Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (9)

19-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/42468/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Wytrząsarka z inkubatorem (1 szt.) Pakiet 2 – Naczynie Dewara (1 szt.) Pakiet 3 – Lampa bakteriobójcza UV bezpośredniego działania (4 szt.), Lampa bakteriobójcza UV przepływowa (2 szt.) Pakiet 4 – Wirówka z wyposażeniem (1 szt.) Pakiet 5 – Miniwytrząsarka laboratoryjna (1 szt.) Pakiet 6 – Wirówka z wyposażeniem (1 szt.) Pakiet 7 – Waga precyzyjna (1 szt.) Pakiet 8 – Wytrząsarka (1 szt.) Pakiet 9 – Miniwytrząsarka (1 szt.) Pakiet 10 – Wirówka (1 szt.) Pakiet 11 – Łuskarka do lodu (1 szt.) Pakiet 12 – Wirówko – worteks z wyposażeniem (1 szt.) Pakiet 13 – Wstrząsarka typu worteks (3 szt.) Pakiet 14 – Wstrząsaka do płytek mikrolitrowych (1 szt.) Pakiet 15 – Wirówka (1 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

11-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/41625/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie termomodernizacji budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

06-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/41176/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-058/2021

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

05-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/40951/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-051/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy szkoleniowej z pakietem VR

Termin składania ofert: do dnia 05 listopada 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

01-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/40711/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa ciepła do obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-048/2021

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

13-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38974/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-048/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa z instalacją macierzy dyskowej z wyposażeniem oraz serwerowych dysków twardych i innego sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa macierzy dyskowej z wyposażeniem; Pakiet 2: Dostawa dysków twardych; Pakiet 3: Dostawa przełącznika sieciowego; Pakiet 4: Dostawa monitora.

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

08-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38578/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-031/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie systemu informatycznego wraz z dostawą sprzętu do prowadzenia zajęć z elementami technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, w tym zajęć z podstawowych technik resuscytacji

Termin składania ofert: do dnia 25 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

08-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38574/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2021

Przedmiot zamówienia: Opracowanie symulatora opartego na technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR – Virtual/Augmented Reality) przeznaczonego do szkolenia studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

04-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/35817/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-044/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1", znak sprawy AZP/Z-044/2021

Termin składania ofert: do dnia 22 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )