Dokumenty (5)

20-01-2021

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Załączniki ( 5 )

20-01-2021

Zarządzenie nr 1/2021 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Załączniki ( 7 )

20-01-2021

Zarządzenie nr 2/2021 Kanclerza

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Załączniki ( 6 )

02-06-2020

Zarządzenie nr 127/2020 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w sprawie określenia zasad udzielania zamówień na dostawy materiałów promocyjnych na podstawie Umowy Ramowej nr AEZ/365/S-023/137/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

Załączniki ( 14 )

05-06-2019

Zarządzenie nr 138/2019 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w sprawie określenia zasad udzielania zamówień na usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej nr AEZ/365/S-039/163/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

Załączniki ( 10 )