Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (12)

01-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/20289/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz zwrotu przesyłek i paczek niedoręczonych o okresie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, z wyszczególnieniem przesyłek i paczek co do rodzaju i liczby w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SIWZ, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3.1 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7.1 do SIWZ; Pakiet 2: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek (w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie) : od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przesyłek w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SIWZ, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3.2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7.2 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2020 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

27-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/20179/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-031/2020

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II: Dostawa automatycznego systemu do izolacji pojedynczej komórki

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2020 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

24-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/20009/details

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-091/2020

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2021 roku

Termin składania ofert: do dnia 03 grudnia 2020 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

23-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19953/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-053/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa głowy i zębów fantomowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa fantomu stomatologicznego głowy z uzębieniem Pakiet 2: Dostawa zestawów modeli stomatologicznych, głowy i zęby fantomowe

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2020 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

20-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19938/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Firmę Stemcell Technogies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2020 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

20-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19929/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-041/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków”

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2020 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

20-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19932/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-095/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Zamrażarka szufladowa – 1 szt., Pakiet 2 Wirówki laboratoryjne – 2 szt., Pakiet 3 Chłodziarko-zamrażarki – 5 szt., Pakiet 4 Lodówka – 1 szt., Pakiet 5 Inkubator CO2 ze sterylizacją termiczną – 1 szt., Pakiet 6 Wytrząsarki typu vortex – 2 szt., Pakiet 7 Hak automatyczny umożliwiający podniesienie łuku żebrowego – 1 zestaw, Pakiet 8 Retraktory wielofunkcyjne statywowe – 1 zestaw, Pakiet 9 Waga analityczna – 1 szt., Pakiet 10 Sakkadometr - urządzenie do badania okulograficznego – 1 szt., Pakiet 11 Destylarka wody – 1 szt., Pakiet 12 System ultrasonograficzny – 1 szt., Pakiet 13 EKG 12 – kanałowe – 1 szt., Pakiet 14 Wytrząsarka do probówek – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2020 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

11-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19552/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-043/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2020 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

09-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19472/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-039/2020

Przedmiot zamówienia: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: Pakiet 1: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, na redukcję ryzyka progresji choroby COVID19 z nasilającą się burzą cytokinową i procesem zapalnym (FeMToCOVID)”; Pakiet 2: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”; Pakiet 3: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir) (PANDAA-PED)”; Pakiet 4: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)”; Pakiet 5: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „Ocena skuteczności I bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków”; Pakiet 6: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem”; Pakiet 7: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzeniem badania klinicznego: „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”

Termin składania ofert: do dnia 03 grudnia 2020 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

04-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19312/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 15"- typ I - 100 sztuk, Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 14 " - 100 sztuk, Pakiet 3 – Dostawa komputerów stacjonarnych AIO - 20 sztuk, Pakiet 4 – Dostawa mini komputerów - 20 sztuk, Pakiet 5 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 13"typ I - 35 sztuk, Pakiet 6 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 13" typ II - 35 sztuk, Pakiet 7 – Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych AIO - 20 sztuk.

Termin składania ofert: do dnia 07 grudnia 2020 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

14-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18383/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-014/2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie platformy VR/AR na potrzeby dydaktyczne: platformy informatycznej dydaktyczno-edukacyjno-klinicznej

Termin składania ofert: do dnia 04 grudnia 2020 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

02-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17967/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – meble laboratoryjne i dygestoria do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych, Pakiet 2 - meble laboratoryjne do pracowni analitycznej Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów, Pakiet 3 - stanowiska laboratoryjne do wyposażenia pomieszczeń w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej.

Termin składania ofert: do dnia 08 grudnia 2020 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )