Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (3)

25-02-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/23543/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości w laboratoriach oraz środków do utrzymania czystości i higieny Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej; Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa materiałów do utrzymania czystości; Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej; Pakiet 4 – Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości i higieny

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

23-02-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/23446/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

19-02-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/23314/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-003/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów innych nieobjętych umowami sukcesywnymi Pakiet 1: Dostawa skanera A4; Pakiet 2: Dostawa laptopa do analizowania danych; Pakiet 3: Dostawa laptopa o dużej mobilności; Pakiet 4: Dostawa skanera A3; Pakiet 5: Dostawa stacji roboczej i monitora; Pakiet 6: Dostawa stacji roboczej i monitora; Pakiet 7: Dostawa tabletu graficznego.

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )