Dokumenty (4)

23-05-2017

Zarządzenie nr 130/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w sprawie określenia zasad udzielania zamówień na usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej nr AEZ/365/S-045/231/2017 z dnia 19 maja 2017 r.

Załączniki ( 8 )

10-05-2017

Zarządzenie nr 112/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Załączniki ( 10 )

22-03-2017

Zarządzenie nr 65/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Załączniki ( 12 )

22-03-2017

Zarządzenie nr 21/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Załączniki ( 6 )