nr 9 - Tablet – 2 szt. Pakiet nr 10 - Okulary VR - 11 szt. Pakiet nr 11 - Tablet graficzny – 1 szt. Pakiet nr 12 - Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 21 września 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

09-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38786/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa mebli biurowych i do pomieszczeń socjalnych

Termin składania ofert: do dnia 29 września 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

08-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38578/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-031/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie systemu informatycznego wraz z dostawą sprzętu do prowadzenia zajęć z elementami technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, w tym zajęć z podstawowych technik resuscytacji

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

08-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38574/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2021

Przedmiot zamówienia: Opracowanie symulatora opartego na technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR – Virtual/Augmented Reality) przeznaczonego do szkolenia studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

04-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/35817/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-044/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1", znak sprawy AZP/Z-044/2021

Termin składania ofert: do dnia 24 września 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )