Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (6)

22-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17645/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2020

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 01 października 2020 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

18-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17568/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2020 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

18-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17555/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-027/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu debriefingowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2020 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

17-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17531/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2020

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano - montażowych w pomieszczeniu Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 października 2020 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

16-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17469/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych oraz preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoriów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2020 do godziny 11:30

Załączniki ( 1 )

01-01-1970

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17563/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa licencji serwerowych oraz dostępowych do serwerów poczty e-mail dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 października 2020 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )